Nye laderegler for elbil - dette er fordelene

Publisert: 03/08/2022
Oppdatert: 27/04/2023


I fjor sommer ble det slutt på å installere ordinær stikkontakt eller industrikontakt som ladepunkt for elbil. Her er noen av fordelene ved å måtte installere ladeboks til elbilen hjemme og på hytta.

- Endringen betyr at de som skaffer seg elbil nå, må få installert en ladestasjon for å kunne lade bilen lovlig hjemme eller på hytta, sier Jan Tore Gjøby, rådgiver for lade- og batteriteknologi i NAF og forklarer at det gjelder alle biler, både plug-in hybrider og rene elbiler.

Han mener det er mange fordeler med endringen, blant annet er en installert ladestasjon enkel å bruke. Dessuten er den dimensjonert til å lade elbilen effektivt.

Fra 1. juli 2022 var det ikke lenger tillatt å lade uten ladeboks (ved nyinstallasjoner). Illustrasjonsfoto: NorgesEnergi

Fra 1. juli 2022 var det ikke lenger tillatt å lade uten ladeboks (ved nyinstallasjoner). Illustrasjonsfoto: NorgesEnergi

Mer effektivt

- En stikkontakt er egentlig ikke egnet for å overføre mer enn 6-8 ampere kontinuerlig – og selv med denne strømstyrken svekkes overføringen over tid. En ladestasjon, derimot, er dimensjonert til å overføre høy strøm over lang tid.

Ladeeffekten på en vanlig ladeboks ligger gjerne på rundt 32 ampere, dessuten kommer ladeboksene ofte med muligheter for å kunne styre ladingen smart, blant annet gjennom å styre ladingen inn på tider der strømmen er billigst.

Sikrere

En annen stor fordel med endringen, ifølge ham, er sikkerhetsaspektet. En riktig installert ladestasjon inneholder flere viktige sikkerhetsmekanismer som gir langt sikrere lading enn via en stikkontakt.

- Så endringen er med på å ivareta sikkerheten vår, repeterer Gjøby.

Det er Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening, helt enig i.

- Installasjon av godkjent elbillader fra autorisert fagperson har høy sikkerhet både mot å være en brannfare og mot feil bruk. Slike installasjoner er robuste og enkle å bruke med god innebygget sikkerhet.

 

For installasjoner utført før 1. juli 2022, er disse reglene gjeldende:

  • Du må ha egen kurs til elbilen
  • Maks 10 A kurs
  • Kursen må ha jordfeilbryter type B
  • Du må alltid trekke ut kabelen fra elbilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig
  • I tillegg må det monteres en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader.

Noen kan fortsatt bruke stikkontakt

Selv om det lenge har vært anbefalt å unngå å lade elbilen med vanlig stikkontakt – både hjemme og på hytta, har mange tydd til stikkontakten ved behov. Blant annet bruker kun fire av ti ladeboks når de lader på hytta, har en undersøkelse fra brannvernforeningen og Tryg forsikring vist.
Endringen i NEK 400 har ikke tilbakevirkende kraft, så dersom du allerede har et ladepunkt med vanlig stikkontakt, kan dette fortsatt brukes.

- Så lenge stikkontakten er installert for formålet lading av bil, og installasjonen oppfyller de kravene som gjaldt når den ble installert, er det tillatt, sier Gjøby og poengterer at det imidlertid er viktig å merke seg at kontakten skal være installert for formålet og dette skal komme klart fram av dokumentasjon for installasjonen og kursfortegnelsen i sikringsskapet.

Lovlig – men anbefaler det ikke

Søtorp tror elbil-eierne har mye å vinne på å oppgradere hjemmeladingen til ladeboks. Han er nemlig litt skeptisk til den etablerte regelen fra perioden før endringen i sommer. Denne sa at det til hjemmelading skal være en separat krets på 10 ampere - og som har jordfeilbryter av type B.

- Slik vi ser det er slike løsninger, selv om de er lovlige, ikke å anbefale. Det er nemlig knyttet noen praktiske huskeregler til dette, som igjen er et potensiale for feil bruk, sier han og eksemplifiserer: For eksempel at ladeledninger henger i kontakten, slik at det blir slitasje og fare for varmgang over tid. Eller at man glemmer å regelmessig sjekke kontaktene for varmgang.

- Man kan også bli fristet til å bruke skjøteledning dersom man ikke har fast ladeplass til bilen, noe som absolutt ikke er å anbefale. Det øker risikoen for brann, advarer han.

Brannsikkerhet på hytta er fokuset for en årlig informasjonskampanje utviklet av Brannvernforeningen og Tryg Forsikring.

Det er utviklet en egen sjekkliste for brannsikkerhet på hytta, som det anbefales alle å henge opp på et egnet sted.

Hildegunn Skage Teinum i NorgesEnergi minner også om at dersom man bruker en gammel ladeløsning, som kanskje ikke er dimensjonert for å tåle den høye belastningen elbil-ladingen innebærer, så risikerer man både kortslutning og eventuelt brann.

"Med ladeboks har du den mest effektive og sikreste løsningen."

- Hildegunn Skage Teinum

- Husk også at uaktsomhet kan gi avkortning på forsikringen. Får du installert ladeboks er du sikker på at du har den meste effektive og sikreste løsningen, sier hun.