NorgesEnergi utbetalte nesten 12 millioner til kunder med forsikring

Sist oppdatert: 20/09/2023


Kunder med Strømforsikring mottok tilsammen over 11,6 millioner kroner fra strømselskapet NorgesEnergi i 2022.

– Vi er glad for å kunne gi tilbake, sier markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi Geir Arne Gundersen.

– Strømutgiftene er en betydelig kostnad for familieøkonomien, og dersom man blir sykemeldt over tid eller arbeidsledig kan fakturaene virker uoverkommelige, fortsetter han.

Utbetalingen har nesten doblet seg i forhold til året før, men det skyldes i all hovedsak at strømprisene var rekordhøye i 2022. 

"Vi er glad for å kunne gi tilbake"

- Geir Arne Gundersen

Du kan få dekket tusenvis av kroner

En del av kundene i NorgesEnergi har valgt å knytte den valgfrie tilleggstjenesten Strømforsikring til strømproduktet sitt. 

Strømforsikring er en gunstig forsikring som gir deg som strømkunde mulighet til å få dekket strømutgiftene dine dersom du er uheldig å bli syk eller innlagt på sykehus, mister jobben ufrivillig eller får en strømskade i huset ditt.

Dersom du blir sykemeldt eller innlagt på sykehus eller institusjon mer enn 30 dager sammenhengende kan du få dekket strømutgiftene dine fra NorgesEnergi med minimum 3000 kroner per måned i inntil fire måneder. Det samme gjelder hvis du blir ufrivillig arbeidsløs eller permittert.

Blir du sykemeldt mer enn 30 dager kan du få dekket strømregningen din fra NorgesEnergi.

Foto: mostphotos.com - Lightfield

Dekker også egenandel ved strømskade

Lynnedslag eller andre feil i det elektriske anlegget kan føre til skader i kontakter eller i produkter. Oppstår dette hos deg kan du som har Strømforsikring få dekket egenandelen på innboforsikringen din med inntil 5000 kroner.

Fordelene med Strømforsikring gjelder også for partner, ektefelle eller samboer.

Får du en strømskade i hjemmet ditt, dekker Strømforsikring egenandelen på forsikringen din inntil 5000 kroner. Foto: mostphotos.com - Andrey Popov

Får du en strømskade i hjemmet ditt, dekker Strømforsikring egenandelen på forsikringen din inntil 5000 kroner. Foto: mostphotos.com - Andrey Popov

Lynet slo ned to ganger

Lynnedslag kan føre til skader på elektrisk anlegg og apparater og i verste fall føre til brann. Les mer om lynskader.

Sannsynligheten for at lyn skal slå ned i TV-en to ganger i samme hus er veldig liten. Likevel var det det som skjedde hos Geir Nilsen.

– Jeg ble lettet over at jeg kunne søke refusjon fra strømselskapet mitt for dette. Dette er kostnader som dekker egenandelen for innboforsikringen, og jeg hadde dermed ingen utgifter knyttet til skaden som skjedde i hjemme mitt, forteller Geir.

 "Jeg ble lettet over at jeg kunne søke refusjon fra strømselskapet mitt da tv-en ble ødelagt"

– Geir Nilsen

Ønsker du mer informasjon?

Les mer om Strømforsikring