Bør alt trekkes ut av stikkontakten når det lyner?

Publisert: 06/05/2021
Oppdatert: 28/06/2023
Hovedbilde: unsplash.com - Jonas Kaiser


Lynskader koster mange millioner hvert år. Selv om lynet ikke slår direkte ned hos deg, kan det likevel føre til skader i boligen din.

- Vi anbefaler folk å trekke ut kontakten til elektriske artikler når det lyner og tordner, bekrefter Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

Gjør du det, er du nemlig helt sikker på at de ikke blir ødelagt av eventuelle lynnedslag.

- Så det er en billig forsikring, fortsetter han.

Lynnedslag kan i verste fall føre til brann i boligen din. Foto: mostphotos.com

Lynnedslag kan i verste fall føre til brann i boligen din. Foto: mostphotos.com

Lynnedslag forårsaker store skader hvert år

Tone S. Jansen, elsikkerhetsingeniør i Elsikkerhet Norge råder til det samme, og forklarer at værfenomenet påfører norske boliger store skader hvert eneste år.


- De fleste lynnedslagene oppstår om sommeren. Selv om lynet ikke slår direkte ned hos deg, kan det likevel føre til skader i boligen din, sier hun.


For dersom lynet slår ned i strømnettet boligen er koblet til, kan det oppstå overspenninger som forflytter seg og som kan følge strømnettet inn i huset. Blir spenningene høyere enn det anlegget er beregnet for, kan det enten bli ødelagt eller forårsake brann. Overspenningene kan dessuten gi skader på kabler, koblingspunkter og el-utstyr.


- Det er derfor det er smart å trekke ut støpslene til el-utstyr som er spesielt følsomt for overspenninger; som for eksempel PC, TV, modem, radio og lignende, understreker hun.


Hildegunn Skage Teinum i markeds- og kommunikasjonsavdelingen i NorgesEnergi mener dette er et råd alle bør lytte til.


- Det er nok også slik at vi burde være flinkere til å slå apparater helt av og trekke ut ledningen fra stikkontakten selv når det ikke lyner. For til tross for at det er oppvarming som står for størsteparten av strømkostnadene, drar de små produktene mer enn man skulle tro på standby, sier hun.

"Gjør det til en vane å dra ut ledningen - også når det ikke lyner. Mange apparater bruker også mye strøm i standby"

- Hildegunn Skage Teinum

Overspenningsvern

Alle boliger som får nye elektriske anlegg, skal ha et overspenningsvern i sikringsskapet. Dette vernet leder overspenningene ned i jorda i stedet for å trekke innover i el-installasjonen og forårsaker skade. På den måten gir det også økt brannsikkerhet.


- Likevel er det ikke nødvendigvis slik at det gir god nok beskyttelse for alle de elektriske apparatene du har. Det kan fortsatt være restspenninger i strømnettet som vernet slipper gjennom og som deretter kan skade utstyret, sier hun.


For å motvirke dette kan man som kjent dra ut stikkontaktene under lyn- og tordenvær, eller installere et finvern nært det utstyret man ønsker å beskytte.


- Det er et vern som plugges inn mellom stikkontakten og utstyret du skal beskytte, som for eksempel datamaskinen.

Beskytt verdifullt utstyr som TV og datamaskin med et overspenningsvern.

Beskytt verdifullt utstyr som TV og datamaskin med et overspenningsvern.

Sjekk eldre sikringsskap

Dersom du har et eldre sikringsskap uten nylig oppgradering, bør du få en profesjonell til å sjekke om dette har et overspenningsvern installert. Tidligere var det nemlig opp til boligeier eller elektriker å vurdere om det var behov for det. Dermed er det mange eldre anlegg som ikke har slik beskyttelse, ifølge Søtorp.


- Så dersom du ikke har overspenningsvern montert i sikringsskapet ditt, anbefaler jeg å få det ettermontert, sier han.

Sjekk i sikringsskapet om du har overspenningsvern. Hvis ikke anbefales det å installere et. 

Dine rettigheter når strømmen blir borte

Skulle du være så uheldig at strømmen går i forbindelse med lyn- og tordenvær, er det det lokale nettselskapet ditt du må varsle eller kontakte angående strømbruddet. 

Netteier er ikke erstatningspliktig dersom strømbruddet skyldes "forhold utenfor nettselskapets kontroll", slik som ekstremvær. 

Sjekk i hvilke tilfeller du kan få erstatning ved strømbrudd

 

Billig forsikring

Dersom du opplever strømskade i hjemmet får du kanskje dekket skadene av forsikringsselskapet ditt, men de fleste forsikringer har egenandel på mange tusen kroner. Har du den valgfrie tilleggstjenesten Strømforsikring fra NorgesEnergi kan denne dekke egenandelen ved strømskade, inntil 5000 kroner. Med Strømforsikring kan du i tillegg også få dekket strømregningen din i inntil 4 måneder dersom du blir sykemeldt, innlagt på sykehus eller institusjon, blir ufrivillig arbeidsledig eller permittert i 30 dager eller mer. Tilleggstjenesten koster kun 49 kr/md og er helt uten bindingstid. 

Les også: Geir fikk dekket alt da lynet slo ned - to ganger

Les mer om Strømforsikring