Så mye får du i strømstøtte for september

Publisert: 29/09/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Månedens fasit for strømstøtten er klar. Prisene har sunket litt i sør i forhold til august, men økt i midt og nord. Denne måneden får også strømprisområde NO3 strømstøtte for aller første gang.   

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023.

 

Staten dekker nå 90* prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre. 

 

Den gjennomsnittlig strømprisen for september 2022 endte på 448,35 øre/kWt for prisområdene i sør (NO1, NO2 og NO5, inkludert moms. Dermed blir strømstøtten i disse prisområdene 324,77 øre/kWt. 

De to nordligste prisområdene har fått økte priser i september, og midt-Norge får denne måneden strømstøtte for aller første gang. I NO3 kostet strømmen i snitt 94,12 øre/kWt, inkludert moms. Støtten her blir på beskjedne 5,95 øre/kWt. Det utgjør omtrent 60 kroner per 1000 kWt brukt. 

I det nordligste prisområdet var strømprisen 36,43 øre/kWt uten moms. (NO4 har unntak for moms.) 

*90 prosent gjelder ut året, fra september til og med desember

Slik blir strømstøtten for september per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 324,77 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 324,77 øre/kWt 

NO5 (Vest): 324,77 øre/kWt

NO3 (Midt): 5,95 øre/kWt

NO4 (Nord): Ingen støtte

 

For å finne din eksakte støtte ganger du dette tallet med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner. Forbruket ditt finner du på Min Side

For eksempel: Du bor i NO5 og har brukt 1400 kWt i september - (1400*324,77 øre)/100 = 4546,78 kroner

(mindre avvik kan forekomme på grunn av avrunding)

NB: Strømstøtten trekkes fra på nettleiedelen

Dersom du har gjennomfakturering og får både strøm og nettleie på samme faktura fra oss, trekkes strømstøtten av på denne. 

Dersom du ikke har gjennomfakturering, får du en faktura med strømregning fra oss og en faktura med strømstøtten fratrukket fra netteieren din. Dersom du har penger tilgode, blir disse utbetalt til kontoen din. 

Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier slik at du kan få utbetalt strømstøtten som skal gå til å dekke deler av strømregningen din. 

NB: Fra og med oktober gjennomfakturerer vi med de største netteierne i sør-Norge. Se hvilke netteiere det gjelder.

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen

Har du avtalegiro?

Husk å oppdatere beløpet i nettbanken dersom du har lagt inn beløpsgrense. Nå som strømregningen blir høyere utover høsten og vinteren på grunn av økt forbruk og høye strømpriser, kan det være at beløpet du har satt er for lavt.