Hva er forskjellen på strøm og nettleie?

Lurer du på forskjellen på strøm og nettleie? Her finner du svaret

Når du bruker strøm må du betale en kraftpris for strømmen du kjøper fra strømleverandøren du har valgt. Du må også betale nettleie til det lokale nettselskapet for at de leverer strømmen hjem til deg. I tillegg kommer skatter og avgifter til staten som utgjør en betydelig del av strømregningen din. 

Utgiftene til både strøm og nettleie tar utgangspunkt i hvor mye strøm du har brukt – og begge utgiftspostene blir høyere jo mer strøm du bruker.

Nettselskap

Det finnes over 130 nettselskap i Norge, som hver har ansvar for sitt eget område. Innenfor hvert område finnes det tusenvis av strømkabler som fører strømmen ut til alle norske strømkunder. Strømkablene danner et strømnett – derav navnet netteier. Bor du for eksempel i Trondheim, blir strømmen transportert gjennom kabler eid av Tensio. Strømkunder i Trondheim betaler derfor nettleie til Tensio for å få transportert strømmen til boligene sine, samt for vedlikehold og utbygging av strømnettet i dette området.

Strømleverandør

NorgesEnergi er en strømleverandør, ikke en netteier. Vår jobb er å kjøpe strøm på strømbørsen og videreselge den til deg. Strømleverandører har ingen kontroll over strømnettet. Selv om det er netteierne som transporterer strømmen til deg, er det ikke dem som skal ha betalt for den. Du betaler for strømmen du har brukt til din valgte strømleverandør.

Forbruk her og forbruk der?

Mange synes det er vanskelig å skille mellom netteier og strømleverandør, blant annet fordi netteier inkluderer et beløp på fakturaen som tar utgangspunkt i hvor mye strøm du har brukt. Det kan jo da virke som om du betaler for strømforbruket både til netteieren din og til strømleverandøren. Det gjør du heldigvis ikke:

Nettleien består av et fastledd per måned som bestemmes av gjennomsnittet av dine tre høyeste effekttopper, og et flytende ledd som beregnes ut i fra hvor mye strøm du har brukt. De aller fleste av oss har AMS-måler installert fra nettselskapet, og da leses strømmen av automatisk. Nettselskapet beregner hvor mye nettleie du skal betale ut i fra hvor mye strøm du har brukt. Deretter sender de målerstanden videre til oss som er din strømleverandør, slik at vi kan beregne hvor mye du skal betale for strømforbruket ditt.

NorgesEnergi = strømforbruk
Netteier = Fastledd nettleie + flytende beløp nettleie

Mange av våre kunder har gjennomfakturering med netteier. Det betyr at de får en faktura fra oss der både strømforbruk og nettleie er inkludert. På fakturaen kommer det tydelig frem hva som er strøm og hva som er nettleie. 

Sjekk hvilke netteiere vi gjennomfakturerer med