49 kr/mnd + 5 øre/kWh

100 % fornybar energi

Med denne tilleggstjenesten knyttet til din strømavtale kjøper vi opprinnelsesgarantier fra fornybare energikilder tilsvarende ditt strømforbruk. I tillegg bidrar du årlig til å redde ca. 500 kvadratmeter regnskog og ca. 20 regnskogtrær fra ødeleggelse gjennom støtte til Regnskogfondet.

Bestill på Min side

Med tilleggstjenesten 100 % fornybar energi knyttet til din strømavtale garanterer vi at det produseres strøm fra fornybare energikilder tilsvarende ditt strømforbruk. ​​Dette gjør vi ved å kjøpe opprinnelsesgarantier fra kraftprodusentene. Ingen strømleverandører kan garantere produksjonsmåten på strømmen som leveres til huset ditt, men ved kjøp av opprinnelsesgarantier sikrer du at det blir produsert like mye kraft fra fornybare kilder som du forbruker.

Tilleggstjenesten koster 49 kr/mnd + 5 øre/kWh.

​For hver privatkunde som bestiller denne tilleggstjenesten gir NorgesEnergi 100 kroner i året til Regnskogfondet.

Avtalevilkår for 100 % fornybar energi:

Gjelder fra 01.03.2023

 1. GENERELT OM 100 % fornybar energi

1.1. 100 % fornybar energi («Tjenesten») er en tilleggstjeneste som tilbys av NorgesEnergi AS («Leverandøren») til forbrukere («Kunden») som har en gyldig strømavtale med Leverandøren («Strømavtale»).

1.2. Med Tjenesten får Kunden opprinnelsesgaranti for elektrisitet fra fornybare energikilder. Inkludert i prisen er også et bidrag til Regnskogfondet på 100 kroner per år. Dersom avtalen mellom NorgesEnergi og Regnskogfondet opphører, kan NorgesEnergi erstatte tiltaket med et nytt miljøtiltak. Bidraget til Regnskogfondet beregnes per kalenderdag for den tid kunden har hatt Tjenesten, inntil 100 kroner i året.

 1. AVTALENS INNGÅELSE OG GYLDIGHET

2.1 Denne avtalen om Tjenesten («Avtalen») er gyldig fra den dagen Kunden har inngått Avtalen med Leverandøren. Avtalen gjelder kun for det spesifikke målepunktet som er oppgitt i Avtalen. Det kan inngås flere avtaler for flere målepunkter.

2.2 Dersom Avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv., som gir Kunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. For å utøve angreretten må Kunden informere Leverandøren ved å gi en entydig erklæring eller bruke angreskjemaet. Les mer om angreretten her.

 1. OPPHØR AV AVTALEN

3.1 Kunden har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning uten overholdelse av noen oppsigelsesfrist. Ved oppsigelse faktureres Kunden kun for de kalenderdager den har hatt Tjenesten.

3.2 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med én (1) måneds varsel.

3.3 Dersom Kunden i vesentlig grad har misligholdt noen forpliktelser som medfølger Avtalen, har Leverandøren rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.

3.4 Skulle Kundens Strømavtale med Leverandøren opphøre, opphører Avtalen på samme tidspunkt. En oppsigelse av denne Avtalen påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

 1. FAKTURERING 

  4.1 Tjenesten koster et fast beløp per måned og et påslag basert på Kundens strømforbruk i henhold til de til enhver tid gjeldende priser oppgitt på Leverandørens nettsider.

4.2 Kostnaden for Tjenesten faktureres etterskuddsvis sammen med fakturaen for Strømavtalen.

 1. ENDRINGER 

  Leverandøren kan modifisere og videreutvikle Tjenesten, samt endre vilkårene og prisene for Tjenesten. Kunden skal varsles om dette minst 30 dager før endringen trer i kraft. I meldingen skal det komme frem at Kunden har rett til å si opp Avtalen. Dette påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.
 2. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Leverandøren behandler Kundens personopplysninger med hensikt til å levere Tjenesten. Les mer i personvernerklæringen for NorgesEnergi.

Fastbeløp på 49 kr/mnd + påslag på 5 øre/kWh.

Med tilleggstjenesten 100 % fornybar energi knyttet til din strømavtale garanterer vi at det produseres strøm fra fornybare energikilder tilsvarende ditt strømforbruk. ​​Dette gjør vi ved å kjøpe opprinnelsesgarantier fra kraftprodusentene. Ingen strømleverandører kan garantere produksjonsmåten på strømmen som leveres til huset ditt, men ved kjøp av opprinnelsesgarantier sikrer du at det blir produsert like mye kraft fra fornybare kilder som du forbruker.

Tilleggstjenesten koster 49 kr/mnd + 5 øre/kWh.

​For hver privatkunde som bestiller denne tilleggstjenesten gir NorgesEnergi 100 kroner i året til Regnskogfondet.

Avtalevilkår for 100 % fornybar energi:

Gjelder fra 01.03.2023

 1. GENERELT OM 100 % fornybar energi

1.1. 100 % fornybar energi («Tjenesten») er en tilleggstjeneste som tilbys av NorgesEnergi AS («Leverandøren») til forbrukere («Kunden») som har en gyldig strømavtale med Leverandøren («Strømavtale»).

1.2. Med Tjenesten får Kunden opprinnelsesgaranti for elektrisitet fra fornybare energikilder. Inkludert i prisen er også et bidrag til Regnskogfondet på 100 kroner per år. Dersom avtalen mellom NorgesEnergi og Regnskogfondet opphører, kan NorgesEnergi erstatte tiltaket med et nytt miljøtiltak. Bidraget til Regnskogfondet beregnes per kalenderdag for den tid kunden har hatt Tjenesten, inntil 100 kroner i året.

 1. AVTALENS INNGÅELSE OG GYLDIGHET

2.1 Denne avtalen om Tjenesten («Avtalen») er gyldig fra den dagen Kunden har inngått Avtalen med Leverandøren. Avtalen gjelder kun for det spesifikke målepunktet som er oppgitt i Avtalen. Det kan inngås flere avtaler for flere målepunkter.

2.2 Dersom Avtalen inngås ved fjernsalg eller salg utenfor fast utsalgssted, gjelder bestemmelsene i Lov om opplysningsplikt og angrerett ved fjernsalg mv., som gir Kunden rett til å gå fra Avtalen innen 14 dager uten å oppgi noen grunn for dette. For å utøve angreretten må Kunden informere Leverandøren ved å gi en entydig erklæring eller bruke angreskjemaet. Les mer om angreretten her.

 1. OPPHØR AV AVTALEN

3.1 Kunden har rett til å si opp Avtalen med umiddelbar virkning uten overholdelse av noen oppsigelsesfrist. Ved oppsigelse faktureres Kunden kun for de kalenderdager den har hatt Tjenesten.

3.2 Leverandøren har rett til å si opp Avtalen med én (1) måneds varsel.

3.3 Dersom Kunden i vesentlig grad har misligholdt noen forpliktelser som medfølger Avtalen, har Leverandøren rett til å heve Avtalen med umiddelbar virkning.

3.4 Skulle Kundens Strømavtale med Leverandøren opphøre, opphører Avtalen på samme tidspunkt. En oppsigelse av denne Avtalen påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.

 1. FAKTURERING 

  4.1 Tjenesten koster et fast beløp per måned og et påslag basert på Kundens strømforbruk i henhold til de til enhver tid gjeldende priser oppgitt på Leverandørens nettsider.

4.2 Kostnaden for Tjenesten faktureres etterskuddsvis sammen med fakturaen for Strømavtalen.

 1. ENDRINGER 

  Leverandøren kan modifisere og videreutvikle Tjenesten, samt endre vilkårene og prisene for Tjenesten. Kunden skal varsles om dette minst 30 dager før endringen trer i kraft. I meldingen skal det komme frem at Kunden har rett til å si opp Avtalen. Dette påvirker ikke gyldigheten av Strømavtalen.
 2. BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER

Leverandøren behandler Kundens personopplysninger med hensikt til å levere Tjenesten. Les mer i personvernerklæringen for NorgesEnergi.

Fastbeløp på 49 kr/mnd + påslag på 5 øre/kWh.

I fjor bidro NorgesEnergis kunder til å redde over 13000 kvadratkilometer regnskog. Det tilsvarer over 1,8 millioner fotballbaner!

Regnskogen er en viktig klimaregulator, skogene er et gigantisk karbonlager. De årlige utslippene fra tropisk avskoging tilsvarer de årlige utslippene fra alle verdens biler. ​

I 2021 bidro kundene i NorgesEnergi til at vi overførte nesten 5,5 millioner til Regnskogfondets arbeid.​

— Støtten fra NorgesEnergi er helt uvurderlig. Gjennom midlene fra NorgesEnergi får vi anledning til å gjennomføre viktige tiltak for å redde verdens siste regnskoger.​
Anders Tufte, seniorrådgiver i Regnskogfondet​