Hva skjer med strømmen når noen dør?

Publisert: 26/04/23


Det er mange praktiske ting som skal ryddes opp i når noen dør. Regninger skal betales, og bank, forsikring, strøm og andre typer avtaler eller abonnement må håndteres og avsluttes. For mange blir dette tungt i dobbelt forstand.

- I tillegg til å stå midt i sorgen over den avdøde, kan det også være krevende å få orden på alt det praktiske. Vi får jevnlig henvendelser fra pårørende som lurer på hva de skal gjøre med strømavtalen til den avdøde. Vi forsøker å hjelpe så godt vi kan, sier Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.

Geir Arne Gundersen NorgesEnergi
"Det kan være krevende å få orden på alt det praktiske når noen dør og vi forsøker å hjelpe så godt vi kan"

- Geir Arne Gundersen, NorgesEnergi

Avdødes ektefelle eller samboer? Da kan du overta abonnementet

Likevel er det ikke alltid helt rett-frem. Den døde er nemlig fortsatt beskyttet av personvernet, noe som betyr at strenge regelverk må følges. Dette gjelder også for NorgesEnergi.

- Er den pårørende ektefelle eller samboer, og står registrert med samme adresse som den avdøde, er det relativt enkelt. Da kan den pårørende enkelt flytte strømmen over på seg selv eller bestille ny strømavtale i sitt eget navn – enten på våre nettsider eller via en av våre kundebehandlere, sier Gundersen.

Dame på huske i solnedgang med tom huske ved siden av

I tillegg til sorgen er det mange praktiske ting å tenke på når noen dør. Illustrasjonfoto: mostphotos.com

Dette må andre etterlatte skaffe for å ordne det praktiske

For alle andre pårørende, derimot, kreves det en skifteattest for at han eller hun kan få informasjon, avslutte eller endre kundeforholdet til den avdøde.

Skifteattesten er en bekreftelse på at en person er død, og den gir oversikt over hvem som er arvinger i et bo – og som har overtatt ansvaret for å gjøre opp avdødes gjeld.

- Det eneste vi har lov til å gjøre uten at det foreligger skifteattest, er å sende betalingsinfo på ubetalte regninger. Men da kan vi kun sende det til den adressen som er registrert på avtalen. Ønsker den pårørende fakturakopi, må vi altså ha skifteattest, forklarer Gundersen.

"Det kreves skifteattest for at vi skal kunne gi ut informasjon, avslutte eller endre kundeforholdet til den avdøde"

- Geir Arne Gundersen, NorgesEnergi

Slik får du en skifteattest

For å få en skifteattest må arvingene fylle ut skjema for arv og skifte. Når det er gjort sendes eller leveres det til tingretten der den avdøde bodde.

Etter at tingretten har mottatt skjemaet, og sjekket at alle vilkår er oppfylt, tar det normalt én til to uker før det blir sendt ut skifteattest. De pårørende kan da bruke skifteattesten for å få tilgang til avdødes bankkonto eller annen formue, til å dekke gjeld og utgifter, undertegne dokumenter og utføre andre handlinger på vegne av dødsboet, opplyser Norges domstoler.

- Når vi har mottatt skifteattest kan vi hjelpe den pårørende med å gjøre opp kundeforholdet til den avdøde, understreker Gundersen.

Kan ta flere uker å få skifteattest – hva gjør man da?

Men av og til tar det lengre tid før skifteattesten er på plass. Gundersen i NorgesEnergi forteller at de tidvis blir kontaktet av fortvilte pårørende, som ønsker å ordne opp – kanskje etter mor, far eller besteforeldre – men som ikke får gjort noe, ei heller betalt den avdødes regninger.

En vanlig årsak til at det drøyer med skifteattest, er at kun en eller noen av arvingene har undertegnet skjemaet for arv og skifte. Da må det normalt gå 60 dager etter dødsfallet før tingretten kan gi skifteattest, i og med at arvingene har tilsvarende frist på å påta seg gjeldsansvaret. Tingretten kan likevel bestemme en annen frist, men da må arvinger som ikke ønsker å påta seg gjeldsansvaret, samtykke skriftlig til at tingretten utsteder skifteattest før det er gått 60 dager, ifølge Norges domstoler.

- Vi har full forståelse for at det kan være frustrerende, også når regningene forfaller og ender hos inkasso. Men eventuelle inkassovarsler og inkasso vil bli fjernet når vi har mottatt skifteattest, understreker Gundersen.

Strømregning fra NorgesEnergi
"Eventuelle inkassovarsler og inkasso vil bli fjernet når vi har mottatt skifteattest."

– Geir Arne Gundersen, NorgesEnergi

Inkassoselskapets tips til pårørende

Lowell Norge, som er inkassoselskapet til NorgesEnergi, bekrefter dette. Likevel har de noen råd til pårørende.

- Dersom pårørende ikke har skifteattesten klar, så kan man kontakte oss for å gi beskjed om dødsfallet. Det er ofte bedre enn å vente på at vi selv fanger det opp via jevnlige sjekk i Folkeregisteret, for det kan ta lenger tid, sier Sebastian Andresen, fagansvarlig i Lowell Norge.

Han legger til at når noen dør, så blir det skrevet en dødsattest av en lege, som igjen melder dødsfallet videre til Folkeregisteret.

Om pårørende tar kontakt og gir beskjed om at kunden er gått bort, så sjekker Lowell opp registrert dato for dødsfallet i Folkeregisteret og setter sakene i riktig prosess.
Da unngår man at det sendes ut unødvendige purringer i saken, eller at saken går videre i inkassoprosessen.

– I henhold til rutinene våre fjerner vi alle påløpte saksomkostninger og tilbyr at de pårørende kun betaler opprinnelig fakturabeløp, så lenge saken er registrert til inkasso etter dødsdatoen som er oppført i Folkeregisteret. Når fakturakravet er betalt, avslutter vi saken hos oss.

Dersom faktura ble sendt til inkasso før dødsfallet, må påløpte saksomkostninger betales, informerer han.

- Vår anbefaling er uansett at pårørende kontakter oss snarest mulig dersom de er klar over at en faktura er sendt til oss, uavhengig av om de har fått skifteattesten på plass eller ikke, sier Andresen.

Ofte stilte spørsmål i forhold til strømavtale og dødsbo:

Dersom strømregningen er sendt til inkasso etter et dødsfall vil dette bli slettet når NorgesEnergi har mottatt skifteattest. Dette gjelder dersom strømregning går til inkasso etter et dødsfall. 

Dersom faktura ble sendt til inkasso før dødsfallet, må påløpte saksomkostninger betales. 

Inkassoselskapet vårt, Lowell, anbefaler etterlatte å ta direkte kontakt med dem så fort som mulig dersom faktura har blitt sendt til inkasso. Dette gjelder selv om skifteattest ikke er på plass. 

Dersom etterlatte ønsker å endre fakturaadresse på den avdødes strømavtale, kan dette først gjøres når skifteattest er på plass. 

Dersom du er ektefelle, samboer eller registrert partner av avdøde kan du overta strømavtalen. Da trenger vi informasjon om deg og strømmåleren det gjelder slik at vi kan flytte strømavtalen over i ditt navn. Du kan bestille strømavtale i ditt navn her eller du kan kontakte kundesenteret vårt for hjelp.  

Dersom du har en annen relasjon til den avdøde trenger vi en skifteattest for å gjøre endringer eller gjøre opp kundeforholdet. Her kan du lese mer om hvordan du får en skifteattest.

 

Avtalen kan fortsette slik den er frem til de etterlatte har en skifteattest, og bobestyrer tar ansvar for at forfalte og løpende fakturaer blir betalt. Dette er for å ivareta en ryddig prosess om midlene i boet.

Dersom du som etterlatt var gift eller samboer med avdøde, kan du overta avtalen. Du kan ordne dette her eller kontakte kundesenteret vårt.

Vi kan sende deg som etterlatt betalingsinfo på ubetalte regninger. Vi trenger skifteattest hvis du ønsker fakturakopi.

Vi kan sende betalingsinformasjon på ubetalte regninger til avdødes adresse. Vi kan ikke oppgi hvor mange utestående regninger det er før vi har mottatt skifteattest. Dersom du ikke har anledning til å betale strømregningene før skiftet er gjennomført og regningen går til inkasso, anbefaler vi at du tar kontakt med inkassoselskapet så raskt som mulig. Ved dødsfall vil eventuelle inkassovarsler og -krav bli slettet så fort skifteattest er mottatt. 

Avtalegiro vil bli stoppet av banken, det er normal prosedyre når eier av en bankkonto dør.

Strømregningen vil fremdeles bli sendt fra oss, men den vil ikke lenger bli automatisk trukket i nettbanken.

Det vil komme et inkassovarsel (purring) med betalingsinformasjon til avdødes registrerte postadresse.

Ønsker du å gjøre endringer i avtalen, trenger vi skifteattest. Husk at inkassovarsler og inkasso blir fjernet når vi mottar skifteattest, men det kan være lurt av pårørende å kontakte inkassoselskapet så snart som mulig uansett om skifteattest er på plass eller ikke.