Tallene er klare - så mye får du i strømstøtte for mars

Publisert: 31/03/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


I mars har vi sett de dyreste strømprisene noensinne. Det førte også til en rekordhøy strømstøtte. 

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul. I mars endte gjennomsnittlig strømpris på 187 øre/kWt for prisområde NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen), uten moms. For prisområdene i nord endte prisen på 17,28 øre/kWt (NO3) og 15,10 øre/kWt (NO4).

Staten dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre/kWt, uten moms. (Med moms 87,50 øre). Dermed ender støtten fra staten på 117 øre/kWt* for mars. (*Avrundet for prisområdene 1, 2 og 5). De to nordligste prisområdene får ikke støtte på grunn av lave strømpriser. 

 

Slik blir den eksakte støtten per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 117,02 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 117,02 øre/kWt

NO5 (Vest): 117,03 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

Vi har sett på hvordan støtten vil se ut for tre ulike boligtyper og strømforbruk. NB: Alle utregninger er basert på gjennomsnittsprisen.

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

Estimert forbruk mars: 3027 kWt

Strømstøtte NO1/NO2: 3027 kWt * 117,02 øre/kWt = 3542,2 kroner

Foto: mostphotos.com

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

Estimert forbruk mars: 3027 kWt

Strømstøtte NO1/NO2: 3027 kWt * 117,02 øre/kWt = 3542,2 kroner

Liten enebolig/stor leilighet - årsforbruk: 20.000 kWt

Estimert forbruk mars: 2242 kWt
Strømstøtte NO5: 2242 kWt * 117,03 øre/kWh = 2623,8 kroner

 

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

Estimert forbruk mars: 1233 kWt
Strømstøtte NO5: 1233 kWt * 117,03 øre/kWt = 1443 kroner

 

Ikke alle får støtte

Det er kundene i prisområdene 1, 2 og 5 som kvalifiserer til strømstøtte i mars.

I de to nordligste prisområdene har gjennomsnittsprisen vært lavere enn grensen på 70 øre/kWh, uten moms, hele strømstøtteperioden. Kunder i nord har derfor ikke blitt kompensert for strømprisen i mars.

Se historiske strømpriser måned for måned

Nyhet: Strømstøtten har blitt utvidet til mars 2023

 

Les mer om statens strømstøtte her

Regn ut din strømstøtte

Din Side har laget en veldig fin kalkulator der du kan regne ut hvor mye støtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

I alle regneeksemplene har vi brukt gjennomsnittsprisen for februar og et estimert forbruk basert på vår kundebases gjennomsnittlige forbruksprofil. Strømprisen oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk. Den vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen. 

Støtten trekkes fra på nettleien

Strømstøtten for mars kommer til fratrekk på fakturaen din i april, og den trekkes fra på nettleien. Dersom du har gjennomfakturering, det vil si at du betaler både strømregning og nettleie på samme faktura, kommer beløpet til fratrekk på denne fakturaen. Utgjør støtten mer en nettleien trekkes det resterende av på strømdelen av fakturaen.

OBS: Siden kompensasjonen regnes uten moms vil ikke dette samsvare med kWt-pris oppgitt på din strømfaktura, siden denne er oppgitt med moms.  


Dersom du mottar egen faktura fra netteieren din, blir støtten trukket fra på denne. Dersom det er mer i fratrekk enn du har i nettleie, vil dette bli utbetalt til kontoen din. Du er selv ansvarlig for å sørge for at netteier har riktig kontonummer. 

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen? Kontakt din netteier

Les mer om kompensasjonsordningen