De fleste av oss kjenner noen som er ensomme

Publisert: 04/12/2019


Over halvparten av nordmenn kjenner noen som er ensomme, likevel er det bare to av ti som ofte føler de bør hjelpe, viser en fersk undersøkelse Ipsos har utført for NorgesEnergi.

– Det er trist at ikke flere tenker at de burde stilt mer opp for dem som er ensomme, sier Hans-Erik Ramsdal, administrerende direktør i NorgesEnergi og viser til en fersk studie Ipsos har utført på vegne av NorgesEnergi.

Ramsdal mener imidlertid også at noe av årsaken kan være at vi som enkeltpersoner ikke alltid vet hva vi kan bidra med.

– I NorgesEnergi har vi valgt ensomhet som et av områdene der vi ønsker å gjøre en forskjell. Som undersøkelsen viser, angår dette veldig mange. Ofte er det bare små ting som skal til for å lyse opp hverdagen for noen som kjenner seg alene.

"Ofte er det bare små ting som skal til for å lyse opp hverdagen for noen som kjenner seg alene."

- Hans-Erik Ramsdal

I undersøkelsen kommer det fram at 53 prosent kjenner noen som er ensomme, men at det kun er 19 prosent av de spurte som ofte tenker på at de burde hjulpet ensomme mennesker.

21 prosent sier at de sjelden kjenner på dette.

Ensomhet kan øke risikoen for tidlig død

Mangelen på sosial støtte og sosiale relasjoner kan være livsfarlig, ifølge forskning, og derfor er det viktig å få ned ensomheten her i landet.

I Stortingets folkehelsemelding “Gode liv i et trygt samfunn” beskrives det blant annet at nyere forskning har vist at både ensomhet, sosial isolasjon og det å leve alene påvirker både den fysiske og psykiske helsen – og det gir økt risiko for tidlig død.

Nyere forskning har vist at både ensomhet, sosial isolasjon og det å leve alene påvirker både den fysiske og psykiske helsen - og det gir økt risiko for tidlig død "

- Stortingets folkehelsemelding, 2019

Foto: Andrew Neel - unsplash.com

Anita Væting, daglig leder i Kristiansand Røde Kors, sier at det for noen mennesker kan gå lang tid mellom hver gang de er i kontakt med andre, og for dem så kan et smil eller litt småprating over hekken eller på butikken bety svært mye.

– Vi medmennesker må rett og slett bli mer oppmerksomme. Inviter deg selv inn til naboen på en kaffe eller ta initiativ til å gjøre noe sammen, eller bare være litt hyggelig mot noen andre slik at dagen for den det gjelder kan løftes litt, råder hun.
Hun er ikke overrasket over tallene i studien, men vil ikke gi folk dårlig samvittighet. Hun tror at mange kvier seg for å hjelpe fordi de føler det er litt invaderende og ubehagelig, og mener derfor det er viktig at både humanitære organisasjoner og bedrifter er med på å senke terskelen.

– Vi har nok en kultur som gjør at det kjennes litt uvant å vise at man bryr seg, men dersom du legger merke til noen som er ensomme i ditt nærmiljø så kan det være lurt å bygge opp tillit over tid.

"Etterhvert så vil det ikke føles så unaturlig med den kaffekoppen lenger"

- Anita Væting, Kristiansand Røde Kors

Folk er blitt bedre

Selv om tallene taler for seg, mener Væting likevel at folk er i ferd med å bli litt flinkere til å bry seg om hverandre. Det merker hun blant annet på Røde Kors egen besøkstjeneste, som er et tilbud for mennesker som av ulike grunner ønsker mer kontakt med andre mennesker.