Så mye får du i strømstøtte for mai

Publisert: 31/05/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Strømprisene i sør holder seg fortsatt høye. Det kraftige prisfallet siste uken i mai gjorde at gjennomsnittsprisen gikk noe ned i forhold til april. Strømstøtten for mai endte derfor på omtrent 95 øre per kilowattime i sør-Norge.  

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023

Den gjennomsnittlig strømprisen for mai 2022 endte på omtrent 165 øre/kWt for prisområdene NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen), uten moms. For prisområdene i nord endte prisen på henholdsvis 15,76 øre/kWt (NO3) og 11,25 øre/kWt (NO4).

 

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms (Med moms er grensen 87,50 øre).

Dermed ender støtten fra staten på omtrent 95 øre/kWt* for mai. (*Avrundet for prisområdene 1, 2 og 5, inkl. moms). De to nordligste prisområdene får heller ikke denne måneden støtte på grunn av at strømprisene der er lavere enn 70 øre i snitt for måneden. 

Slik blir den eksakte støtten per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 94,97 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 95,32 øre/kWt 

NO5 (Vest): 95,02 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

 

For å finne din eksakte støtte ganger du dette tallet med forbruket ditt (antall kWt). Forbruket ditt finner du på Min Side

Strømstøtten trekkes fra på nettleien

Strømstøtten er innført for å dekke inn noen av ekstrakostnadene for de høye strømprisene, men den trekkes av praktiske årsaker fra på nettleien.

Har du gjennomfakturering, det vil si at du får en faktura som inneholder både strømforbruk og nettleie, blir strømstøtten trukket fra på denne. Se hvilke netteiere vi gjennomfakturerer med.

Har du ikke gjennomfakturering, det vil si at du får separat faktura fra strømleverandør og netteier, vil strømstøtten trekkes fra på nettleiefaktura. Da vil eventuelt tilgodebeløp utbetales fra netteier. 

NB: Husk å oppgi kontonummer til din netteier slik at du får utbetalt pengene direkte til din konto. 

Regn ut din strømstøtte

VG har laget en oversiktelig side om strømpriser. Der kan du blant annet enkelt regne ut hvor mye støtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen