Ekspert spår høye strømpriser ut året
- dette bør du gjøre for å redusere strømregningen din

Publisert: 11/06/2021


- Det er ser ut til at vi får noen av de høyeste sommerprisene på lang tid, og de vil stå i sterk kontrast til fjorårets lave strømpriser, sier Tor Reier Lilleholt, sjefanalytiker hos Volue Insight. 

Prognosene tilsier nemlig en strømpris på over 40 øre per kilowattime i hele sommer. I fjor sommer,  til sammenligning,  var strømprisen rekordlav og lå på rundt 5 øre per kilowattime over lengre tid.

- Forbrukerne kommer nok til å merke på strømregningen at det er et annet prisnivå enn i fjor.  I snitt må man nok regne med at man ut året må betale 1000 kroner mer per måned enn i fjor, sier han. 

"Forbrukerne kommer til å merke det på strømregningen"

- Tor Reier Lilleholt, Volue

Hvor du bor kan avgjøre prisen

Eksakt hvordan prisene blir akkurat der du bor, vil variere ut fra hvilket geografisk område du hører til i. Norge er nemlig delt inn i fem ulike strømprissoner basert på geografi, og det kan være endel prisforskjeller mellom de ulike prissonene. Det  skyldes primært forskjeller i tilbud og etterspørsel av strøm i de forskjellige sonene. Hittil i år er det spesielt de i nord som har sluppet billigere unna, med markant lavere priser enn resten av landet. 

 

Sjekk prisen i din strømsone

Du kan enkelt se siste tilgjengelig snittpris der du bor ved å taste inn postnummeret ditt. Ønsker du mer detaljert informasjon kan du besøke NordPool der prisene oppgis time for time for neste dag.  

Se prisen der du bor

Følg med på forbruket ditt

Hildegunn Skage Teinum tror fjorårets lave strømpriser kan ha ført til at mange har blitt mindre bevisst på eget strømforbruk.

– Vi får mange henvendelser fra kunder som har fått helt sjokk over vinterens strømregninger, og nå som prisen holder seg utover sommeren og høsten er det ekstra viktig å ta grep i forhold til forbruket sitt, sier hun. 

Forbruket påvirker nemlig både strømdelen av regningen og den variable delen av nettleien. 

- Følg med på strømforbruket på fakturaen eller på "Min Side". Da får du oversikt over hva slags forbruk du har og hvordan utviklingen er. Det bidrar til å øke bevisstheten, sier hun. 

Det kan også motivere til å teste ut nye strømsparetiltak – og følge med på hva slags effekt de har i kroner og øre, mener hun.

– Den billigste strømmen er tross alt den du ikke bruker. 

"Den billigste strømmen er den du ikke bruker."

Disse strømsparetipsene kan hjelpe deg å redusere strømforbruket om sommeren

Tips #1

Skru ned varmen inne, både panelovner og varmekabler. Reduserer du temperaturen med én grad, kan du spare så mye som fem prosent av utgiftene til oppvarming av boligen.

Tips #2

Har du varmepumpe? Bruk kjøling med måte. Klart det er deilig å svale ned stua på en varm sommerdag, men om det ikke er nødvendig, er det billigere å åpne et vindu. Du kan også bruke solskjerming for å få ned temperaturen. 

Tips #3

La tørketrommelen få hvile – tørk klesvasken utendørs! Ute i frisk sommerluft tørker klærne ofte fortere også.

Tips #4

Lad elbilen når strømmen er billigst. Sjekk neste døgns priser på NordPool.

Tips #5

Dusj kortere eller ta et forfriskende kveldsbad i nærmeste vann.

Tips #6

Dra ut stikkontakten til apparater som står i standby-modus når de ikke brukes. TV, PC, ladere og spillkonsoller trekker nesten like mye strøm når de står i standby som når de er i bruk.

Vær også bevisst på når på døgnet du bruker strøm

 

Teinum forklarer også at strømprisen endrer seg time for time gjennom hele døgnet. Dersom du har spotpris og timesmålt strømmåler, faktureres du for ditt eksakte forbruk den enkelte time gjennom alle døgnets 24 timer. På strømfakturaen vil dette fremkomme som en snittpris for måneden, slik at du ikke skal få en lang og uoversiktlig faktura med nesten 750 fakturalinjer.

- Bruker du mye strøm i de timene der prisen er høyest, vil det kunne gi store utslag på sluttsummen på fakturaen. Så et viktig sparegrep kan for eksempel være å unngå å sette på oppvaskmaskin, vaskemaskin og tørketrommel på en tid på døgnet når strømprisen ofte er høyest - som på morgen og ettermiddag, sier hun. 

Sjekk strømforbruket ditt på "Min Side"

Logg inn på "Min Side" for å se hvor mye strøm du har brukt. Du finner oversikten under "Forbruk" i menyen. Dersom du klikker på en av søylene, får du forbruket ditt time for time. 

På"Min Side" finner du oversikt over hvor mye strøm du har brukt per dag. Du kan også trykke på søylene for å se strømforbruket time for time.

På"Min Side" finner du oversikt over hvor mye strøm du har brukt per dag. Du kan også trykke på søylene for å se strømforbruket time for time.

Synkende vannmagasin noe av årsaken til de høye strømprisene

Prognosene til Volue Insight  viser ingen tegn til at prisene i Norge som helhet skal synke i høst. De skal derimot stige gradvis utover den mørke årstiden, for så å bli enda høyere inn mot neste vinter. 

Ifølge sjefanalytikeren er det mange forklaringer til de høye prisene, blant annet handler det om at det har vært relativt kjølig og lite vind hittil i år, samtidig som det har kommet moderate nedbørsmengder. 

- Dette har ført til at det har blitt en reduksjon i tilgjengelige vannkraftressurser. Dessuten er dette forsterket av at vi har hatt en periode med høy vannkraftproduksjon – hvor det også har vært muligheter for eksport til Europa som har enda høyere priser.

Mindre vann i vannmagasinene er en av årsakene til de høye strømprisene. 

- Prisen vil svinge litt

En annen grunn skyldes at den forventede strømprisen i Europa kommer til å være på et veldig høyt nivå fremover, nesten 30 øre per kilowattime høyere enn i Norden. Dette skyldes primært at gass- og kullmarkedene har høye priser, samtidig som markedsprisene på utslippskvoter (CO2) er rekordhøye.  

- Dette vil også påvirke strømprisene her hjemme. På samme tid har man de siste årene bygd ut mer vindproduksjon i Norden, og det gjør at vi har noe overskudd på kraft som bidrar til å holde prisene lavere enn ellers i Europa. 

 Samtidig tror han på svingninger i prisen.

-  I perioder i høst kan vi nok komme svært nær de europeiske prisene, men i andre perioder veldig mye lavere dersom vi har en vedvarende høy vindproduksjon.