Så mye får du i strømstøtte for august

Publisert: 31/08/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Strømprisene har økt kraftig gjennom sommeren. I strømprisområde NO2 blir det nok en gang rekord for både snittpris og strømstøtte, mens prisene i midt- og nord-Norge fremdeles holder seg lave. 

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023. 

 

Staten dekker 80 prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWt, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre.

 

Den gjennomsnittlig strømprisen for august 2022 endte på 543,11 øre øre/kWt for prisområde NO2 (sørvest), inkludert moms! Dermed blir strømstøtten i det sørligste prisområdet hele 364,69 øre/kWt

For prisområdene NO1 (øst) og NO5 (vest) ble snittprisen i august henholdsvis 430,36 øre/kWt og 426,97 øre/kWt, inkludert moms. Støtten i disse prisområdene blir derfor 274,29 øre/kWt og 271,58 øre/kWt

De to nordligste prisområdene har tilnærmet gratis strøm i sommer, og dermed ingen strømstøtte. I NO3 kostet strømmen i snitt 23,61 øre/kWt, inkludert moms. I det nordligste prisområdet var strømprisen på lave 2,82, uten moms. (NO4 har unntak for moms.)

Fra september til desember øker støtten til 90 prosent av snittprisen per måned over 70 øre/kWt, uten moms.

Slik blir den eksakte støtten for august per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 274,29 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 364,69 øre/kWt 

NO5 (Vest): 271,58 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

 

For å finne din eksakte støtte ganger du dette tallet med forbruket ditt (antall kWt). Forbruket ditt finner du på Min Side

NB: Strømstøtten trekkes fra på nettleien

I september mottok alle kunder separat faktura for strøm og nettleie.
Det betyr at fakturaen du fikk fra NorgesEnergi kun inneholdt strømforbruket ditt for august, mens fakturaen du fikk fra netteier inneholdt nettleien, med fratrukket strømstøtte.

Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier slik at du kan få utbetalt strømstøtten som skal dekke deler av strømregningen din. 

NB: Fra og med oktober gjeninnfører vi gjennomfakturering for de største netteierne i sør-Norge. Se hvilke netteiere det gjelder.

Regn ut din strømstøtte

VG har laget en oversiktelig strømside med mange ulike kalkulatorer. Her finner du blant annet en kalkulator der du kan regne ut hvor mye strømstøtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen