logoen til NorgesEnergi Bedrift


Sjekkliste før fyringsstart

26.11.2018

Fyringssesongen starter om høsten når døgnmiddeltemperaturen faller under 11 °C. Da må fyringsanlegg startes opp for å opprettholde en komfortabel innetemperatur på 20 °C. En sjekk av fyringsanlegg før oppstart vil hjelpe å redusere varmeforbruk - og dermed også strømregningen.

Alle vannbårne varmeanlegg vil etter hvert få et belegg på innsiden av rør og varmeflater. Belegg skilles ut fra vannet og danner et isolerende lag som gjør at varmekilden og pumper må jobbe hardere for å få ut varmen, med uheldige konsekvenser for energibruk. Hvis du opplever driftsproblemer, økt trykkfall over komponenter, og mindre varmeoverføring, så kan det tyder på behov for en kjemisk rens av anlegget. En vannprøve er anbefalt for å avdekke problemer med vannkvalitet. Et permanent vannbehandlingsanlegg er et bra tiltak som også støttes av Enova.

Sjekk temperatur

Uansett hva du fyrer med, skal varmeeffekt reguleres etter ønsket innetemperatur. Sjekk at ønsket temperatur er innstilt riktig for alle romtyper; hver grad øker årlig varmeforbruk med 10% i et typisk kontorbygg. Større bygg kan bruke mulighetene i automasjonsanlegg for å definere natt/helgesenking. Sjekk at fyringskurve ikke ligger for høyt, fordi dette vil øke varmetap.

Ta en runde og sjekk radiatorventiler i hvert rom. Sjekk at uteføleren viser riktig temperatur, og at shuntventilene også fungerer. Samme sjekk gjelder også for følerne og ventiler for gatevarme.

Få ut luften

Varmt vann kan ikke holde på så mye luft som kaldt vann. Luft som har funnet veien inn i et vannbårent anlegg, gjennom påfylling eller lekkasjer, kommer da ut som bobler som reduserer varmeoverføring. Støy og driftsproblemer kan være et tegn på et lufteproblem. Sjekk at automatiske utluftere og luftutskillere gjør jobben sin, og foreta en manuell utlufting fra luftepunkter i ledningsnettet. Sjekk også at det er tilstrekkelig ladetrykk i ekspansjonskar for å holde luften ute. Det er også lurt å rengjøre eller skifte filter i forbindelse med lufting av anlegget. Både rensing og utlufting kan gjerne kombineres med en ny innregulering av varmeanlegget.

Sjekk varmegjenvinner

Gjenvinning av varme i avkastluft sparer mye energi. Sjekk at roterende varmegjenvinnere går, at reimene er i god stand, og for store luftlekkasjer.

... og følg med på energibruken

Les av strømmåleren før fyringsstart, og helst månedlig etterpå. Ta vare også på fakturaene for olje- og gassleveransene.