Ekspress

Fordelsproduktet er ikke tilgjengelig for salg.

 

NorgesEnergi Bedrift har nå blitt Fortum. Hos Fortum finner du smarte tilleggstjenester som gjør strømavtalen din enda bedre. 


Gå til Fortums tilleggstjenester

Ekspress gir deg tilgang til et ekspressnummer og en e-postadresse der du alltid blir prioritert først i køen. Vi garanterer rask respons og våre eksperter er alltid klare til å gi råd om blant annet strømpriser, strømavtaler og strømmarkedet generelt. Vi ser fram til å hjelpe deg i ekspressfart!

Ekspress koster kun 69 kroner/mnd. per måler. Det er ingen bindingstid.

Tilleggsvilkår Ekspress

Ekspress («Tjenesten») er en betalt tjeneste som leveres av NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»), org.nr: 939 692 738. Tjenesten gir kunden tilgang til et direkte telefonnummer og en e-postadresse til NorgesEnergis kundeservice som sikrer at at du alltid blir prioritert først i køen når du ringer eller mailer oss.

1. AVTALENS LENGDE OG OPPSIGELSE 

NorgesEnergi har rett til å foreta en kredittvurdering av Kunden ved avtalens inngåelse. Dersom kredittverdigheten er mangelfull, kan NorgesEnergi, for å sikre sine fordringer, kreve at Kunden stiller rimelig sikkerhet eller et forskudd. Tilleggstjenesteavtalen gjelder fortløpende. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å avslutte Tjenesten ved å varsle kunden minst 14 dager før oppsigelsen. NorgesEnergi videre rett til å heve tilleggstjenesteavtalen dersom Kunden vesentlig har brutt sine betalingsforpliktelser eller andre forpliktelser i henhold til avtalen, og avtalebruddet ikke er rettet innen den rimelige fristen som er meddelt skriftlig av NorgesEnergi. Avtalen er en tilleggstjenesteavtale, og erstatter ikke Kundens avtale leveranse av strøm. Når Kundens strømavtale utløper, opphører også tilgang til Tjenesten. 

2. PRIS PÅ TILLEGGSTJENESTEN OG BRUK AV INFORMASJON I FAKTURERINGEN

Den gjeldende prisen er til enhver tid tilgjengelig og oppdatert på norgesenergi.no/bedrift og er gjeldende per anlegg/måned. Tjenesten faktureres som en del av Kundens strømfaktura.

3. ENDRINGER I AVTALEVILKÅRENE, PRISER OG TJENESTEN 

Virkningen av endringer i skatter eller offentlige avgifter og andre sammenlignbare avgifter på kontraktsprisen anses å tre umiddelbart i kraft på endringstidspunktet. NorgesEnergi vil gi Kunden beskjed om hvordan endringene påvirker prisen så snart som mulig etter at NorgesEnergi har fått kunnskap om disse. NorgesEnergi kan gjøre endringer i Tjenesten for å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten av Tjenesten. Tjenesten kan også modifiseres for bedre å kunne møte behovene til øvrige tjenester fra NorgesEnergi. NorgesEnergi kan også legge til nye tjenester og funksjoner basert på etterspørsel eller fjerne funksjoner som er lite anvendelige eller har blitt økonomisk ulønnsomme for NorgesEnergi. Endringer i Tjenesten kan gjøre det nødvendig med endringer i disse Tilleggsvilkårene. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkårene i disse Tilleggsvilkårene for å tilpasse Tjenesten eller disse vilkårene i møte med endrede forretningsbehov, ny teknologi, nytt utstyr, standarder, lovgiving, praksis eller egnede tekniske, administrative, operasjonelle eller andre relevante metoder. NorgesEnergi kan endre disse Tilleggsvilkårene ved å oppdatere dem på NorgesEnergis nettsider minst 14 dager før endringene trer i kraft. 

4. NORGESENERGIS ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER 

NorgesEnergi gir ingen garantier knyttet til Tjenesten. NorgesEnergi garanterer heller ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig uten feil eller avbrudd. Energirådgivningen leveres av en tredjepart og NorgesEnergi er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skape eller andre konsekvenser, herunder skattemessig konsekvenser av at kunden innretter seg i henhold til de forslagene som presenteres. NorgesEnergi er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller fortjeneste, avbrudd i drift eller tap av informasjon som følge av bruk eller avbrudd i bruken av Tjenesten eller dens materialer. NorgesEnergi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket av informasjonssystem eller kommunikasjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller for en tredjeparts nettsted eller materiale som kan være lenket til eller referert til på Tjenesten. NorgesEnergi er ikke ansvarlig for følgeskader på kunden, slik som inntektstap eller skade på forholdet mellom kunden og en tredjepart, med mindre det skyldes NorgesEnergis grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse. NorgesEnergis ansvar vil imidlertid ikke under noen omstendighet overstige ansvaret som følger av ufravikelig lovgiving. 

5. ØVRIGE VILKÅR 

Tjenesten er ment for NorgesEnergis bedriftskunder. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å sende informasjon til kunden via e-post, tekstmelding eller på annet egnet måte. Alternativt kan informasjon sendes til kundens faktureringsadresse, med mindre annet er oppgitt. Vilkårene for Ekspress og NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergi standardbetingelser for strøm gjelder i tillegg til disse Tilleggsvilkårene. Ved eventuell motstrid har disse Tilleggsvilkårene og Bruksvilkårene forrang foran gjeldende vilkår i NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergi standardbetingelser for strøm.

Ekspress koster 69 kroner per måler/mnd.

Ekspress gir deg tilgang til et ekspressnummer og en e-postadresse der du alltid blir prioritert først i køen. Vi garanterer rask respons og våre eksperter er alltid klare til å gi råd om blant annet strømpriser, strømavtaler og strømmarkedet generelt. Vi ser fram til å hjelpe deg i ekspressfart!

Ekspress koster kun 69 kroner/mnd. per måler. Det er ingen bindingstid.

Tilleggsvilkår Ekspress

Ekspress («Tjenesten») er en betalt tjeneste som leveres av NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»), org.nr: 939 692 738. Tjenesten gir kunden tilgang til et direkte telefonnummer og en e-postadresse til NorgesEnergis kundeservice som sikrer at at du alltid blir prioritert først i køen når du ringer eller mailer oss.

1. AVTALENS LENGDE OG OPPSIGELSE 

NorgesEnergi har rett til å foreta en kredittvurdering av Kunden ved avtalens inngåelse. Dersom kredittverdigheten er mangelfull, kan NorgesEnergi, for å sikre sine fordringer, kreve at Kunden stiller rimelig sikkerhet eller et forskudd. Tilleggstjenesteavtalen gjelder fortløpende. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å avslutte Tjenesten ved å varsle kunden minst 14 dager før oppsigelsen. NorgesEnergi videre rett til å heve tilleggstjenesteavtalen dersom Kunden vesentlig har brutt sine betalingsforpliktelser eller andre forpliktelser i henhold til avtalen, og avtalebruddet ikke er rettet innen den rimelige fristen som er meddelt skriftlig av NorgesEnergi. Avtalen er en tilleggstjenesteavtale, og erstatter ikke Kundens avtale leveranse av strøm. Når Kundens strømavtale utløper, opphører også tilgang til Tjenesten. 

2. PRIS PÅ TILLEGGSTJENESTEN OG BRUK AV INFORMASJON I FAKTURERINGEN

Den gjeldende prisen er til enhver tid tilgjengelig og oppdatert på norgesenergi.no/bedrift og er gjeldende per anlegg/måned. Tjenesten faktureres som en del av Kundens strømfaktura.

3. ENDRINGER I AVTALEVILKÅRENE, PRISER OG TJENESTEN 

Virkningen av endringer i skatter eller offentlige avgifter og andre sammenlignbare avgifter på kontraktsprisen anses å tre umiddelbart i kraft på endringstidspunktet. NorgesEnergi vil gi Kunden beskjed om hvordan endringene påvirker prisen så snart som mulig etter at NorgesEnergi har fått kunnskap om disse. NorgesEnergi kan gjøre endringer i Tjenesten for å forbedre brukervennligheten eller tilgjengeligheten av Tjenesten. Tjenesten kan også modifiseres for bedre å kunne møte behovene til øvrige tjenester fra NorgesEnergi. NorgesEnergi kan også legge til nye tjenester og funksjoner basert på etterspørsel eller fjerne funksjoner som er lite anvendelige eller har blitt økonomisk ulønnsomme for NorgesEnergi. Endringer i Tjenesten kan gjøre det nødvendig med endringer i disse Tilleggsvilkårene. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å endre vilkårene i disse Tilleggsvilkårene for å tilpasse Tjenesten eller disse vilkårene i møte med endrede forretningsbehov, ny teknologi, nytt utstyr, standarder, lovgiving, praksis eller egnede tekniske, administrative, operasjonelle eller andre relevante metoder. NorgesEnergi kan endre disse Tilleggsvilkårene ved å oppdatere dem på NorgesEnergis nettsider minst 14 dager før endringene trer i kraft. 

4. NORGESENERGIS ANSVAR OG ANSVARSBEGRENSNINGER 

NorgesEnergi gir ingen garantier knyttet til Tjenesten. NorgesEnergi garanterer heller ikke at Tjenesten vil være tilgjengelig uten feil eller avbrudd. Energirådgivningen leveres av en tredjepart og NorgesEnergi er ikke ansvarlig for eventuelle tap, skape eller andre konsekvenser, herunder skattemessig konsekvenser av at kunden innretter seg i henhold til de forslagene som presenteres. NorgesEnergi er uansett ikke under noen omstendighet ansvarlig for direkte eller indirekte kostnader, tap eller skader, inkludert, men ikke begrenset til, tap av inntekt eller fortjeneste, avbrudd i drift eller tap av informasjon som følge av bruk eller avbrudd i bruken av Tjenesten eller dens materialer. NorgesEnergi er heller ikke ansvarlig for tap eller skade som kan være forårsaket av informasjonssystem eller kommunikasjonsfeil eller feil eller skadelig programvare, eller for en tredjeparts nettsted eller materiale som kan være lenket til eller referert til på Tjenesten. NorgesEnergi er ikke ansvarlig for følgeskader på kunden, slik som inntektstap eller skade på forholdet mellom kunden og en tredjepart, med mindre det skyldes NorgesEnergis grove uaktsomhet eller forsettlige forsømmelse. NorgesEnergis ansvar vil imidlertid ikke under noen omstendighet overstige ansvaret som følger av ufravikelig lovgiving. 

5. ØVRIGE VILKÅR 

Tjenesten er ment for NorgesEnergis bedriftskunder. NorgesEnergi forbeholder seg retten til å sende informasjon til kunden via e-post, tekstmelding eller på annet egnet måte. Alternativt kan informasjon sendes til kundens faktureringsadresse, med mindre annet er oppgitt. Vilkårene for Ekspress og NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergi standardbetingelser for strøm gjelder i tillegg til disse Tilleggsvilkårene. Ved eventuell motstrid har disse Tilleggsvilkårene og Bruksvilkårene forrang foran gjeldende vilkår i NorgesEnergis salgsavtale med kunden, herunder NorgesEnergi standardbetingelser for strøm.

Ekspress koster 69 kroner per måler/mnd.