logoen til NorgesEnergi Bedrift


Velg rett varmepumpe til næringsbygg

24.04.2018

Det er mange strøm-kroner å spare på å installere varmepumpe, men det er svært viktig å velge riktig pumpe. 

I næringsbygg er det vanlig at varmepumpen skal leverer varme eller kjøling til et vannbårent varme- eller kjøleanlegg. Noen system leverer også oppvarming av tappevann. Ulike arbeidsmedier er egnet til ulike formål. Det samme gjelder typen pumpe/kompressor som driver varmepumpa. For å velge riktig varmepumpe er det viktig å vite nøyaktig hvordan varmepumpen skal brukes.

Hvilke temperaturer, effekter og mengder ønsker man at den skal levere? Hvor skal varmen flyttes?

Dimensjonering og valg av riktig type varmepumpe er derfor kritisk for å oppnå et godt system. Basert på økonomiske betraktninger vil en varmepumpe dekke 50 – 60 % av maksimalt effektbehov. Den vil da dekke 80 – 95 % av det årlige energibehovet for romoppvarming. Her bør man bruke eksperter.

Tips

  • Installer måleutstyr som gjør det mulig å loggføre virkningsgraden (COP/årsvarmefaktor) av varmepumpen. Driftspersonale får et verktøy for å følge opp anlegget og byggeier kan se hvor store besparelser man har.
  • Større anlegg bør bestilles med systemgaranti fra leverandør av varmepumpen.


Lurer du på om varmepumpe er rett tiltak for å redusere strømforbruket til bedriften din? Som NorgesEnergi-kunde har du tilgang til profesjonelle energirådgivere. Ring 38 10 00 82 og få svar på det du lurer på.