Hva er fordelene med å kjøpe opprinnelsesgarantier og opprinnelsesmerket strøm?

Publisert: 23/02/2023
Oppdatert: 21/12/2023


Lurer du på hva en opprinnelsesgarantert strøm er? I så fall er du ikke alene. NorgesEnergi, som tilbyr en valgfri tilleggstjeneste med opprinnelsesgarantier, på lik linje med andre strømselskap, får ofte spørsmål om dette fra nysgjerrige kunder.

- I grove trekk handler det om at du som strømkunde skal kunne velge om du vil betale et påslag knyttet til strømavtalen, som garanterer at det produseres strøm fra fornybare energikilder tilsvarende ditt eget strømforbruk, sier Geir Arne Gundersen, markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi og fortsetter:

- Ingen strømselskap vil kunne garantere produksjonsmåten på strømmen som blir levert til huset ditt. Men ved kjøp av opprinnelsesgarantier sikrer du at det blir produsert like mye kraft fra fornybare kilder som du forbruker.

"Ved kjøp av opprinnelsesgarantier sikrer du at det blir produsert like mye kraft fra fornybare kilder som du forbruker."

- Geir Arne Gundersen

Opprinnelsesgarantier skal stimulere til mer fornybar energi

EU etablerte ordningen om kjøp og salg av opprinnelsesgarantier i 2001. Målet var, og er, å stimulere til økt investering og utbygging av fornybar energi. På den måten skal man få til en raskere overgang fra fossile til fornybare energikilder – det være seg alt fra solenergi, vannkraft og vindkraft til bioenergi, bølgekraft og tidevannsenergi.

I Norge er det Norges vassdrags- og energidirektorat som forvalter ordningen. Den fungerer slik at strømselskapene kjøper opprinnelsesgarantier fra kraftprodusentene. Disse kan de så videreselge til strømkundene sine, og da i form av opprinnelsesgarantert strøm. NorgesEnergi kjøper for tiden opprinnelsesgarantier kun fra Nordisk vannkraft.

- Opprinnelsesgarantier har vært mye diskutert de senere årene, og det er noen i Norge som vil hevde at det bare er tull. Men faktum er at vi ikke kommer oss unna at vi er del av et internasjonalt strømmarked, hvor det er et økt behov for energi. Og det er bred enighet om at vi ønsker mer fornybar energi, sier Gundersen.

Likevel går ikke utviklingen alltid i riktig retning. Det har for eksempel vært flere eksempler på at forurensende kraftproduksjon, som for eksempel kullkraftverk i England, er startet opp igjen etter å ha først blitt stengt ned. 

- Så vi mener at at det er behov for miljøfokus i strømbransjen, og at alle er tjent med miljøperspektivet om at det bør produseres mer fornybar energi.

Fornybare energikilder. Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Fornybare energikilder. Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

- Fungerer

- Ordningen fungerer, for den bidrar til at man skaper mer produksjon av fornybar energi – i og med at den garanterer at det blir produsert samme mengde fornybar energi som du selv har tatt ut. Og det er det det er, verken mer eller mindre, sier Hans Petter Kildal, administrerende direktør i Becour.

Han mener ordningen også har bidratt til å få opp den kollektive interessen for å kjøpe fornybar energi, noe som i tillegg har økt interessen til å investere i bransjen.

- Det å kjøpe opprinnelsesgarantert strøm viser at man som forbruker tar ansvar og tar del i et kollektivt ansvar for å bruke mer fornybar energi, sier han og viser til at over 70 prosent av klimaavtrykket stammer fra produksjon av fossil strømproduksjon.

- Dette er hovedårsaken til klimaendringene, og skal vi klare å gjøre noe med det, må vi gå over til å produsere og bruker mer fornybar energi.

"Ordningen fungerer, for den bidrar til at man skaper mer produksjon av fornybar energi"

- Hans Petter Kildal

Fakta om 100% fornybar energi

Med den valgfrie tilleggstjenesten 100% fornybar energi knyttet til din strømavtale garanterer vi at det produseres strøm fra fornybare energikilder tilsvarende ditt strømforbruk. Dette gjør vi ved å kjøpe opprinnelsesgarantier fra kraftprodusentene. Ingen strømleverandører kan garantere produksjonsmåten på strømmen som leveres til huset ditt, men ved kjøp av opprinnelsesgarantier sikrer du at det blir produsert like mye kraft fra fornybare kilder som du forbruker.

100% fornybar energi koster 59 kr/md + 9,90 øre/kWh. Tilleggstjenesten har ingen bindingstid.

Les mer om 100% fornybar energi