Prissikring

49 kr/mnd

Det er ikke mulig å bestille tilleggstjenesten Prissikring for øyeblikket.

Dersom du har tilleggstjenesten Prissikring vil du motta eventuelle tilbud via epost eller SMS.

Bind prisen – hvis du vil!

De som har Prissikring knyttet til strømavtalen får tilbud om å binde strømprisen for en kortere periode. Når det av ulike årsaker anses å være mindre attraktivt å binde prisen, vil vi gi andre eksklusive tilbud som bidrar til trygghet og forutsigbarhet.

Tilbudene blir sendt på epost eller sms, og man bekrefter om man ønsker å benytte tilbudet via lenken i eposten. Du kan også kontakte vårt kundesenter for å benytte deg av tilbudet. Alle tilbud har en akseptfrist som er oppgitt i utsendelsen. Tilleggstjenesten Prissikring koster 49 kr/mnd uavhengig om du benytter deg av et tilbud eller ikke. 

Prissikring må være aktiv før pristilbudet sendes ut for at man skal kunne benytte seg av det.

Man velger selv om man vil benytte seg av pristilbudet. Når perioden med binding er over, tilbakeføres man automatisk til sin opprinnelige strømavtale og pris. Det er ingen bindingstid på selve tjenesten Prissikring, men hvis man takker ja til å binde prisen i en periode er dette bindende.

AVTALEVILKÅR FOR PRISSIKRING 

Gjelder fra 01.04.2023

 1. GENERELT OM PRISSIKRING

1.1 Prissikring («Tjenesten») er en tilleggstjeneste som tilbys av NorgesEnergi AS («Leverandøren») til forbrukere («Kunden») som har en gyldig strømavtale med Leverandøren («Strømavtale»).

1.2 Tjenesten har som mål å hjelpe Kunden med å velge forutsigbarhet på strømprisen når Kunden ønsker mer trygghet. Leverandøren gir Kunden regelmessig mulighet til å inngå eksklusive strømavtaler med en fast pris for strømmen («Fastprisavtale») i korte bindingsperioder («Bindingsperiode»). Når det av ulike årsaker anses å være mindre attraktiv for Kunden å inngå kortvarige Fastprisavtaler, vil Leverandøren kunne gi andre eksklusive tilbud som også bidrar til trygghet og forutsigbarhet.

1.3 Kunden kan i tilbudsperioden velge å akseptere tilbudene («Tilbud») som Leverandøren foreslår. Tilbudene kan innebære at Kunden aksepterer en kort Bindingsperiode med en varighet på minimum én (1) måned. Dersom Kunden har en tidsbegrenset Strømavtale, kan tilbud med Bindingstid kun aksepteres dersom Kunden har minst tilsvarende periode igjen i Strømavtalen. Aksept av tilbudene vil ikke påvirke gyldigheten av Strømavtalen. Dersom Kunden aksepterer et tilbud om inngåelse av en kortvarig Fastprisavtale, vil Strømavtalen settes på vent i Bindingsperioden og gjenopptas etter at Bindingsperioden er utløpt. Kunden varsles om dette med 30 dagers frist, med mindre Bindingsperioden er kun på én (1) måned.

1.4 Tilbud om Bindingsperioder kan inkludere Kundens forpliktelse til å betale et bruddgebyr eller kompensasjon for Leverandørens direkte tap ved Kundens oppsigelse av Avtalen eller Bindingsperioden før Bindingsperiodens utløp. Dette skal spesifiseres i vilkårene for det respektive Tilbudet.

 1. AVTALENS INNGÅELSE OG GYLDIGHET

2.1 Denne avtalen om Tjenesten («Avtalen») er gyldig fra den dagen Kunden har inngått Avtalen med Leverandøren. Avtalen gjelder kun for det spesifikke målepunktet som er spesifisert i Avtalen.

2.2 Avtalen kan kun inngås for et målepunkt med antatt årlig strømforbruk mindre enn 50 000 kilowattimer (kWh).

2.3 Dersom Avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv., som gir Kunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. For å utøve angreretten må Kunden informere Leverandøren ved å gi en entydig erklæring eller bruke angreskjemaet. Angreskjemaet finner du her.

 1. OPPHØR AV AVTALEN

3.1 Kunden har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning uten overholdelse av noen oppsigelsesfrist, med unntak av dersom Kunden på oppsigelsestidspunktet har akseptert et Tilbud for en Bindingsperiode, da opphører Avtalen først ved slutten av slik Bindingsperiode. Ved oppsigelse faktureres Kunden kun for de kalenderdager den har hatt Tjenesten.

3.2 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med én (1) måneds varsel. Dersom Kunden på tidspunktet for Leverandørens oppsigelsesvarsel har akseptert et Tilbud for en Bindingsperiode, opphører Avtalen ikke før Bindingsperioden har løpt ut.

3.3 Dersom Kunden i vesentlig grad har misligholdt noen forpliktelser som medfølger Avtalen, har Leverandøren rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.

3.4 Skulle Kundens avtale med Leverandøren om levering av strøm opphøre før utløpet av en Bindingsperiode, opphører Avtalen på samme tidspunkt. En oppsigelse av denne Avtalen påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

 1. KUNDENS AKSEPT AV TILBUD

4.1 Tjenesten gir Kunden mulighet til å velge Fastprisavtaler eller andre eksklusive Tilbud i en begrenset Bindingsperiode, uavhengig av hva som er fastsatt i Strømavtalen.

4.2 I forkant av hver Bindingsperiode sender Leverandøren ut et tilbud («Tilbud») til Kunden med link til en nettside eller Min side der Tilbudet og vilkårene presenteres. Tilbudene kan ha kort gyldighet på få dager. Tilgjengelighet og antall tilgjengelige Tilbud kan i perioder være begrenset.

4.3 Inngåelse av Avtalen forutsetter at Kunden aksepterer å motta all kommunikasjon tilknyttet Tjenesten, herunder Tilbudene og ordrebekreftelser, via e-post eller SMS, eventuelt via Min side eller NorgesEnergi-appen. Kunden er ansvarlig for å sikre at Kundens kontaktopplysninger, e-post og mobilnummer er korrekte og oppdaterte hos Leverandøren til enhver tid.

 1. FAKTURERING

5.1 Tjenesten koster et fast beløp per måned i henhold til gjeldende priser oppgitt på Leverandørens nettsider. Tjenesten faktureres uavhengig av om Leverandøren har sendt et Tilbud for samme måned, eller om Kunden har akseptert et Tilbud.

5.2 Månedsbeløpet for Tjenesten faktureres på samme faktura som avtale om levering av strøm

 1. ANSVAR OG ENDRINGER

6.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader Kunden måtte ha som følge av aksept av et Tilbud. En Fastprisavtale kan medføre en høyere eller lavere samlet strømkostnad for Bindingsperioden sammenliknet med kundens Strømavtale.

6.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å modifisere og utvikle Tjenesten, samt endre priser og vilkårene for Tjenesten. Kunden skal varsles om dette minst 30 dager før endringen trer i kraft. I meldingen skal det komme frem at Kunden har rett til å si opp Avtalen. Dette påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

6.3 Leverandøren forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til Avtalen.

 1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Leverandøren behandler Kundens personopplysninger med hensikt til å levere Tjenesten. Les mer i Leverandørens personvernerklæring her.

 • Fastbeløp på kun 49 kr/mnd.

Fastbeløpet er uavhengig om du benytter deg av tilbudene som sendes ut. Priselementene for fastpristilbud eller andre tilbud oppgis i utsendelse av tilbudet. 

Bind prisen – hvis du vil!

De som har Prissikring knyttet til strømavtalen får tilbud om å binde strømprisen for en kortere periode. Når det av ulike årsaker anses å være mindre attraktivt å binde prisen, vil vi gi andre eksklusive tilbud som bidrar til trygghet og forutsigbarhet.

Tilbudene blir sendt på epost eller sms, og man bekrefter om man ønsker å benytte tilbudet via lenken i eposten. Du kan også kontakte vårt kundesenter for å benytte deg av tilbudet. Alle tilbud har en akseptfrist som er oppgitt i utsendelsen. Tilleggstjenesten Prissikring koster 49 kr/mnd uavhengig om du benytter deg av et tilbud eller ikke. 

Prissikring må være aktiv før pristilbudet sendes ut for at man skal kunne benytte seg av det.

Man velger selv om man vil benytte seg av pristilbudet. Når perioden med binding er over, tilbakeføres man automatisk til sin opprinnelige strømavtale og pris. Det er ingen bindingstid på selve tjenesten Prissikring, men hvis man takker ja til å binde prisen i en periode er dette bindende.

AVTALEVILKÅR FOR PRISSIKRING 

Gjelder fra 01.04.2023

 1. GENERELT OM PRISSIKRING

1.1 Prissikring («Tjenesten») er en tilleggstjeneste som tilbys av NorgesEnergi AS («Leverandøren») til forbrukere («Kunden») som har en gyldig strømavtale med Leverandøren («Strømavtale»).

1.2 Tjenesten har som mål å hjelpe Kunden med å velge forutsigbarhet på strømprisen når Kunden ønsker mer trygghet. Leverandøren gir Kunden regelmessig mulighet til å inngå eksklusive strømavtaler med en fast pris for strømmen («Fastprisavtale») i korte bindingsperioder («Bindingsperiode»). Når det av ulike årsaker anses å være mindre attraktiv for Kunden å inngå kortvarige Fastprisavtaler, vil Leverandøren kunne gi andre eksklusive tilbud som også bidrar til trygghet og forutsigbarhet.

1.3 Kunden kan i tilbudsperioden velge å akseptere tilbudene («Tilbud») som Leverandøren foreslår. Tilbudene kan innebære at Kunden aksepterer en kort Bindingsperiode med en varighet på minimum én (1) måned. Dersom Kunden har en tidsbegrenset Strømavtale, kan tilbud med Bindingstid kun aksepteres dersom Kunden har minst tilsvarende periode igjen i Strømavtalen. Aksept av tilbudene vil ikke påvirke gyldigheten av Strømavtalen. Dersom Kunden aksepterer et tilbud om inngåelse av en kortvarig Fastprisavtale, vil Strømavtalen settes på vent i Bindingsperioden og gjenopptas etter at Bindingsperioden er utløpt. Kunden varsles om dette med 30 dagers frist, med mindre Bindingsperioden er kun på én (1) måned.

1.4 Tilbud om Bindingsperioder kan inkludere Kundens forpliktelse til å betale et bruddgebyr eller kompensasjon for Leverandørens direkte tap ved Kundens oppsigelse av Avtalen eller Bindingsperioden før Bindingsperiodens utløp. Dette skal spesifiseres i vilkårene for det respektive Tilbudet.

 1. AVTALENS INNGÅELSE OG GYLDIGHET

2.1 Denne avtalen om Tjenesten («Avtalen») er gyldig fra den dagen Kunden har inngått Avtalen med Leverandøren. Avtalen gjelder kun for det spesifikke målepunktet som er spesifisert i Avtalen.

2.2 Avtalen kan kun inngås for et målepunkt med antatt årlig strømforbruk mindre enn 50 000 kilowattimer (kWh).

2.3 Dersom Avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv., som gir Kunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. For å utøve angreretten må Kunden informere Leverandøren ved å gi en entydig erklæring eller bruke angreskjemaet. Angreskjemaet finner du her.

 1. OPPHØR AV AVTALEN

3.1 Kunden har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning uten overholdelse av noen oppsigelsesfrist, med unntak av dersom Kunden på oppsigelsestidspunktet har akseptert et Tilbud for en Bindingsperiode, da opphører Avtalen først ved slutten av slik Bindingsperiode. Ved oppsigelse faktureres Kunden kun for de kalenderdager den har hatt Tjenesten.

3.2 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med én (1) måneds varsel. Dersom Kunden på tidspunktet for Leverandørens oppsigelsesvarsel har akseptert et Tilbud for en Bindingsperiode, opphører Avtalen ikke før Bindingsperioden har løpt ut.

3.3 Dersom Kunden i vesentlig grad har misligholdt noen forpliktelser som medfølger Avtalen, har Leverandøren rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.

3.4 Skulle Kundens avtale med Leverandøren om levering av strøm opphøre før utløpet av en Bindingsperiode, opphører Avtalen på samme tidspunkt. En oppsigelse av denne Avtalen påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

 1. KUNDENS AKSEPT AV TILBUD

4.1 Tjenesten gir Kunden mulighet til å velge Fastprisavtaler eller andre eksklusive Tilbud i en begrenset Bindingsperiode, uavhengig av hva som er fastsatt i Strømavtalen.

4.2 I forkant av hver Bindingsperiode sender Leverandøren ut et tilbud («Tilbud») til Kunden med link til en nettside eller Min side der Tilbudet og vilkårene presenteres. Tilbudene kan ha kort gyldighet på få dager. Tilgjengelighet og antall tilgjengelige Tilbud kan i perioder være begrenset.

4.3 Inngåelse av Avtalen forutsetter at Kunden aksepterer å motta all kommunikasjon tilknyttet Tjenesten, herunder Tilbudene og ordrebekreftelser, via e-post eller SMS, eventuelt via Min side eller NorgesEnergi-appen. Kunden er ansvarlig for å sikre at Kundens kontaktopplysninger, e-post og mobilnummer er korrekte og oppdaterte hos Leverandøren til enhver tid.

 1. FAKTURERING

5.1 Tjenesten koster et fast beløp per måned i henhold til gjeldende priser oppgitt på Leverandørens nettsider. Tjenesten faktureres uavhengig av om Leverandøren har sendt et Tilbud for samme måned, eller om Kunden har akseptert et Tilbud.

5.2 Månedsbeløpet for Tjenesten faktureres på samme faktura som avtale om levering av strøm

 1. ANSVAR OG ENDRINGER

6.1 Leverandøren er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader Kunden måtte ha som følge av aksept av et Tilbud. En Fastprisavtale kan medføre en høyere eller lavere samlet strømkostnad for Bindingsperioden sammenliknet med kundens Strømavtale.

6.2 Leverandøren forbeholder seg retten til å modifisere og utvikle Tjenesten, samt endre priser og vilkårene for Tjenesten. Kunden skal varsles om dette minst 30 dager før endringen trer i kraft. I meldingen skal det komme frem at Kunden har rett til å si opp Avtalen. Dette påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

6.3 Leverandøren forbeholder seg retten til å overføre sine rettigheter og/eller forpliktelser i henhold til Avtalen.

 1. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Leverandøren behandler Kundens personopplysninger med hensikt til å levere Tjenesten. Les mer i Leverandørens personvernerklæring her.

 • Fastbeløp på kun 49 kr/mnd.

Fastbeløpet er uavhengig om du benytter deg av tilbudene som sendes ut. Priselementene for fastpristilbud eller andre tilbud oppgis i utsendelse av tilbudet.