Folkeopprør mot høye strømavgifter

Sist oppdatert: 27/9/2021


Strømkunder gir tydelig beskjed om hva de mener om norske avgifter på strøm i ny undersøkelse. 

I en undersøkelsen gjennomført av Ipsos på vegne av NorgesEnergi svarer hele 8 av 10 at de synes avgiftsnivået på strøm er høyt. 

NorgesEnergi er et av landets ledende lavprisselskaper. Likevel må de, i likhet med andre strømselskaper, kreve inn store summer på vegne av det offentlige. 

Grunnen er nettopp den høye nettleien og de høye avgiftene til staten.

Elavgiften er den største statlige avgiften på ditt strømforbruk.

 

I løpet av det siste tiåret har elavgiften økt med mer enn dobbelt av konsumprisindeks.

Dette er en indeks som viser prisutviklingen på varer og tjenester, som husholdningene forbruker.

Elavgiften er den største statlige avgiften på ditt strømforbruk.

I løpet av det siste tiåret har elavgiften økt med mer enn dobbelt av konsumprisindeks.

Dette er en indeks som viser prisutviklingen på varer og tjenester, som husholdningene forbruker.

– I store deler av landet har strømprisen vært høy i høst. Selv om vi nå opplever en kjærkommen nedgang, er det grunn til å frykte at strømprisen igjen vil stige. Kundene gir klar beskjed til politikerne om hva de synes om skatter, moms og avgifter, og vi håper at de er villige til å lytte.

Det sier Geir Arne Gundersen som er kommunikasjonssjef i NorgesEnergi. Han legger til:

– Folk kan spinke og spare på strømmen for å få forbruket ned, men en stor del av regningen får de ikke gjort noe med, sier Gundersen.

"Kundene gir klar beskjed til politikerne om hva de synes om skatter, moms og avgifter og vi håper at de er villige til å lytte"

- Geir Arne Gundersen

8 av 10 mener strømavgiftene er for høye

Ipsos har på oppdrag fra NorgesEnergi gjennomført en landsomfattende undersøkelse for å måle befolkningens holdninger til ulike strømspørsmål. 

Når strømprisen er høy, blir statens avgifter og nettleien en ekstra belastning som det er vanskeligere for politikerne å forsvare. I undersøkelsen svarer hele 81 prosent at de synes at nivået på strømavgifter er høyt.

– Befolkningen gir her er et uomtvistelig signal til den nye regjeringen: El-avgiften må reduseres i neste statsbudsjett, sier Gundersen.

80 prosent mener at avgiftene er for høye. Illustrasjonsfoto: NorgesEnergi

80 prosent mener at avgiftene er for høye. Illustrasjonsfoto: NorgesEnergi

«Vi som krever billigere strøm»

Olav Sylte er en av strømkundene som er sterkt misfornøyd med den dyre strømmen. Han startet for et par år siden Facebook-gruppen «Vi som krever billigere strøm». Engasjementet i gruppa har eksplodert den siste tiden.

– Jeg engasjerer meg sterkt for at politikerne kan og må gjøre strømmen billigere. Det handler om nettleie, elavgift og ikke minst moms. Dette er ikke gærninger på nettet, det er helt vanlige folk som krever handling.

 

"Dette er ikke gærninger på nettet, det er helt vanlig folk som krever handling"

- Olav Sylte

Sylte har merket en stor forandring i det folkelige strøm-engasjementet den siste tiden.

– For få år siden brydde ikke folk seg om strømregningen, den var relativt lav. Nå er det helt annerledes. Folk er helt på bristepunktet og det koker over med engasjement inne på gruppa. Et innlegg ble nettopp delt av 10.000 personer, og det er folk fra alle politiske leire som engasjerer seg.

– Jeg er kjempeglad for at statens avgifter blir et hett politisk spørsmål. La oss håpe at stemmen til strømkundene blir hørt, og at nivået på skatt, moms, avgifter og nettleie reduseres, sier Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.

 

"Vi er kjempeglade for at statens avgifter blir et hett politisk spørsmål. La oss håpe at stemmen til strømkundene blir hørt, og at nivået på skatt, moms og avgifter på strøm reduseres"

- Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi

"Vi er kjempeglade for at statens avgifter blir et hett politisk spørsmål. La oss håpe at stemmen til strømkundene blir hørt, og at nivået på skatt, moms, avgifter og nettleie reduseres"
- Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi

Strømkundene må ta nettregningen

Nettleie betales til nettselskapene som har ansvar for drift, vedlikehold og utvikling av ledningsnettet som frakter strømmen inn til huset ditt. Du kan ikke selv velge nettselskap. Det lokale nettselskapet har monopol i ditt nærområde. 

Da nordmenn ble spurt om hva de synes om nivået på nettleien svarte 80 prosent at de syntes nettleien var høy.

– Å ta vare på strømnettet er en viktig jobb, men det er ikke riktig at forbrukerne må dekke så stor andel av viktig infrastruktur, mener Ramsdal i NorgesEnergi. Foto: mostphotos.com

– Å ta vare på strømnettet er en viktig jobb, men det er ikke riktig at forbrukerne må dekke så stor andel av viktig infrastruktur, mener Ramsdal i NorgesEnergi. Foto: mostphotos.com

– Å ta vare på strømnettet er en svært viktig jobb, men jeg synes det er frustrerende at forbrukerne må ta så stor del av regningen for nødvendig offentlig infrastruktur, sier Gundersen.


Nettleie og avgifter får du som forbruker gjort lite med, men det er stor konkurranse blant strømselskapene i Norge. NorgesEnergis Spotprisavtale fikk nylig topplassering i en ekstern gjennomgang av de billigste strømavtalene i Norge.

Billigst i prissammenlikning!

NorgesEnergis Spotprisavtale fikk nylig topplassering i en ekstern gjennomgang av de billigste strømavtalene i Norge.

Les mer her