Tallene er klare - så mye får du i strømstøtte for januar 2021

Publisert: 30/01/2022
Illustrasjonsfoto

Vi oppgir alle tall med moms, men strømstøtten fra staten beregnes for månedlig snittpris over 70 øre uten moms. Minimale avvik kan forekomme på grunn av avrunding. 


Statens strømstøtte ble vedtatt utvidet for januar til mars. Men selv om støtten øker i prosent, blir støtten for januar likevel litt mindre enn forrige måned i kroner og øre. Dette er fordi snittprisen på strøm var lavere i januar enn i desember. 

Staten dekker 80 prosent av gjennomsnittlig strømpris per måned over 70 øre/kWh, uten moms. Det vil si at strømprisen i det prisområdet man tilhører må være høyere enn 87,50 øre/kWh for å kvalifisere til støtte. Støtten gjelder for strømforbruk inntil 5000 kWh per måned og den trekkes fra på nettleien. 

Som i desember er det de tre prisområdene i sør som får støtte. De to nordligste prisområdene hadde lavere snittpris enn 70 øre/kWh også i januar.

Gjennomsnittlig strømpris (inkl. mva) og strømstøtte per kWh i januar endte på følgende for de ulike prisområdene: 

NO1 (Øst): 175,79 øre - 70,63 øre i støtte per kWh

NO2 (Sørvest): 175,79 øre - 70,63 øre i støtte per kWh

NO3 (Midt): 32,98 øre - ingen støtte

NO 4 (Nord): 26,22 øre - ingen støtte

NO5 (Vest): 171,41 øre - 67,12 øre i støtte per kWh

Vi har sett på hvordan støtten vil se ut for tre ulike boligtyper og strømforbruk

Enebolig - Årsforbruk 27 000 kWh


Estimert forbruk januar: 3550,5 kWh

Strømstøtte i sone 1 og 2: 3550,5 kWh * 70,63 øre/kWt = 2508 kroner

Strømstøtte i sone 5: 3550,5 kWh *67,12 = 2383 kroner

Foto: mostphotos.com

Enebolig - Årsforbruk 27 000 kWh

Estimert forbruk desember: 3550,5 kWh

Strømstøtte sone 1 og 2: 3550,5 kWh* 70,63 øre = 2508 kroner

Strømstøtte sone 5: 3550,5 kWh*67,12 = 2383 kroner

 

Liten enebolig/stor leilighet - Årsforbruk 20.000 kWh

Estimert forbruk januar: 2630 kWh

Strømstøtte i sone 1 og 2: 2630 kWh * 70,63 øre = 1858 kroner

Strømstøtte i sone 5: 2630 kWh * 67,12 øre = 1765 kroner

 

Leilighet i sone 5 – Årsforbruk 11 000 kWh

Estimert forbruk januar: 1446,5 kWh

Strømstøtte i sone 1 og 2: 1446,5 kWh * 70,63 = 1022 kroner

Strømstøtte i sone 5: 1446,5 kWh * 67,12 øre = 971 kroner

 

Ikke alle får støtte

Det er kundene i prisområdene 1, 2 og 5 som kvalifiserer til strømstøtte for januar.

I de to nordligste prisområdene var gjennomsnittsprisen lavere enn grensen på 70 øre/kWh, uten moms. Kunder i nord blir derfor ikke kompensert for strømprisen i januar.

Se historiske strømpriser måned for måned

Regjeringen vedtok å øke støtten fra staten fra 55% til 80% av beløpet over 70 øre/kWh for perioden januar til mars. 

 

Les mer om statens strømstøtte her

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

I alle regneeksemplene har vi brukt gjennomsnittsprisen for januar. Strømprisen oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt personlige forbruk. Den vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen. 

Støtten trekkes fra på nettleien

Strømstøtten for desember kommer til fratrekk på fakturaen din i februar, og den trekkes fra nettleien. Dersom du har gjennomfakturering, det vil si at du betaler både strømregning og nettleie på samme faktura, kommer beløpet til fratrekk på denne fakturaen. Utgjør støtten mer en nettleien trekkes det resterende av på strømdelen av fakturaen.

OBS: Siden kompensasjonen regnes uten moms vil ikke dette samsvare med kWh pris oppgitt på din strømfaktura, siden denne er oppgitt med moms.  


Dersom du mottar egen faktura fra netteieren din, blir støtten trukket fra på denne. Dersom det er mer i fratrekk enn du har i nettleie, vil dette bli utbetalt til kontoen din.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen? Kontakt din netteier

Les mer om kompensasjonsordningen