Vet du hva som bruker mest strøm av tørketrommelen, vaskemaskinen eller komfyren?

Sist oppdatert: 22/03/2021


Så mye koster det deg i året å bruke disse

– Svaret er nok litt overraskende for mange, sier Hildegunn Skage Teinum hos NorgesEnergi.

Hun tror mange har en oppfatning av at tørketrommelen bidrar til et større innhogg i strømforbruket enn det komfyren eller vaskemaskinen gjør, men det stemmer ikke.

For lavprisselskapets egne beregninger viser nemlig det motsatte når de tar utgangspunkt i en gjennomsnittsfamilies strømforbruk på 25 000 kWh, dersom strømprisen er 1 krone per kWh, inkluderert nettleie, skatter og avgifter.

– Hvis man lager mat og bruker komfyren i snitt syv timer i uka året gjennom, vil det tilsvare et strømforbruk på 800 kWh i året - eller 800 kroner, sier hun.

Tørketrommelen, som ikke er fullt så mye i bruk, går i snitt tre timer i uka året gjennom, som tilsvarer et årlig forbruk på 479 kWh - det vil si 479 kroner.

Bruker man vaskemaskinen 3,5 timer i uka hvert år, drar det 270 kWh strøm og koster 270 kroner.

"Det er egentlig ganske logisk at komfyren koster mer i strømutgifter, fordi man som regel bruker den mye mer enn tørketrommelen eller vaskemaskinen"

- Hildegunn Skage Teinum