NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Velg riktig kjøleskap – få kutt i strømregningen

Oppdatert: 08/07/2021
Hovedbilde: mostphotos.com - Wavebreak Media


Noen kjøleskap, frysebokser og vaskemaskiner bruker adskillig mer strøm enn andre, noe du vil merke på strømregningen. Her får du tips til hva du bør se etter for å unngå de mest strømslukende hvitevarene.

For mange er funksjon, utseende og praktiske egenskaper de aller viktigste vurderingskriteriene når man kjøper nytt kjøleskap. Men energieffektivitet bør absolutt også være noe man vurderer, mener Hildegunn Skage Teinum i NorgesEnergi.

- For hvis du tar bevisste valg rundt dette, har du mulighet til å både spare penger og miljø, sier hun.

 

"Du kan spare både penger og miljø ved å ta et bevisst valg"

- Hildegunn Skage Teinum

Enkelt med nytt merkesystem

Leif Eliassen Neksum, training manager i Electrolux er enig. Han forteller at det attpåtil er veldig enkelt å få oversikt over hvor mye strøm et skap bruker.

- Alle hvitevarer har en energimerkelapp som oppgir hvor mange kilowattimer det bruker i løpet av et år. Da kan du enkelt sammenligne elektrisitetsbruken til ulike produkter, og få lavere strømregning ved å velge det mest energieffektive produktet.

"Du kan få lavere strømregning ved å velge det mest energieffektive produktet"

- Lars Eliassen Neksum

Merkesystemet er langt fra nytt, i 2021 ble de nye merkelapper tatt i bruk. Gradvis vil disse erstatte det gamle systemet – og forhåpentligvis gjøre det enda enklere for forbrukerne.

- Den nye endringen innebærer at man går tilbake til A – G-rangeringssystemet, hvor A viser de produktene som bruker minst strøm, mens G-merkede apparater er de aller mest energikrevende. Man går nå bort fra A+, A++ og A++ som kunne være litt forvirrende, opplyser Neksum.

Slik ser den nye energimerkingen ut. I en overgangsperiode vil produktene ha både gammel og ny merking.

Slik ser den nye energimerkingen ut. I en overgangsperiode vil produktene ha både gammel og ny merking.

FAKTA OM ENERGIMERKING:Energimerking av produkter er en felles europeisk merkeordning som er påbudt ved norsk lov.
Alle produkter som bruker energi skal som hovedregel merkes, blant annet kjøleskap, frysere, vaskemaskiner, tørketromler, oppvaskmaskiner, stekeovner, lyskilder, skjermer og datamaskiner.


Kilde: Forbrukerrådet, NVE

A++ kan bli G i ny merkeordning

De nye energimerkelappene vil i tillegg inneholde en QR-kode med mer detaljert informasjon om produktet.

- Dessuten vil det fremgå informasjon om energiforbruk per kilowattime per år ved normal bruk og nye symboler som blant annet viser lydnivå, sier Størk Avelsgaard Lien, avdelingsingeniør i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det er dette direktoratet som har tilsynet til energimerking av forbruksvarer

I en overgangsperiode vil det være slik at både gamle og nye etiketter følger med produktene som får ny etikett.

- Test- og beregningsmetodene har blitt endret for å bedre reflektere faktisk bruk, og kan derfor resultere i et høyere beregnet strømforbruk. Og på grunn av skjerpede krav til energieffektivitet kan det være stor forskjell i energiklasse, for eksempel kan et kjøleskap med A++ på gammel etikett få en G på den nye etiketten, sier han.

"Skjerpede krav til energieffektivitet kan gi stor forskjell i energiklasse"

- Størk Lien 

Så mye strøm sparer du

Akkurat hvor mye strøm du sparer på å velge et A-merket apparat fremfor en med dårligere energikarakter, vil variere mellom de ulike produktgruppene.

Men for kjøleskap og andre kjølevarer antyder NVE at et C-merket produkter godt kan bruke 50 prosent mer strøm enn et A-merket produkt. Strømforbruket øker ytterligere hos apparater med E, F og G-merking.
- Et kjøleskap som er F-merket bruker omtrent 152 kWh per år, mens et som er E-merket bruker rundt 118 kWh i året, sier Neksum.

Hver for seg utgjør kanskje ikke det enkelte kjøleskapet så veldig mye av energiforbruket ditt, men sammen med andre hvite- og brunevarer står de for en stor del av husholdningens strømforbruk.

- Derfor er det lurt å velge produkter som har lavest energiforbruk, sier Neksum.

Energimerking av hvitevarer skal heretter går fra A til G - det betyr at +-merkingen forsvinner.

Energimerking av hvitevarer skal heretter går fra A til G - det betyr at +-merkingen forsvinner.

Må du ha størst mulig?

Teinum i NorgesEnergi tror den nye energimerkingen vil gjøre det enklere for forbrukerne å velge energieffektivt. Samtidig minner hun også om at det er en del andre faktorer som spiller inn på strømforbruket.

- Det ene er å velge kjøleskap etter behov, sier hun og forklarer at et stort kjøleskap nødvendigvis vil ha et høyere energiforbruk enn et mindre, selv om energimerkingen er den samme.

- Derfor kan det være lurt å ikke kjøpe større kjøleskap enn det du faktisk trenger.

Men alderen på kjøleskapet avgjør også hvor mye strøm det drar, påpeker hun og viser til et overslag fra Enova, som sier at et nytt kjøleskap bare drar halvparten så mye strøm som det gamle. Dersom du fortsetter å bruke det gamle, kan du gange strømutgiftene med 1,5 i stedet for å redusere dem ved å bytte kjøleskapet med et nytt.

- Det er jo også noe å tenke på før du kjøper nytt, sier hun.

Et gammelt kjøleskap som ikke fungerer optimalt. Her dannes kondens i bakveggen, noe som resulterer i isdannelser og økt strømforbruk.

Et gammelt kjøleskap som ikke fungerer optimalt. Her dannes kondens i bakveggen, noe som resulterer i isdannelser og økt strømforbruk.

Pass på hvilken kjøleskapsteknologi du velger

Neksum råder kjøleskapskjøpere til å vurdere de ulike kjøleskapsteknologiene på markedet før de drar kortet. Det kan også påvirke forbruket, mener han.

- Det finnes tre ledende teknologier, sier han og nevner at statisk kjøling er den ene. Dette er stillegående kjøleskap uten vifter der temperaturforskjellen inne i skapet er på inntil 7°C fra bunn til topp. Dynamisk kjøling er en annen, og kjøleskap med dette har vifte i toppen som leder kald luft rundt. Her er temperaturforskjellen på inntil fire grader inne i skapet. Den tredje, multiflow, har delt bakvegg hvor kald luft blåses ut på hver hylle. Temperaturforskjellen inne i kjøleskapet er på omtrent en grad.

- Det hjelper jo ikke å ha et skap som bruker lite strøm, dersom det fungerer såpass dårlig i praksis, at du må kaste mye av maten som oppbevares der, sier han.