Forutsigbarhet når man trenger det!

Prissikring 49 kr/mnd

For de med Prissikring er det mulig til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i to måneder av gangen. Vi sender fastpristilbud seks ganger i året, og det er helt valgfritt om man ønsker å hoppe på tilbudene. Når fastprisperioden er over går man automatisk tilbake til sin opprinnelige strømavtale og strømpris.

Det er ikke mulig å bestille tilleggstjenesten Prissikring for øyeblikket.

Fastpris – hvis du vil!

De som har Prissikring knyttet til strømavtalen sin får tilbud om fastpris i to måneder av gangen. Fastpristilbudet sender vi på epost eller sms, og man bekrefter om man ønsker å benytte tilbudet inne på Min side, via lenken i eposten eller ved å kontakte kundesenteret vårt innen fristen som er oppgitt. Denne tilleggstjenesten koster 49 kr/mnd uavhengig av om man benytter seg av fastpristilbudene.

Prissikring må være aktiv før fastpristilbudet sendes ut for at man skal kunne benytte seg av det.

Man velger selv om man vil benytte deg av fastpristilbudet. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres man automatisk til sin opprinnelige strømavtale og pris. Det er ingen bindingstid på Prissikring, men hvis man takker ja til en fastpris er denne bindende.

Vilkår for Prissikring 

Gjelder fra 16.09.21

Prissikring er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt, der NorgesEnergi AS overvåker strømmarkedet for å kunne gi kunden mulighet til å sikre seg mot høye strømpriser. NorgesEnergi AS tilbyr kunden tidsbegrensede fastprisavtaler for enkelte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om prisutvikling i markedet og hva fastpristilbudet inkluderer, som datoer for fastprisperiodens start og opphør, pris, leveringsvolum og hvordan kunden benytter seg av tilbudet. Dersom kundens faktiske kraftforbruk avviker med +/- 10 % fra leveringsvolumet det er gitt prissikring for kan NorgesEnergi AS kreve betaling for det avvikende forbruket.

Tilbudet vil bli distribuert via SMS eller e-post. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Kunden vil til enhver tid finne gjeldende pris for tjenesten på norgesenergi.no.

Aksept av fastpristilbud innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke NorgesEnergi AS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Ved fastprisperiodens opphør går kunden tilbake til sin opprinnelig avtalte strømpris uten ytterligere varsel. NorgesEnergi AS er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden med hensyn til markedsvurderingene.

Tjenesten har ingen oppsigelsestid og kunden har angrerett etter reglene i angrerettloven. Oppsigelse av Prissikring får likevel ikke virkning før utløpet av eventuelt avtalt fastprisperiode.

NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av pris og innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden.

  • Fastbeløp på kun 49 kr/mnd.

Fastbeløpet er uavhengig om du benytter deg av fastpristilbudene eller ikke. 

Fastpris – hvis du vil!

De som har Prissikring knyttet til strømavtalen sin får tilbud om fastpris i to måneder av gangen. Fastpristilbudet sender vi på epost eller sms, og man bekrefter om man ønsker å benytte tilbudet inne på Min side, via lenken i eposten eller ved å kontakte kundesenteret vårt innen fristen som er oppgitt. Denne tilleggstjenesten koster 49 kr/mnd uavhengig av om man benytter seg av fastpristilbudene.

Prissikring må være aktiv før fastpristilbudet sendes ut for at man skal kunne benytte seg av det.

Man velger selv om man vil benytte deg av fastpristilbudet. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres man automatisk til sin opprinnelige strømavtale og pris. Det er ingen bindingstid på Prissikring, men hvis man takker ja til en fastpris er denne bindende.

Vilkår for Prissikring 

Gjelder fra 16.09.21

Prissikring er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt, der NorgesEnergi AS overvåker strømmarkedet for å kunne gi kunden mulighet til å sikre seg mot høye strømpriser. NorgesEnergi AS tilbyr kunden tidsbegrensede fastprisavtaler for enkelte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om prisutvikling i markedet og hva fastpristilbudet inkluderer, som datoer for fastprisperiodens start og opphør, pris, leveringsvolum og hvordan kunden benytter seg av tilbudet. Dersom kundens faktiske kraftforbruk avviker med +/- 10 % fra leveringsvolumet det er gitt prissikring for kan NorgesEnergi AS kreve betaling for det avvikende forbruket.

Tilbudet vil bli distribuert via SMS eller e-post. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Kunden vil til enhver tid finne gjeldende pris for tjenesten på norgesenergi.no.

Aksept av fastpristilbud innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke NorgesEnergi AS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Ved fastprisperiodens opphør går kunden tilbake til sin opprinnelig avtalte strømpris uten ytterligere varsel. NorgesEnergi AS er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden med hensyn til markedsvurderingene.

Tjenesten har ingen oppsigelsestid og kunden har angrerett etter reglene i angrerettloven. Oppsigelse av Prissikring får likevel ikke virkning før utløpet av eventuelt avtalt fastprisperiode.

NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av pris og innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden.

  • Fastbeløp på kun 49 kr/mnd.

Fastbeløpet er uavhengig om du benytter deg av fastpristilbudene eller ikke.