NorgesEnergi med ny rekordoverføring til Regnskogfondet

Oppdatert: 13/06/2023
Toppbilde: Thomas Marent, Regnskogfondet


Hvert år bidrar NorgesEnergi med støtte til Regnskogfondets viktige arbeid. For hver kunde som har den valgfrie tilleggstjenesten 100% fornybar energi gir NorgesEnergi 100 kroner årlig til Regnskogfondet.

Vern av regnskog er et av de mest effektive tiltakene for å redusere klimaendringer og bevare livsmangfoldet på jorda. I 2022 bidro støtten til å redde store arealer med regnskog og forhindret utslipp av ca. 1,5 millioner tonn CO2.

Tropisk regnskog fungerer som en gigantisk karbonfanger og -lager som bidrar til å bremse klimaendringer. Den er og verdens "sentralbank" for biomangfold som hjemmet til 80% av plante- og dyreartene på jorden. På tross av dette fortsetter vi mennesker å ødelegge regnskog i rekordfart, ifølge en viktig rapport fra Regnskogfondet. To tredjedeler av skogen er enten degradert eller ødelagt.

Regnskogfondet arbeider med partnerorganisasjoner i de seks viktigste regnskoglandene for å beskytte verden mest effektive instrument for å redusere klimaforandringene og for å preservere livsmangfoldet på jorden.

"Støtten fra NorgesEnergi bidro i 2022 til å forhindre utslipp av 1,5 millioner tonn CO2 ut i atmosfæren"

– Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet

– Vi kan forandre de negative utsiktene for regnskogen, og alle og enhver av oss kan bidra. Sammen blir våre handlinger sterkere og dette betyr mye for å beskytte regnskogen vi alle er avhengige av. Dette er grunnen til at støtte fra dedikerte bedrifter som NorgesEnergi og deres kunder er så viktig for oss. Uten støtte fra næringslivet og private givere, ville vi simpelthen ikke kunne utføre oppdraget vårt i den skala som er nødvendig”, sier Tørris Jæger, generalsekretær i Regnskogfondet.

Størrelsen på bidraget til Regnskogfondet baseres på antall kunder som har de valgfrie tilleggstjenestene 100% fornybar energi (privatkunder) og Grønn verdi (bedriftskunder).

NorgesEnergi overfører 100 kroner i året til Regnskogfondet for hver privatkunde som har valgt tjenesten 100% fornybar energi i tilknytning til strømavtalen sin. For bedriftskunder som har tjenesten Grønn verdi regnes støtten ut fra bedriftens strømforbruk.

Støtten fra NorgesEnergi bidro til at ca. 1,5 millioner tonn co2 ble forhindret sluppet ut i atmosfæren i 2022.

I år kunne NorgesEnergi overføre totalt 5 550 000 kroner til Regnskogfondet. Dette bidraget representerer nok en gang en økning i årlig beskyttelse av regnskog. NorgesEnergi bidro i 2022 til å forhindre utslipp av 1,5 millioner tonn CO2 i atmosfæren. Dette tilsvarer det årlige utslippet til ca. 175 000 nordmenn og er ca. 3% av Norges årlige utslipp på 50 millioner tonn co2*.

— Vi er utrolig glad for nok en rekordoverføring til Regnskogfondet. Vi har siden oppstarten i 1999 utfordret de tradisjonelle kraftselskapene og vi er stolte over å være et litt annerledes strømselskap. Vi er derfor glad for at flere av våre kunder har den valgfrie tilleggstjenesten 100% fornybar energi. Overføringer av denne størrelsen — og hva det betyr i praksis — viser at vi alle kan utgjøre en forskjell for å redusere klimaendringene, forteller Hans-Erik Ramsdal som er daglig leder i NorgesEnergi.

(*Kilde: Miljødirektoratet)

"Vi er stolte over å kunne bidra med nok et rekordstort bidrag til Regnskogfondet"

– Hans Erik Ramsdal

For hver kunde som har tjenestene 100% fornybar energi eller Grønn verdi bidrar NorgesEnergi med å:

 • hindre karbonutslipp tilsvarende 27 tonn CO2
 • redde ca. 500 kvadratmeter regnskog
 • redde ca. 20 regnskogtrær fra ødeleggelse
Foto: Araquem Alcantara, Regnskogfondet
Foto: Araquem Alcantera, Regnskogfondet

Foto: Araquem Alcantera, Regnskogfondet

For hver kunde som har tjenestene 100% fornybar energi eller Grønn verdi bidrar NorgesEnergi med å:

 • hindre karbonutslipp tilsvarende 27 tonn CO2
 • redde ca. 500 kvadratmeter regnskog
 • redde ca. 20 regnskogtrær fra ødeleggelse

Lyst til å vite mer?

Les mer om 100% fornybar energi

Bevaring av regnskog

NorgesEnergi har alltid vært opptatt av bærekraft og naturressurser. Derfor var valget av Regnskogfondet som en langsiktig samarbeidspartner naturlig. I tillegg er vær og klima en viktig faktor for strømproduksjon og strømpriser.

Ifølge vitenskapen, vil vi ikke kunne nå FNs globale mål beskrevet i FNs klima konvensjon på klima naturmangfold og heller ikke få kontroll over global oppvarming dersom avskogingen ikke blir stanset dette årtiet, fortsetter Jæger i Regnskogfondet.

– Det er en stor oppgave å redde regnskogen. Men det er ikke håpløst. Mye har skjedd også i positiv forstand de siste årene.

Mellom 50-80 % av alle jordas fugle-, dyre- og plantearter finnes i regnskogen. Foto: Araquem Alcantara, Regnskogfondet

Mellom 50-80 % av alle jordas fugle-, dyre- og plantearter finnes i regnskogen. Foto: Araquem Alcantara, Regnskogfondet

 • I 2022 vedtok EU en ny lov som forbyr selskaper å importere varer som har ført til avskoging. Loven omfatter blant annet palmeolje, kjøtt og skinn, soya, kaffe, kakao, trevirke og gummi. Kravet er at disse varene ikke skal være produsert på områder som er avskoget etter 2020.

 • I 2022 ble også en banebrytende urfolkslov undertegnet i Den demokratiske republikken Kongo, en stor og viktig seier for urfolk og regnskogen i landet. Der urfolk får styrkede landrettigheter, styrkes også beskyttelsen av regnskogen. 

 • I Indonesia har myndighetene tatt grep, og avskogingen er blitt kraftig redusert de siste årene.

  Se flere eksempler her
"Derfor er vi takknemlige for støtten fra NorgesEnergi og deres kunder, siden den gjør det mulig å gjøre en forskjell i regnskogland og bevise at vi kan forandre kurs i riktig retning"

– Tørris Jæger i Regnskogfondet.

"Derfor er vi takknemlige for støtten fra NorgesEnergi og deres kunder, siden den gjør det mulig å gjøre en forskjell i regnskogland og bevise at vi kan forandre kurs i riktig retning"

– Tørris Jæger i Regnskogfondet.

Foto: Araquém Alcântara
Foto: Araquém Alcântara, Regnskogfondet

Foto: Araquém Alcântara, Regnskogfondet

Dette gjør Regnskogfondet med pengene:


Midlene fra NorgesEnergi brukes til å beskytte regnskogsområder i samarbeid med lokale miljø- og urfolksorganisasjoner. Regnskogfondet beskytter i dag 720.000 km2, et område på størrelse med Norge og Sverige til sammen. Her er NorgesEnergi en viktig bidragsyter.

Regnskogfondet opplyser at 85,1 % av de samlede midlene går direkte til å redde regnskogen. Resten går til drift og innsamling av midler.

 

Les mer om Regnskogfondets viktig arbeid

Opprinnelsesgaranti sikrer fornybar energi

Kunder som velger å kjøpe de valgfrie tilleggstjenestene 100% fornybar energi (privatkunder) eller Grønn verdi (bedriftskunder) i tillegg til sin strømavtale hos NorgesEnergi, får opprinnelsesgaranti på strømmen.

Ordningen med opprinnelsesgarantier er en sikkerhet for at det produseres like mye fornybar energi tilsvarende det kunden bruker. Dette er med på å sikre at kraftprodusenter satser på utbygging av fornybar energi, som solenergi, vannkraft, bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi. De opprinnelsesgarantiene NorgesEnergi kjøper er for tiden 100% vannkraft*. 

I 2021 ble 23,3% prosent av strømforbruket i Norge solgt med opprinnelsesgaranti, i følge NVE.

(*Vi kan ikke bestemme produksjonsmåte på strømmen som leveres til huset ditt, men opprinnelsesgarantiene kjøpt gjennom oss sikrer at det blir produsert like mye vannkraft eller annen fornybar energi som du forbruker.)

Les mer om opprinnelsesgarantier her