Slik sikrer du deg mot
uforutsigbare strømpriser om vinteren

Oppdatert: 09/11/2021
Hovedbilde: mostphotos.com - GreenF


Synes du prisene på strøm svinger for mye om vinteren? Det finnes en måte å få litt større forutsigbarhet på.

Med strømtjenesten Prissikring har du en «forsikring» mot høye strømpriser i de periodene av året der strømprisen normalt svinger mest. Tjenesten fra NorgesEnergi går kort fortalt ut på at du binder strømprisen i kortere perioder om vinteren.

I tillegg til større forutsigbarhet, kan Prissikring også lønne seg. Da strømprisene steg kraftig ved årsskiftet 2020/2021, gjorde kundene som hadde valgt å benytte seg av Prissikring i denne perioden en skikkelig god deal.

– Dette året har strømprisene vært overraskende høye, selv for oss som jobber med strøm. Vi klarte heldigvis å sikre noen gode fastpriser til kundene våre med Prissikring. I både januar og februar 2021 lå deres fastpris godt under innkjøpspris, forteller Ørjan Dahl Madsen, ansvarlig for fordelsprodukter i NorgesEnergi. 

Det samme gjaldt for fastprisperioden september/oktober. 

 

"De kundene som valgte å benytte seg av Prissikring gjorde en skikkelig god deal"

- Ørjan Dahl Madsen

Vi har sammenliknet fastprisen med vår dengang mest populære spotprisavtale «Strøm til Lavpris» i samme periode. Mens spotprisen i snitt lå på 56 øre i januar og 58,4 øre i februar, var fastprisen i disse to månedene 34,99.

Prisgrafen viser forskjellen mellom vår mest populære spotprisavtale Strøm til Lavpris og fastprisen i perioden januar og fabruar 2021. Det er en graf for hver av de fem prissonene i Norge. (NB: Vintertrygghet byttet navn til Prissikring 28.06.21)

Prisgrafen viser forskjellen mellom vår mest populære spotprisavtale Strøm til Lavpris og fastprisen i perioden januar og fabruar 2021. Det er en graf for hver av de fem prissonene i Norge. (NB: Vintertrygghet byttet navn til Prissikring 28.06.21)

– Akkurat som å binde renta

 

Å binde lånerenten er kjent for de fleste av oss, men hos banken kreves gjerne at renten bindes i tre eller fem år. Slik er det ikke nødvendigvis for strøm. Strømkundene hos NorgesEnergi har anledning til å binde prisen i kortere perioder, når strømprisene normalt sett er høyest og risikoen for prisstigning er størst.


Madsen anbefaler Prissikring for deg som ønsker å vite eksakt hva du skal betale og som trenger en ekstra trygghet i hverdagen.


– Det er akkurat som å binde renta; du er sikret en fast pris i den perioden du binder prisen, og unngår usikkerhet og svingninger, forklarer han.


– Vi analyserer strømprisens utvikling utover høsten og vinteren, og regner ut en fastpris basert på dette. Siden strømprisene avhenger av været, kan vi selvfølgelig aldri garantere at en analyse treffer. Det vi imidlertid kan garantere er at du får en trygg og forutsigbar pris i den perioden du har valgt å binde prisen. Så fort fastprisperioden er over, går du tilbake til din vanlige avtale, med mindre du har valgt å takke ja til neste fastprisperiode.

"Det er akkurat som å binde renta; du er sikret en fast pris i den perioden du binder prisen, og unngår usikkerhet og svingninger"

– Akkurat som å binde renta

Han anbefaler Prissikring for de som ønsker å vite eksakt hva man skal betale og som trenger en ekstra trygghet i hverdagen.

– Det er akkurat som å binde renta; du er sikret en fast pris i den perioden du binder prisen, og unngår usikkerhet og svingninger, fortsetter han.

– Vi analyserer strømprisens utvikling utover høsten og vinteren, og regner ut en fastpris basert på dette. Siden strømprisene avhenger av været, kan vi selvfølgelig aldri garantere at en analyse treffer. Det vi imidlertid kan garantere er at du får en trygg og forutsigbar pris i den perioden du har valgt å binde prisen. Så fort fastprisperioden er over, går du tilbake til din vanlige avtale, med mindre du har valgt å takke ja til neste fastprisperiode. 

"Det er akkurat som å binde renta; du er sikret en fast pris i den perioden du binder prisen, og unngår usikkerhet og svingninger"

- Ørjan Madsen

Rekordhøyt forbruk vinteren 2021

Vinteren 2021 ble den tidligere forbruksrekorden fra 2016 slått flere ganger. 12. februar, i timen mellom 9-10, ble det brukt 25 230 megawattimer i Norge, meldte Statnett i en pressemelding.

Det rekordhøye forbruket medførte også rekordhøye strømpriser. I Sør-Norge og på Vestlandet kostet strømmen 2,44 kroner utenom nettleie og avgifter i den dyreste timen.

 

Prisrekorder på strøm

Og strømprisene har holdt seg høye gjennom hele året. Flere ganger har det blitt satt prisrekorder på strøm. I noen av de dyreste timene har prisen per kilowattime, inkludert moms, avgifter og nettleie vært på opp mot 6 kroner! 

 

Samme forbruk, høyere strømregning

Det er ikke bare strømprisen som avgjør hvor høy strømregningen blir. Når på døgnet du bruker strøm har også en del å si. Strømprisen er dyrest i de timene på døgnet folk bruker mest strøm; om morgenen og ettermiddagen. Bruker du mye strøm på disse tidspunktene, kan det gi store utslag på sluttsummen på regningen. Det kan derfor være lurt å styre forbruket utenom de dyreste timene dersom det lar seg gjøre.

Tre gode grunner til å velge Prissikring

 

1. Du får mulighet til å velge en trygg og forutsigbar fastpris i utsatte perioder av vinterhalvåret. Slik blir du mindre sårbar for prissvingninger og vet akkurat hvor mye du skal betale for strømmen – uavhengig av hvordan strømprisene utvikler seg.

 

2. Du mottar fire-seks fastpristilbud i året som gjelder for korte perioder av gangen. På den måten slipper du å forplikte deg til en gitt fastpris langt frem i tid.

 

3. Du velger helt selv om du vil benytte deg av fastpristilbudene du mottar. Dersom du velger å takke ja til fastpris vil du automatisk flyttes tilbake til din vanlige strømavtale så fort fastprisperioden er over.

Fakta om Prissikring

  • Prissikring er en tjeneste fra NorgesEnergi som tilbys i de periodene av året når strømprisen svinger mest. 

  • Prisen kan bindes for to måneder av gangen. Når fastprisperioden er over går du tilbake til det strømabonnementet du hadde før, med mindre du har bundet prisen på nytt for de neste to månedene.

  • Prisen for Prissikring er 49,- i måneden.

  • Det er 14 dagers frist for bestilling.

Bestill Prissikring