NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

NorgesEnergi støtter Regnskogfondet

Oppdatert: 28/02/2024
Toppbilde: Araquem Alcantara, Regnskogfondet


Hvert år bidrar NorgesEnergi med støtte til Regnskogfondets viktige arbeid. For hver kunde som har den valgfrie tilleggstjenesten 100% fornybar energi gir NorgesEnergi 100 kroner årlig til Regnskogfondet.

Vern av regnskog er et av de mest effektive tiltakene for å redusere klimaendringer og bevare livsmangfoldet på jorda. I 2023 bidro støtten til å redde store arealer med regnskog og forhindret utslipp av over 1,4 millioner tonn CO2.

Tropisk regnskog fungerer som en gigantisk karbonfanger og -lager som bidrar til å bremse klimaendringer. Den er og verdens "sentralbank" for biomangfold som hjemmet til 80% av plante- og dyreartene på jorden. På tross av dette fortsetter vi mennesker å ødelegge regnskog i rekordfart, ifølge en viktig rapport fra Regnskogfondet. To tredjedeler av skogen er enten degradert eller ødelagt.

Regnskogfondet arbeider med partnerorganisasjoner i de seks viktigste regnskoglandene for å beskytte verden mest effektive instrument for å redusere klimaforandringene og for å preservere livsmangfoldet på jorden.

"Støtten fra NorgesEnergi og deres kunder bidro i 2023 til å forhindre utslipp av over 1,4 millioner tonn CO2 ut i atmosfæren"

– Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet

– Vi kan forandre de negative utsiktene for regnskogen, og alle og enhver av oss kan bidra. Sammen blir våre handlinger sterkere og dette betyr mye for å beskytte regnskogen vi alle er avhengige av. Dette er grunnen til at støtte fra dedikerte bedrifter som NorgesEnergi og deres kunder er så viktig for oss. Uten støtte fra næringslivet og private givere, ville vi simpelthen ikke kunne utføre oppdraget vårt i den skala som er nødvendig”, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Størrelsen på bidraget til Regnskogfondet baseres på antall kunder som har de valgfrie tilleggstjenestene 100% fornybar energi (privatkunder) og Grønn verdi (bedriftskunder).

NorgesEnergi overfører 100 kroner i året til Regnskogfondet for hver privatkunde som har valgt tjenesten 100% fornybar energi i tilknytning til strømavtalen sin. For bedriftskunder som har tjenesten Grønn verdi regnes støtten ut fra bedriftens strømforbruk.

Støtten fra NorgesEnergi bidro til at over 1,4 millioner tonn CO2 ble forhindret sluppet ut i atmosfæren i 2023.

I år kunne NorgesEnergi overføre totalt 5 471 000 kroner til Regnskogfondet. NorgesEnergi bidro i 2023 til å forhindre utslipp av 1,4 millioner tonn CO2 i atmosfæren. Dette tilsvarer det årlige utslippet til ca. 165 000 nordmenn og er 2,85 % av Norges årlige utslipp på 48,9 millioner tonn CO2*.

— Vi er utrolig glad for å kunne være med å støtte den viktige jobben som Regnskogfondet gjør. Siden oppstarten i 1999 har NorgesEnergi utfordret de tradisjonelle kraftselskapene og vi er stolte over å være et litt annerledes strømselskap. En stor takk til de av våre kunder som har vår valgfrie tilleggstjeneste 100% fornybar energi i tilknytning til sin strømavtale. Overføringer av denne størrelsen — og hva det betyr i praksis — viser at vi alle kan utgjøre en forskjell for å redusere klimaendringene, forteller Hans-Erik Ramsdal som er daglig leder i NorgesEnergi.

(*Kilde: Miljødirektoratet - Nordmenns totale utslipp har gått ned fra 2022)

"Vi er stolte over å kunne bidra med nok en betydelig støtte til Regnskogfondet"

– Hans Erik Ramsdal

For hver kunde som har tjenestene 100% fornybar energi eller Grønn verdi bidrar NorgesEnergi med å:

 • hindre karbonutslipp tilsvarende 27 tonn CO2
 • redde ca. 500 kvadratmeter regnskog
 • redde ca. 20 regnskogtrær fra ødeleggelse
Foto: Araquem Alcantara, Regnskogfondet
Foto: Araquem Alcantera, Regnskogfondet

Foto: Araquem Alcantera, Regnskogfondet

For hver kunde som har tjenestene 100% fornybar energi eller Grønn verdi bidrar NorgesEnergi med å:

 • hindre karbonutslipp tilsvarende 27 tonn CO2
 • redde ca. 500 kvadratmeter regnskog
 • redde ca. 20 regnskogtrær fra ødeleggelse

Lyst til å vite mer?

Les mer om 100% fornybar energi

Bevaring av regnskog

NorgesEnergi har alltid vært opptatt av bærekraft og naturressurser. Derfor var valget av Regnskogfondet som en langsiktig samarbeidspartner naturlig. I tillegg er vær og klima en viktig faktor for strømproduksjon og strømpriser.

Ifølge vitenskapen, vil vi ikke kunne nå FNs globale mål beskrevet i FNs klimakonvensjon på klima og naturmangfold og heller ikke få kontroll over global oppvarming dersom avskogingen ikke blir stanset dette årtiet, fortsetter Jæger i Regnskogfondet.

– Det er en stor oppgave å redde regnskogen. Men det er ikke håpløst. Mye har skjedd også i positiv forstand de siste årene.

Mellom 50-80 % av alle jordas fugle-, dyre- og plantearter finnes i regnskogen. Foto: Araquem Alcantara, Regnskogfondet

Mellom 50-80 % av alle jordas fugle-, dyre- og plantearter finnes i regnskogen. Foto: Araquem Alcantara, Regnskogfondet

 • I 2023 falt avskogingen i brasiliansk Amazonas til det laveste nivået på fem år. Den nye brasilianske regjeringen tar regnskog og urfolk på alvor, og det skaper nye muligheter for Regnskogfondets partnere i Brasil. Sônia Gutierrez ble Brasils første urfolksminister noensinne. Hun er urfolksaktivist, miljøverner - og nå også den første urfolkskvinnen til å inneha en ministerpost i Brasil. En gledelig og historisk nyhet for urfolk og regnskog. 

 • Avskogingen i colombiansk Amazonas falt med 70 % i 2023. Colombias nye regjering under president Gustavo Petro har lovet å bevare regnskogen. 

 • I Peru ble 5000 km2 regnskog godkjent som verneområde for urfolk i frivillig isolasjon. Urfolk uten kontakt med omverden blir beskyttet slik at de kan leve i fred. Området er større enn hele Akershus fylke. Regnskogfondet har jobbet med denne saken i flere år. 

  Se flere eksempler her
"Derfor er vi takknemlige for støtten fra NorgesEnergi og deres kunder, siden den gjør det mulig å gjøre en forskjell i regnskogland og bevise at vi kan forandre kurs i riktig retning"

– Tørris Jæger i Regnskogfondet.

"Derfor er vi takknemlige for støtten fra NorgesEnergi og deres kunder, siden den gjør det mulig å gjøre en forskjell i regnskogland og bevise at vi kan forandre kurs i riktig retning"

– Tørris Jæger i Regnskogfondet.

Foto: Araquém Alcântara
Foto: Araquém Alcântara, Regnskogfondet

Foto: Araquém Alcântara, Regnskogfondet

Dette gjør Regnskogfondet med pengene:


Midlene fra NorgesEnergi brukes til å beskytte regnskogsområder i samarbeid med lokale miljø- og urfolksorganisasjoner. Regnskogfondet beskytter i dag 720.000 km2, et område på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Her er NorgesEnergi en viktig bidragsyter.

Regnskogfondet opplyser at 85,1 % av de samlede midlene går direkte til å redde regnskogen. Resten går til drift og innsamling av midler.

 

Les mer om Regnskogfondets viktig arbeid

Opprinnelsesgaranti sikrer fornybar energi

Kunder som velger å kjøpe de valgfrie tilleggstjenestene 100% fornybar energi (privatkunder) eller Grønn verdi (bedriftskunder) i tillegg til sin strømavtale hos NorgesEnergi, får opprinnelsesgaranti på strømmen.

Ordningen med opprinnelsesgarantier er en sikkerhet for at det produseres like mye fornybar energi tilsvarende det du som kunde bruker. Dette er med på å sikre at kraftprodusenter satser på utbygging av fornybar energi, som solenergi, vannkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi. De opprinnelsesgarantiene NorgesEnergi kjøper er for tiden 100% vannkraft*. 

I 2022 ble 27,7% prosent av strømforbruket i Norge solgt med opprinnelsesgaranti, i følge NVE.

(*Vi kan ikke bestemme produksjonsmåte på strømmen som leveres til huset ditt, men opprinnelsesgarantiene kjøpt gjennom oss sikrer at det blir produsert like mye vannkraft eller annen fornybar energi som du forbruker.)

Les mer om opprinnelsesgarantier her