Så mye får du i strømstøtte for november

Publisert: 30/11/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Strømprisen økte kraftig i slutten av november i alle prisområder, men på grunn av lav spotpris i begynnelsen av måneden trekkes snittet ned. Dermed blir strømstøtten denne måneden lavere enn tidligere. For de fleste vil ikke strømstøtten for november være nok til å dekke hele nettleien, slik den har vært flere ganger tidligere. 

NB: Husk at strømstøtten beregnes ut fra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde

Strømstøtten er helt lik for alle innenfor samme prisområde - uansett hvilken type strømavtale du har; spotpris, variabel eller fastpris. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom gjennomsnittlig spotpris og variabelpris/fastpris dersom denne er høyere enn spotprisen.

Strømstøtten utbetales på etterskudd - strømstøtten for november kommer på fakturaen du mottar i desember. 

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023, men regjeringen har foreslått at den utvides til å gjelde for hele neste år. 

Staten dekker nå 90* prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre. 

 

Den gjennomsnittlig strømprisen for oktober 2022 endte på omtrent 141 øre/kWt** for de tre prisområdene i sør, inkludert moms. Dermed blir strømstøtten for de sørligste prisområdene cirka 48 øre/kWt. 

Strømprisene har også økt i nord i november, mye på grunn av et svært kraftig prishopp den siste uken. I NO3 endte snittprisen på 79,72 øre/kWt, inkludert moms. NO4 fikk årets høyeste månedspris med et snitt på 44,28 øre/kWt uten moms. (NO4 har unntak for moms.) Ingen av disse prisområdene kvalifiserer til strømstøtte i november. 

*90 prosent gjelder fra september til og med desember 2022
** NO1: 140,71 øre/kWt, NO2: 114 øre/kWt, NO5: 140,71 øre/kWt 

Dermed blir den eksakte strømstøtten* i de ulike prisområdene slik for november: 

NO1 (Sørøst): 47,89 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 48,15 øre/kWt 

NO5 (Vest): 47,89 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

 

For å finne din eksakte støtte ganger du tallet for din prissone med forbruket ditt (antall kWt) og deler på 100 for å få tallet i kroner. Forbruket ditt finner du på Min Side

For eksempel: Du bor i NO5 og har brukt 1400 kWt i november - (1400*47,89 øre)/100 = 670,46 kroner

(*mindre avvik kan forekomme på grunn av avrunding)

NB: Strømstøtten trekkes fra på nettleien

Dersom du har gjennomfakturering og får både strøm og nettleie på samme faktura fra oss, trekkes strømstøtten av på denne. 

Dersom du ikke har gjennomfakturering, får du en faktura med strømregning fra oss og en faktura med strømstøtten fratrukket fra netteieren din. Dersom du har penger tilgode fra netteier, blir disse utbetalt til kontoen din. 

Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier slik at du kan få utbetalt strømstøtten som skal gå til å dekke deler av strømregningen din. 

Vi gjennomfakturerer med de største netteierne i sør-Norge. Se hvilke netteiere det gjelder.

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen

Har du avtalegiro?

Husk å oppdatere beløpet i nettbanken dersom du har lagt inn beløpsgrense. Nå som strømregningen blir høyere utover høsten og vinteren på grunn av økt forbruk og høye strømpriser, kan det være at beløpet du har satt er for lavt.