Nye laderegler for elbil

Publisert: 03/08/2022
Pressemelding fra Brannvernforeningen via NTB


Fra 1. juli er det krav om montering av ladeboks til elbil. En fersk undersøkelse viser at bare 40 % av de som i dag lader på hytta benytter seg av ladeboks.

Det har tidligere vært anbefalt å unngå lading med vanlig stikkontakt, men nå er altså regelen entydig om at man skal ha en egen ladeboks. Selv om reglene gjelder ved nyinstallasjoner, anbefaler Brannvernforeningen og Tryg Forsikring alle å installere en egen ladeboks for lading av elbil.

 

Fra 1. juli er det ikke lenger tillatt å lade uten ladeboks (ved nyinstallasjoner). Illustrasjonsfoto: NorgesEnergi

Fra 1. juli er det ikke lenger tillatt å lade uten ladeboks (ved nyinstallasjoner). Illustrasjonsfoto: NorgesEnergi

– Ved å lade bilen på en riktig installert ladeboks vil faren for branntilløp reduseres betydelig. Vi anbefaler alle å kun bruke godkjente ladebokser, enten det er hjemme eller på hytta, sier Mari Bræin Faaberg, avdelingsleder i Brannvernforeningen.

Fredag 1. juli gjelder altså flere nye regler for elektriske installasjoner, etter at den norske elektrotekniske standarden NEK 400 er blitt revidert. En av endringene som vil berøre mange er regelen om ladeboks for elbil. NEK 400 omfatter alle boenheter, inkludert eneboliger og fritidsboliger.

For installasjoner utført før 1. juli 2022, er disse reglene gjeldende:

  • Du må ha egen kurs til elbilen
  • Maks 10 A kurs
  • Kursen må ha jordfeilbryter type B
  • Du må alltid trekke ut kabelen fra elbilen før du tar ut støpselet fra stikkontakten når du har ladet ferdig
  • I tillegg må det monteres en kurv eller en krok som kan brukes til oppheng av ladeboks og kabel når du lader.

6 av 10 bruker skjøteledning

I spørreundersøkelsen, som er utført av YouGov i juni for Brannvernforeningen og Tryg Forsikring, svarer 6 av 10 av de som lader elbil på hytta at de tidvis bruker skjøteledning når de lader, til tross for at dette lenge har vært frarådet.

– I hyttefelt har jeg med selvsyn sett tromler med skjøteledninger koblet sammen fra hytter og ned til parkeringsplassen der elbiler står og lader, så dette er ikke noe ukjent fenomen. Er ikke elanlegget dimensjonert for høy belastning over tid risikerer man kortslutning, og i verste fall brann på hytta. Og ved uaktsomhet risikerer man avkortning i en eventuell forsikringssak, så vi oppfordrer alle som lader elbilen på hytta å følge regelverket, så kan man også sove tryggere om natten, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Brannsikkerhet på hytta er fokuset for en årlig informasjonskampanje utviklet av Brannvernforeningen og Tryg Forsikring. Det er utviklet en egen sjekkliste for brannsikkerhet på hytta, som det anbefales alle å henge opp på et egnet sted.

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov. Det er i perioden 15. - 18. juni 2022 gjennomført til sammen 1013 CAWI-intervjuer med personer i alderen 18+ år.