Så mye får du i strømstøtte for april

Publisert: 02/05/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Strømprisene i april gikk noe ned i forhold til mars, men prisene er fremdeles langt over normalen, spesielt i sør. 

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet ut mars 2023

I april 2022 endte gjennomsnittlig strømpris for måneden på omtrent 174 øre/kWt for prisområdene NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen), uten moms. For prisområdene i nord endte prisen på henholdsvis 45,07 øre/kWt (NO3) og 17,84 øre/kWt (NO4).

Staten dekker 80 prosent av strømprisen over 70 øre/kWt, uten moms. (Med moms er grensen 87,50 øre).

Dermed ender støtten fra staten på omtrent 104 øre/kWt* for april. (*Avrundet for prisområdene 1, 2 og 5, inkl. moms). De to nordligste prisområdene får heller ikke denne måneden støtte på grunn av at strømprisene der er lavere enn 70 øre i snitt for måneden.

Slik blir den eksakte støtten per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 104 øre/kWt

NO2 (Sørvest): 103,89/kWt 

NO5 (Vest): 104,38 øre/kWt

NO3 (Midt): Ingen støtte

NO4 (Nord): Ingen støtte

Støtten trekkes fra på nettleien

Strømstøtten for april kommer til fratrekk på fakturaen din i mai. Selv om du får støtte for strømprisen, trekkes strømstøtten av praktiske grunner fra på nettleien.

Dersom du har gjennomfakturering, det vil si at du betaler både strømregning og nettleie på samme faktura, kommer beløpet til fratrekk på fakturaen fra strømleverandøren din. Utgjør støtten mer en nettleien trekkes det resterende av på strømdelen av fakturaen.

OBS: Siden kompensasjonen regnes uten moms vil ikke beløpene samsvare med kWt-pris oppgitt på din strømfaktura, siden prisen der er oppgitt med moms.  


Dersom du mottar egen faktura fra netteieren din, blir støtten trukket fra på denne. Får du høyere beløp i strømstøtte enn nettleien, vil dette bli utbetalt til kontoen din fra netteier. Du er selv ansvarlig for å sørge for at netteier har riktig kontonummer og kontaktinformasjon. Dette kan du selv oppdatere ved å kontakte din netteier eller logge inn på "Min Side" hos netteieren din. 

Regn ut din strømstøtte

VG har laget en oversiktelig side om strømpriser. Der kan du blant annet regne ut hvor mye strømstøtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

I alle regneeksemplene har vi brukt gjennomsnittsprisen for februar og et estimert forbruk basert på vår kundebases gjennomsnittlige forbruksprofil. Strømprisen oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk. Den vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden. 

Har du spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen