NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

Nå sparer nordmenn: Stor nedgang i strømforbruket

Nå sparer nordmenn: Stor nedgang i strømforbruket

Strømprisene har det siste året skutt i været, og det bekymrer nordmenn i stor grad.

Nordmenn har aldri vært så interessert i strømmarkedet som nå. Likevel er det ikke alle som helt forstår hvordan markedet henger sammen, og hva det egentlig er man betaler for.

Hele 20 prosent av befolkningen sier de vil slite med å kunne betale strømregningen.

Strømprisene har den siste tiden skutt i været, og det bekymrer nordmenn i stor grad.

Nordmenn har aldri vært så interessert i strømmarkedet som nå. Likevel er det ikke alle som helt forstår hvordan markedet henger sammen, og hva det egentlig er man betaler for.

Hele 20 prosent av befolkningen sier de vil slite med å kunne betale strømregningen.

I forbindelse med den pågående strømsituasjonen i verden har NorgesEnergi foretatt en undersøkelse som kartlegger nordmenns endringer i atferd knyttet til strømavtaler, strømforbruk og tiltak for å spare strøm*.

Undersøkelsen viser blant annet at vi bruker langt mindre strøm enn tidligere. Vi tørker klær på tørkestativ, reduserer innetemperaturen, trekker ut ubenyttede kontakter og dusjer kortere. Hele 70 % av respondentene forteller at de bruker mindre eller mye mindre strøm enn før. Tidligere i år, da strømmen også var rekorddyr, svarte «kun» 50% det samme. Dette viser at vi som forbrukere i enda større grad er bevisste på eget strømforbruk.

*undersøkelsen ble utført av Ipsos i uke 39 og 40, 2022

 

Tallene viser også at nedgangen i strømforbruket er størst der strømmen har vært dyrest.
Strømforbruket i Sør-Norge har falt med hele 16 % bare i september.
Tallene viser også at nedgangen i strømforbruket er størst der strømmen har vært dyrest.
Strømforbruket i Sør-Norge har falt med hele 16 % bare i september.

– Vi tror på mange måter det er bra at forbrukerne blir mer bevisst på sitt eget forbruk. Skal vi lykkes både med det grønne skiftet og ha kapasitet nok i strømnettet i landet vårt, må vi både bli litt mer bevisst på strømforbruket vårt i tillegg til at vi må bygge ut mer produksjonskapasitet og utvide og forbedre nettet, sier Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.Dette sier nordmenn om strøm:

NB: På de to siste spørsmålene var det mulig å velge flere svaralternativer.


Dette er tiltakene som gir mest effekt på regningen:

Mellom 60-80% av strømforbruket ditt går til oppvarming. Det er derfor to enkle tips som sammen kan gi svært store besparelser for de fleste.

#1: Senk innetemperaturen

Senker du temperaturen inne med bare 1 grad, kan du spare omtrent 5% av strømforbruket. 

#2: Dusj smartere

Ta kortere dusjer og installer sparedusj for å spare både strøm og vann. 

Men - alle monner drar. Derfor anbefaler vi også å gjøre de små tingene som å tørke klær på stativ, fylle oppvaskmaskinen helt opp og slå av unødvendig lys, samtidig som du er bevisst på å unngå svært energikrevende aktivitet i de dyreste timene.

Likevel er det de litt større investeringene som vil gi en betydelig effekt. Etterisolering av bolig, installasjon av solcelleanlegg, varmepumpe eller fornybare varmekilder er alle med på å revolusjonere oppvarmingskostnadene dine, og flere av dem kan du få støtte til gjennom Enova.

 

Se hvilke tiltak Enova støtter

Bekymret befolkning

Strømregningen er for mange flerdoblet siden i fjor. Det gjør at hverdagen blir mindre forutsigbar, og enkelte får ikke endene til å møtes. Faktisk sier hele 20% at de vil ha problemer med å betale den kommende strømregningen denne måneden*. Det er et ganske høyt tall, og parallelt med renteheving og inflasjon kan dette få en alvorlig innvirkning på livet til mange nordmenn.

Folk bekymrer seg mer for utgiftene til strøm enn de gjør for høyere rente, dyrere mat og økte drivstoffutgifter. 

Kilder: *Ipsos 10/2022 og Europower.