Så mye koster det å bruke hårføneren

Det er god trøkk i mange hårfønere, og dersom du har en av god kvalitet så tar det ikke mange minuttene før selv en tykk og lang hårmanke er tørr. Dermed er det fort å tenke at den elektriske saken drar mye strøm og er dyr i bruk.

Men det stemmer faktisk ikke. Hårføneren står nemlig for en forsvinnende liten del av strømregningen hos en husholdning som i snitt bruker 25 000 kilowattimer i året, ifølge beregninger fra NorgesEnergi.

– La si du bruker hårføneren en time i uken gjennom hele året. Det tilsvarer et forbruk på 40 kilowattimer i året, noe som igjen koster 48 kroner når vi tar utgangspunkt i en pris på 120 øre per kilowattime som inkluderer nettleie, skatter og avgifter, sier innholdsprodusent Hildegunn Skage Teinum i markedsavdelingen i NorgesEnergi.

"Rundt regnet står hårføneren for 4 kroner av den månedlige strømregningen"

- Hildegunn Skage Teinum

– Hos de fleste er det svært begrenset hvor mange timer hårføneren er i bruk, dermed blir strømforbruket og kostnadene heller ikke store, poengterer hun.

Det er altså ikke hårføneren som er strømtyven i norske hjem