logoen til NorgesEnergi Bedrift


Store besparelser med vannbehandling

30.04.2018

Undervisningsbygg i Oslo kjørte en analyse på installasjon av vannbehandlingsanlegg samt innregulering av varmeanlegget ved noen av sine skoler. Tallene taler for seg selv.

Vannbårne varme- og kjøleanlegg bør alltid utstyres med vannbehandling. Ulike leverandører kan tilby løsninger som er spesielt tilpasset ditt anlegg. Alt fra industrielle prosesser til tradisjonelle varme- og kjøleanlegg kan utstyres med vannbehandling.

Installasjon av vannbehandling bør ses i sammenheng med en innregulering av varmeanlegget samt en rensing av eksisterende anlegg. Dette for å sikre at anlegget er rent og leverer riktig mengde vann til riktig sted.

Undervisningsbygg i Oslo kjørte en LCC (Life-Cycle-Cost) analyse på installasjon av vannbehandlingsanlegg samt innregulering av varmeanlegget ved noen av sine skoler:

  • Ila skole. Forventet investering var 200 000,-. Årlig besparelse 170 000 kWh/år
  • Sagene skole. Forventet investering var 250 000,-. Årlig besparelse 180 000 kWh/år


Vannbehandling påvirker kostnadene i vannbårne anlegg på følgende punkter:

  1. Energi til pumpedrift. Fjerning av rust og slam i rørnettet reduserer motstanden og dermed kreves mindre energi for å sirkulerer vannet.
  2. Redusert korrosivitet forlenger levetiden. Røranlegg og komponenter får lengre levetid når de ruster mindre.
  3. Reduserte vedlikeholdskostnader. Fortetting og slam i rørnettet øker risiko for driftsproblemer. Dette blir betydelig redusert når vannet renses.
  4. Økt effektivitet. Fjerning av slam og avleiringer i rørnett og varmeoverførende elementer i rørnettet (radiatorer, varmevekslere ol.) bidrar til at varmeoverføringen ikke reduseres over tid. Man trenger derfor ikke å øke sirkulert mengde over de varmeoverførende elementene over tid for å kompensere for tapt varmeoverføringskapasistet.


Det fins flere teknologier som benyttes i vannbehandlingsanlegg og det er viktig at man vurderer hvilken leverandør man ønsker å benytte. Kostnad på investering og potensielle besparelser henger gjerne sammen. Kontroller referanser før man bestemmer seg for leverandør.

Vannbehandling i kombinasjon med innregulering kan kvalifisere til støtte fra Enova.

Våre samarbeidspartnere i Norconsult kan anbefale en av følgende leverandører til vannbehandlingsløsninger: Niprox, Vaillant, Enwa og Lime.