Plusskunde hos NorgesEnergi

Alle som produserer egen strøm kan bli plusskunde hos NorgesEnergi

Kort fortalt:

- Vi kjøper den strømmen du ikke har behov for selv

- Du kan bli plusskunde med alle våre avtaler

- Vi betaler spotpris (uten moms)

- Du får enkelt oversikt over hvor mye du har solgt i fakturaen din

Hvordan fungerer det?

Dersom du produserer din egen strøm, for eksempel ved hjelp av solcellepanel, kan du levere den strømmen du ikke har behov for selv, tilbake til nettet. Du blir da en såkalt plusskunde.

For å kunne levere strøm må du ha en avtale både med en strømleverandør og din lokale netteier. I tillegg må du ha en automatisk strømmåler.

NorgesEnergi er plussleverandør og vi kan kjøpe din overskuddskraft i de periodene der du produserer mer enn du har behov for selv.

Vi betaler gjeldende spotpris for strømmen vi kjøper av deg. Denne bestemmes ut fra spotprisen for det prisområdet du tilhører i den timen du sender kraft ut på nettet. Strømmen kjøper vi momsfritt, og dette er likt for alle strømleverandører som kjøper overskuddskraft fra sine kunder.

Rent praktisk vil du se produksjonen som en egen linje på fakturaen din med en sum til reduksjon av øvrige kostnader på faktura. Nettleie betales som normalt til netteier.

Det er en grense for hvor mye strøm du kan levere. Mater du inn over 100 kilowatt i strømnettet på en gang regnes du som vanlig kraftprodusent, ikke plusskunde.