Hva er forskjellen på strøm og nettleie?

Stadig flere av våre kunder får strøm og nettleie samlet på én faktura. Smart og enkelt! Men er du, i likhet med mange andre, usikker på hva som er strøm og hva som er nettleie? Vi gir deg svarene!

Når du bruker strøm må du betale en kraftpris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren du har valgt. Du må også betale nettleie til det lokale nettselskapet for at de leverer strømmen hjem til deg. i tillegg kommer skatter og avgifter til staten som utgjør 1/3 av strømregningen din. 

Utgiftene til både strøm og nettleie tar utgangspunkt i hvor mye strøm du har brukt – og begge utgiftspostene blir høyere jo mer strøm du bruker. Når dette samles på én faktura fra NorgesEnergi, får du bedre oversikt over dine totale strømutgifter.

Nettselskap

Det finnes over 130 nettselskap i Norge, som hver har ansvar for sitt eget område. Innenfor hvert område finnes det tusenvis av strømkabler som fører strømmen ut til boliger. Strømkablene danner et strømnett – derav navnet netteier. Bor du for eksempel i Trondheim, blir strømmen transportert gjennom kabler eid av TrønderEnergi Nett. Strømkunder i Trondheim betaler derfor nettleie til TrønderEnergi Nett for å få transportert strømmen til boligene sine, samt for vedlikehold og utbygging av strømnettet i dette området.

Strømleverandør

NorgesEnergi er en strømleverandør, ikke en netteier. Vår jobb er å kjøpe strøm på strømbørsen og videreselge den til deg. Strømleverandører har ingen kontroll over strømnettet. Selv om det er netteierne som transporterer strømmen til deg, er det ikke dem som skal ha betalt for den. Du betaler for strømmen du har brukt til din valgte strømleverandør.

Forbruk her og forbruk der?

Mange synes det er vanskelig å skille mellom netteier og strømleverandør, blant annet fordi netteier inkluderer et beløp på fakturaen som tar utgangspunkt i hvor mye strøm du har brukt. Det kan jo da virke som om du betaler for strømforbruket både til netteieren din og til strømleverandøren. Det gjør du heldigvis ikke:

Nettleien består av et fastbeløp som nedbetales gjennom et år, samt et flytende ledd som beregnes ut i fra hvor mye strøm du har brukt. Svært mange av oss har nå fått en AMS måler installert fra nettselskapet, og da leses strømmen av automatisk. Nettselskapet beregner hvor mye nettleie du skal betale ut i fra hvor mye strøm du har brukt. Deretter sender de målerstanden videre til oss som er din strømleverandør, slik at vi kan beregne hvor mye du skal betale i strøm.

NorgesEnergi = strøm
Netteier = Fastbeløp nettleie + flytende beløp nettleie

De fleste av våre kunder får strøm og nettleie samlet på én faktura fra oss i NorgesEnergi. På fakturaen kommer det tydelig frem hva som er strøm og hva som er nettleie.