Så mye får du i strømstøtte for april

Publisert: 02/05/2023
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Selv om strømprisene i april var de laveste i sør-Norge siden november 2021, har april vært kald i store deler av landet. Det betyr høyere forbruk for mange. I april er strømstøttesatsen tilbake på 80%, og dermed blir det også lavere strømstøtte.  

Den gjennomsnittlig strømprisen for april 2023 ble høyest i prisområde NO5 med 141,13 øre/kWh, inkludert moms. Like under fulgte NO1 og NO2 med 138,67 øre/kWh, inkludert moms*. I de tre sørligste prisområdene får alle strømkunder strømstøtte på rett i overkant av 40 øre/kWh. 

I NO3 måtte strømkundene i snitt betale 87,01 øre/kWh i mars, inkl. moms. Selv om høy pris og forbruk i enkelttimer kan trekke opp snittet for mange, beregnes strømstøtten av snittprisen for måneden, og strømkunder i NO3 får derfor ikke strømstøtte for april.

I det nordligste prisområdet, NO4 ble snittprisen for april 40,37 øre/kWh. (NB: NO4 har fritak for moms.) 

Kilde: NordPool

NB: Husk at strømstøtten beregnes ut fra gjennomsnittlig strømpris i ditt prisområde

Strømstøtten er helt lik for alle innenfor samme prisområde - uansett hvilken type strømavtale du har; spotpris, variabel eller fastpris. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom gjennomsnittlig spotpris og variabelpris/fastpris dersom denne er høyere enn spotprisen.

Strømstøtten utbetales på etterskudd - strømstøtten for april kommer på fakturaen du mottar i mai 2023. 

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen ordningen med strømstøtte til privatkunder før jul 2021. Ordningen er vedtatt utvidet for hele 2023, og det er satt av 44,7 milliarder kroner i statsbudsjettet til strømstøtte til norske husholdninger i år.

Staten dekker nå 80* prosent når gjennomsnittlig strømpris for måneden er over 70 øre/kWh, uten moms. Med moms er grensen 87,50 øre. 
*80% gjelder i perioden april til september. 

 

Forslag om endring i strømstøtteordningen

Regjeringen la i januar fram et forslag om endringer for strømstøtten:

  • Strømstøtten er foreslått utvidet ut 2024
  • Prosentsatsen er foreslått til 90% også i sommermånedene. Slik det er nå endres støttesatsen til 80% fra april til september. Dersom dette blir vedtatt skal det gjelde fra tidligst juni 2023. 
  • Fra tidligst 1. september er det foreslått at strømstøtten skal beregnes time for time, ikke på bakgrunn av gjennomsnittspris per måned. 

Her kan du lese mer om alle endringene som er foreslått

NB: Dette er kun forslag som ikke er vedtatt ennå. Flere aktører, blant annet NVE og Huseierne har gått hardt ut mot forslaget om timeberegning. 

 

Dermed blir den eksakte strømstøtten* i de ulike prisområdene slik for april 2023: 

NO1 (Sørøst): 40,94 øre/kWh

NO2 (Sørvest): 40,94 øre/kWh

NO5 (Vest): 42,9 øre/kWh

NO3 (Midt): 0 øre/kWh

NO4 (Nord): 0 øre/kWh

 

For å finne din eksakte støtte ganger du tallet for din prissone med forbruket ditt (antall kWh) og deler på 100 for å få tallet i kroner. Forbruket ditt finner du på Min Side eller i NorgesEnergi-appen.

For eksempel: Du bor i NO5 og har brukt 1500 kWh i april - (1500* 42,9 øre)/100 = 643,5 kroner

(*mindre avvik kan forekomme på grunn av avrunding)

NB: Strømstøtten trekkes fra på nettleien

Dersom du har gjennomfakturering og får både strøm og nettleie på samme faktura fra oss, trekkes strømstøtten av på denne.
NorgesEnergi gjennomfakturerer med de største netteierne i sør-Norge.

Se hvilke netteiere vi gjennomfakturerer med.

Dersom du ikke har gjennomfakturering, får du en faktura med strømregning fra NorgesEnergi og en faktura med strømstøtten fratrukket fra netteieren din. Hvis du har penger tilgode fra netteier, blir disse utbetalt til kontoen din. Husk å oppgi riktig kontonummer til din netteier slik at du kan få utbetalt strømstøtten som skal gå til å dekke deler av strømregningen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din.

Strømprisen som du får oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk time for time. Din gjennomsnittspris vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen for måneden for prisområdet du tilhører. 

 

Ofte stilte spørsmål om strømstøtten:

Ja, du får strømstøtte uavhengig av hvilken strømavtale du har så lenge du bor i et område der spotprisen overstiger et gjennomsnitt på 70 øre/kWh (eks. mva.) i måneden.

Men merk deg at strømstøtten tar utgangspunkt i den gjennomsnittlige spotprisen i ditt prisområde. Det betyr at du ikke får strømstøtte for differansen mellom gjennomsnittlig spotpris og variabel pris eller fastpris dersom variabelprisen/fastprisen skulle vise seg å bli høyere enn markedsprisen.      

Det kommer an på hvilken netteier du har. 

Dersom du har gjennomfakturering, vil du få en faktura fra oss som inneholder både strøm og nettleie, med strømstøtte fratrukket. Vi tilbyr gjennomfakturering med disse nettselskapene

Dersom du har en netteier vi ikke tilbyr gjennomfakturering med, vil du få strømstøtten trukket fra på nettleiefakturaen din fra din netteier. Eventuelt tilgodebeløp for strømstøtte utbetales til din konto, men du må selv sørge for å gi kontonummer til netteier.

Strømstøtten bli sendt til den strømleverandøren du står registrert hos når nettfaktura produseres og sendes ut av netteier. 

Ved bytte av strømleverandør kan det derfor hende at du får strømfaktura fra din forrige strømleverandør uten strømstøtte, og at strømstøtten sendes til NorgesEnergi i stedet. Du trenger ikke foreta deg noe. Strømstøtten vil bli trukket fra den første fakturaen du mottar av oss. Dersom du ønsker å få utbetalt strømstøtten før dette, kan du benytte deg av vårt kontaktskjema på Min side. Dette forutsetter at du har krav på strømstøtte, og at vi har mottatt strømstøtten fra din netteier.

Dette gjelder kun for kunder med gjennomfakturering, altså dersom du får strøm og nettleie på samme faktura. 

Strømstøtten blir utbetalt av netteier til din nye strømleverandør. Dersom du har spørsmål om strømstøtte, må du kontakt din nye strømleverandør. 

På fakturaen du mottar fra Tellier Service ser du kun totalbeløpet for strømutgiftene som er trukket fra din Strømkonto i den aktuelle perioden.

For å få oversikt over strømstøtte kan du logge inn på Min Side og laste ned spesifisert faktura

Her er et eksempel på hvordan oversikt over strømutgifter, inkludert nettleie og strømstøtte ser ut på Min Side:

Har du flere spørsmål om strømstøtten?

Les mer om kompensasjonsordningen