Måleravlesning

Lurer du på hvem du skal sende målerstanden til, og hvor ofte du må lese den av? Her finner du svarene på de spørsmålene vi får oftest rundt måleravlesning.

Måleravlesning

Målerstanden skal leveres til din netteier. 

Innen 2019 skal alle få nye automatiske strømmålere (AMS), som leser av strømforbruket automatisk. Dersom din bedrift ennå ikke har AMS-måler, må dere selv lese av målerstanden til netteier. Dersom dere ikke jevnlig leser av strømmåleren, vil netteier stipulere dette basert på ditt tidligere forbruk. 

Din netteier varsler deg når strømmåleren skal leses av, mange sender ut SMS-påminnelse. Du leser da av tallene på strømmåleren direkte til netteier.

Netteier videresender informasjonen om ditt strømforbruk til oss som strømleverandør, som vi bruker til å beregne din faktura. 

Det er ikke mulig for oss å starte leveransen av strøm til nye kunder uten å ha mottatt fersk målerstand. Målerstanden brukes for å sluttavregne ditt tidligere kundeforhold, samtidig som det er startstanden i ditt nye kundeforhold hos oss. 

Det er NVE som krever at strømleverandører må ha en nylig avlest målerstand (ikke eldre enn fem virkedager) for å kunne gjennomføre leverandørbytte. 

Alle strømkunder får nye og smarte strømmålere innen 1. januar 2019. Disse inngår i det som forkortes AMS.

AMS står for ”Avanserte Måle- og Styringssystemer”, og kan gi bedriften bedre informasjon om strømforbruket, mer nøyaktige strømregninger og mulighet for å automatisk styre strømforbruket ditt.

Mange husstander og bedrifter har allerede hatt smarte målere i flere år, og de fleste nettselskapene har startet utrullingen. Du vil i god tid få informasjon fra ditt nettselskap om når den gamle måleren byttes ut, og de vil også orientere deg om selve installasjonsprosessen.

NVE har laget en egen nettside om Smarte strømmålere (AMS)

Har bedriften nylig byttet til automatisk strømmåler, opplever flere å motta en høy strømfaktura kort tid etter målerbyttet. Årsaken er at installatøren før bytte av måler leser av målerstand på den gamle strømmåleren. Dersom det er lenge siden bedriften selv har lest av måleren og sendt til netteier, kan du oppleve at første strømfakturaen etter målerbyttet derfor blir høyere. 

Hvorfor er det så stor forskjell på det som netteieren har stipulert og det jeg har brukt?
Det som skjer når du ikke leser av måleren er at netteieren din stipulerer en målerstand og sender til oss. Denne vil stemme sånn noenlunde, men dersom netteier stipulerer litt for lavt eller litt for høyt så vil forskjellen mot ditt faktiske forbruk kunne bli ganske stor over tid.

Eksempel
Dersom netteier har stipulert 100 kWh for lite hver måned og du ikke har lest av måleren de siste 5 årene så har forskjellen blitt 6 000 kWh. Da vil vi få beskjed fra netteieren din om at vi må fakturere deg for de manglende 6 000 kWh i forbindelse med målerbyttet. Motsatt så kan du oppleve å få igjen penger dersom din netteier har stipulert for mye tidligere.

Noen kunder opplever at strømfakturaen er høyere etter at de bytter til ny smart måler. Dette kan ha flere forklaringer: 

  1. Strømprisen kan ha gått opp i hele strømmarkedet. Dette skjer ofte i perioden november - mars, men den går normalt ned igjen mot sommeren.
  2. Nettleien kan ha økt, eller du kan ha byttet måler samtidig som vi begynte å fakturere strøm og nett på samme faktura.
  3. Den gamle måleren kan ha målt for lite. 

Det er spesielt punkt 3 som har vært omtalt i mediene. I Norge er vi heldige som har et Justervesen som kontrollerer blant annet strømmålerene. De holder et øye også med de nye smartmålerene, og har uttalt at de stoler på at de nye målerene måler riktig. Du kan lese mer om det på Justervesenets nettsider

Dersom du ikke stoler på den nye måleren, kan dere be din netteier om å kontrollere den. En slik kontroll bestiller du hos netteier, som er ansvarlig for måleren i din bedrift. 

 

Bedriften skal flytte 

Det er mye å tenke på når du skal flytte, men det er enkelt å ta med strømmen fra NorgesEnergi på flyttelasset.

Kontakt vårt kundesenter på telefon 38 10 00 81 eller send en e-post til bedrift@norgesenergi.no - så ordner vi det for deg på 1 - 2 - 3, og du unngår den dyre ventestrømmen. 

Dersom dere overtok boligen/lokalene for under 3 år siden eller ikke har overtatt ennå, kan vi bestille nettleie for dere fra overtakelsesdato. For å gjøre dette trenger vi følgende informasjon:

  • Målernummer
  • Målerstand
  • Overtakelsesdato
  • Navn på tidligere eier/strømabonnent

Merk at dersom det er over 30 dager siden dere overtok, vil selve strømavtalen aktiveres fremover i tid. Dette på grunn av nye regler i forbindelse med flytting.