Forutsigbarhet når du trenger det!

Prissikring

Med Prissikring har du mulighet til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i to måneder av gangen. Du går automatisk tilbake til din vanlige strømavtale og pris når perioden er over.

Du kan bestille Prissikring via Min side eller ved å kontakte oss på 38 10 00 80.

Bestill via Min side

Fastpris – hvis du vil!

Med Prissikring knyttet til strømavtalen din får du tilbud om fastpris i to måneder av gangen. Fastpristilbudet sender vi på epost eller sms, og du bekrefter om du ønsker å benytte tilbudet inne på Min side, via lenken i eposten eller ved å kontakte kundesenteret vårt innen fristen som er oppgitt. Du velger selv om du vil benytte deg av fastpristilbudet. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres du automatisk til din opprinnelige strømavtale og pris. Prissikring har ingen bindingstid og avtalen løper til den blir sagt opp.

Vilkår for Prissikring 

Gjelder fra 16.09.21

Prissikring er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt, der NorgesEnergi AS overvåker strømmarkedet for å kunne gi kunden mulighet til å sikre seg mot høye strømpriser. NorgesEnergi AS tilbyr kunden tidsbegrensede fastprisavtaler for enkelte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om prisutvikling i markedet og hva fastpristilbudet inkluderer, som datoer for fastprisperiodens start og opphør, pris, leveringsvolum og hvordan kunden benytter seg av tilbudet. Dersom kundens faktiske kraftforbruk avviker med +/- 10 % fra leveringsvolumet det er gitt prissikring for kan NorgesEnergi AS kreve betaling for det avvikende forbruket.

Tilbudet vil bli distribuert via SMS eller e-post. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Kunden vil til enhver tid finne gjeldende pris for tjenesten på norgesenergi.no.

Aksept av fastpristilbud innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke NorgesEnergi AS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Ved fastprisperiodens opphør går kunden tilbake til sin opprinnelig avtalte strømpris uten ytterligere varsel. NorgesEnergi AS er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden med hensyn til markedsvurderingene.

Tjenesten har ingen oppsigelsestid og kunden har angrerett etter reglene i angrerettloven. Oppsigelse av Prissikring får likevel ikke virkning før utløpet av eventuelt avtalt fastprisperiode.

NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av pris og innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden.

Det koster 49 kroner i måneden å ha Prissikring, uavhengig av om du benytter deg av fastpristilbudene eller ikke.

Fastpris – hvis du vil!

Med Prissikring knyttet til strømavtalen din får du tilbud om fastpris i to måneder av gangen. Fastpristilbudet sender vi på epost eller sms, og du bekrefter om du ønsker å benytte tilbudet inne på Min side, via lenken i eposten eller ved å kontakte kundesenteret vårt innen fristen som er oppgitt. Du velger selv om du vil benytte deg av fastpristilbudet. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres du automatisk til din opprinnelige strømavtale og pris. Prissikring har ingen bindingstid og avtalen løper til den blir sagt opp.

Vilkår for Prissikring 

Gjelder fra 16.09.21

Prissikring er en tilleggstjeneste kunden kan bestille i tillegg til sitt strømprodukt, der NorgesEnergi AS overvåker strømmarkedet for å kunne gi kunden mulighet til å sikre seg mot høye strømpriser. NorgesEnergi AS tilbyr kunden tidsbegrensede fastprisavtaler for enkelte tidsperioder gjennom året. I tilbudet vil det fremkomme informasjon om prisutvikling i markedet og hva fastpristilbudet inkluderer, som datoer for fastprisperiodens start og opphør, pris, leveringsvolum og hvordan kunden benytter seg av tilbudet. Dersom kundens faktiske kraftforbruk avviker med +/- 10 % fra leveringsvolumet det er gitt prissikring for kan NorgesEnergi AS kreve betaling for det avvikende forbruket.

Tilbudet vil bli distribuert via SMS eller e-post. Kunden er selv ansvarlig for at e-postadresse og mobilnummer til enhver tid er oppdatert. Kunden vil til enhver tid finne gjeldende pris for tjenesten på norgesenergi.no.

Aksept av fastpristilbud innebærer en gjensidig forpliktelse og kan ikke sies opp i avtaleperioden, med mindre kunden ønsker å kjøpe seg fri. Kunden kan kjøpe seg fri fra avtalen ved å dekke NorgesEnergi AS sitt tap som følge av at avtalt levering ikke fullføres. Ved fastprisperiodens opphør går kunden tilbake til sin opprinnelig avtalte strømpris uten ytterligere varsel. NorgesEnergi AS er ikke erstatningsansvarlig overfor kunden med hensyn til markedsvurderingene.

Tjenesten har ingen oppsigelsestid og kunden har angrerett etter reglene i angrerettloven. Oppsigelse av Prissikring får likevel ikke virkning før utløpet av eventuelt avtalt fastprisperiode.

NorgesEnergi kan endre innholdet i og prisen for Prissikring. Endring av pris og innhold foretas med 2 ukers varsel og meldes direkte til kunden.

Det koster 49 kroner i måneden å ha Prissikring, uavhengig av om du benytter deg av fastpristilbudene eller ikke.