Dette påvirker strømprisen

Norsk kraftproduksjon består av 96 % vannkraft. Det betyr at vi vanligvis har rikelige med tilgang på billig og ikke minst fornybar energi. I år så imidlertid dette bildet annerledes ut. 

Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel, og strømmen som produseres i Norge kjøpes og selges på en felles nordisk strømbørs som heter Nord Pool. Der blir også prisen på strømmen fastsatt. I år har vi opplevd unormalt høye strømpriser i Norge. Nedenfor er noen av faktorene som påvirker strømprisen.

 

1. Temperatur

Når temperaturen går ned, går strømforbruket opp. Dette kan skape utfordringer både for strømnettet og kraftprodusentene, og vi kan oppleve at strømprisen stiger. Dette ser vi ofte eksempler på om vinteren.

2. Nedbør

96 % av den norske kraftproduksjonen består av vannkraft. Lite nedbør kan derfor bety kraftmangel – og dermed høye strømpriser. Nettopp dette har 2018 vært et godt eksempel på. En kald og tørr vinter ble avløst av en sommer med lite nedbør og rekordvarme. Dette førte til tømte vannmagasiner, som i sin tur bidro til unormalt høye strømpriser.

3. Det europeiske strømmarkedet

Norge er en del av et europeisk kraftmarked og vi kjøper og selger strøm fra samme marked som flere andre europeiske land. Det betyr at strømprisen i Norge også blir påvirket av andre lands vær og strømproduksjon. 

 

Det er med andre ord lite du og jeg kan gjøre for å påvirke strømprisen. I perioder med høye strømpriser er derfor strømsparing det mest effektive middelet for å få en lavere strømregning. Les seks enkle tips for å spare strøm her.