Så mye får du i strømstøtte for mai

Publisert: 31/05/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Strømprisene i sør holder seg fortsatt høye. Det kraftige prisfallet siste uken i mai gjorde at gjennomsnittsprisen gikk noe ned i forhold til april. Strømstøtten for mai endte derfor på omtrent 95 øre per kilowattime i sør-Norge.  

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023

Den gjennomsnittlig strømprisen for mai 2022 endte på omtrent 165 øre/kWt for prisområdene NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen), uten moms. For prisområdene i nord endte prisen på henholdsvis 15,76 øre/kWt (NO3) og 11,25 øre/kWt (NO4).

 

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms (Med moms er grensen 87,50 øre).

Dermed ender støtten fra staten på omtrent 95 øre/kWt* for mai. (*Avrundet for prisområdene 1, 2 og 5, inkl. moms). De to nordligste prisområdene får heller ikke denne måneden støtte på grunn av at strømprisene der er lavere enn 70 øre i snitt for måneden. 

Slik blir den eksakte støtten per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 94,97 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 95,32 øre/kWt 

NO5 (Vest): 95,02 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

 

For å finne din eksakte støtte ganger du dette tallet med forbruket ditt (antall kWt). Forbruket ditt finner du på Min Side

NB: Slutt på felles faktura for strøm og nettleie

Fra og med juni* vil du motta faktura for strøm og nettleie separat.
Det betyr at fakturaen du får fra NorgesEnergi kun vil inneholde strømforbruket ditt, mens fakturaen du får fra netteier vil inneholde nettleien.

Strømstøtten trekkes av praktiske årsaker fra nettleien, og du må derfor sørge for at netteier har riktig kontoinformasjon dersom du har penger tilgode.

*Er du kunde hos nettselskapene MøreNett og Tensio vil du få separat faktura for strøm og nettleie fra og med juli. Er du kunde hos Lede vil du få separat faktura fra og med august. 

Les mer om dette

Regn ut din strømstøtte

Din Side har laget en veldig fin kalkulator der du kan regne ut hvor mye støtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen