Her er fasiten - så mye utgjør statens strømstøtte for desember

Publisert: 03/01/2022
Oppdatert: 19/01/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com


Nå er fasiten her, og selv om du kvalifiserer for strømstøtte må du regne med mer enn dobbelt så høy regning som normalt.

På grunn av de høye strømprisene, lanserte regjeringen sin kompensasjonsordning for strøm før jul. Gjennomsnittlig strømpris i for desember endte på omlag 177 øre/kWh for prisområde NO1 (Oslo), NO2 (Kristiansand) og NO5 (Bergen), uten moms. Staten dekker 55 prosent av strømprisen over 70 øre/kWh, altså 107 øre. Det utgjør 58,85 øre/kWh. Med moms plusset på ender støtten fra staten på 73,6 øre/kWh* for desember. (*Snitt for prisområdene 1, 2 og 5)

Til sammenlikning var gjennomsnittlig strømpris for desember 34 øre i perioden 2016-2020. Selv med strømstøtte fra staten blir strømregningen mer en dobbelt så høy som normal, i følge en artikkel fra E24. 

 

Vi har sett på hvordan støtten vil se ut for tre ulike boligtyper og strømforbruk. NB: Alle utregninger er basert på gjennomsnittsprisen.

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt


Forbruk desember: 3 280 kWt

Strømstøtte: 3 280 kWt * 73,61 øre/kWt = 2414,40 kroner

Uten støtte ville denne kunden måtte betalt 7257 kroner for strømmen i desember (inkl. moms).
Med støtte ender regningen på 4842,92 kroner. Nettleie og andre avgifter kommer i tillegg.

Foto: mostphotos.com

Enebolig - Årsforbruk: 27 000 kWt

Forbruk desember: 3 280 kWt

Strømstøtte: 3 280 kWt * 73,61 øre/kWt = 2414,40 kroner

Uten støtte ville denne kunden måtte betalt 7257 kroner for strømmen i desember (inkl. moms).
Med støtte ender regningen på 4842,92 kroner. Nettleie kommer i tillegg.

Liten enebolig/stor leilighet - årsforbruk: 20.000 kWt

Forbruk desember: 2460 kWh

Strømstøtte: 2460 kWh * 73,6 øre/kWh = 1810,56 kroner

Uten støtte ville denne kunden måtte betalt 5448,9 kroner for strømmen i desember.
Med støtte ender regningen på 3638,34 kroner. Nettleie kommer i tillegg.

 

Leilighet – Årsforbruk: 11 000 kWt

Forbruk desember: 1 336 kWt
1 336 kWt * 73,6 øre/kWt = 983,3 kroner

Uten støtte ville denne kunden måtte betalt 2955,9 kroner for strømmen i desember (inkl. moms).
Med støtten ender regningen på 1972,6 kroner. Nettleie kommer i tillegg.

Ikke alle får støtte

Det er kundene i prisområdene 1, 2 og 5 som kvalifiserer til strømstøtte i desember.

I de to nordligste prisområdene var gjennomsnittsprisen lavere enn grensen på 70 øre/kWh, uten moms. Kunder i nord blir derfor ikke kompensert for strømprisen i desember.

Se historiske strømpriser måned for måned

Slik blir støtten per kWt i de ulike prisområdene: 

NO1 (Sørøst): 73,65 øre

NO2 (Sørvest): 73,62 øre

NO5 (Vest): 73,35 øre

NO3 (Midt): 0 øre

NO4 (Nord): 0 øre

Nyhet: Regjeringen har vedtatt å øke støtten fra staten til 80 % av beløpet over 70 øre/kWh for perioden januar til mars. 

 

Les mer om statens strømstøtte her

Regn ut din strømstøtte

Din Side har laget en veldig fin kalkulator der du kan regne ut hvor mye støtten vil utgjøre for deg. Husk at det er spotprisen for prisområdet ditt som legges til grunn, ikke avtalen din. 

Enkelttimer kan gjøre store utslag på totalbeløpet ditt

Siden strømstøtten baserer seg på gjennomsnittsprisen for hele måneden uten moms, vil mye bruk i enkelttimer med høye strømpriser kunne gjøre utslag på den totale regningen din. 

I alle regneeksemplene har vi brukt gjennomsnittsprisen for desember. Strømprisen oppgitt på fakturaen din er inkludert moms og baseres på ditt forbruk. Den vil derfor kunne avvike fra gjennomsnittsprisen. 


Høyeste timepris i desember var 6,12 kroner/kWt mellom 17-18 den 21. desember, uten nettleie og avgifter

Støtten trekkes fra på nettleien

Strømstøtten for desember kommer til fratrekk på fakturaen din i januar, og den trekkes fra nettleien. Dersom du har gjennomfakturering, det vil si at du betaler både strømregning og nettleie på samme faktura, kommer beløpet til fratrekk på denne fakturaen. Utgjør støtten mer en nettleien trekkes det resterende av på strømdelen av fakturaen.

Siden kompensasjonen regnes uten moms vil ikke dette samsvare med kWh pris oppgitt på din strømfaktura, siden denne er oppgitt med moms.  


Dersom du mottar egen faktura fra netteieren din, blir støtten trukket fra på denne. Dersom det er mer i fratrekk enn du har i nettleie, vil dette bli utbetalt til kontoen din.

Har du spørsmål om kompensasjonsordningen? Kontakt din netteier

Les mer om kompensasjonsordningen