Foto: mostphotos.com - Magnus Binnerstam 

kraftledning vinter

Nordmenn går glipp av nesten to milliarder

Publisert: 28/01/2021
Oppdatert: 07/01/2022
Tallene brukt i artikkelen er et moderat estimat og baserer seg på en gjennomsnittlig strømpris på to kroner kWh, inkludert moms. Netteleie og avgifter kommer i tillegg. Se øvrige premisser lenger nede i saken. 


Hvis alle fulgte dette enkle tipset, kunne vi spart enorme summer på strømregningen.

Hadde alle i Norge senket temperaturen inne med én grad i januar, februar og mars, kunne vi til sammen spart nesten to milliarder på strømregningene våre, viser ferske beregninger fra NorgesEnergi.

- Det er overraskende å se hvor store summer man kan spare på et så enkelt grep. Det er selvsagt mange ting man kan gjøre for å redusere strømregningen, men det som faktisk virker og gir en stor besparelse, er å skru ned temperaturen, kommenterer Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.

"Det er overraskende å se hvor store summer man kan spare på et så enkelt grep."

- Geir Arne Gundersen

En landsdel kan spare over en milliard kroner på strøm

Bryter man regnestykket ned på landsdelsnivå, viser beregningene at folk på Østlandet kunne spart i overkant av en milliard kroner til sammen dersom de hadde skrudd ned innetemperaturen én grad hver.

Tilsvarende kunne vestlendinger spart nær 527 millioner kroner på strømregningen, trøndere nær 80,7 millioner, nordlendinger ca 36,5 millioner og sørlendinger nesten 118 millioner.*

Tilsammen blir summen på landsbasis over 1,8 milliarder kroner. 

Les også: Slik har vi gjort beregningene

*Strømprisene for de to nordligste prissonene har i 2021 vært betydelig lavere enn resten av landet. I denne saken har vi tatt høyde for en vinterpris på 200 øre kWh i snitt for prisområdene 1, 2 og 5. Dette er et moderat estimat for disse prisområdene. Gjennomsnittspris i desember 2021 endte på ca 221 øre her, inkludert moms. For prisområde 3 har vi regnet en pris på 90 øre, inkl. moms og prisområde 4 - 40 øre. Dette prisområdet er unntatt moms.

- Tallene viser at det ligger et enormt sparepotensiale i dette enkle grepet, sier Eyvind Danielsen fra Kristiansand.

Selv bor han, kona og to barn i et gammelt trehus fra 1936, hvor de for lengst har innført flere tiltak for å redusere utgiftene til oppvarming. Det å senke innetemperaturen er et av disse.

"Man bør ikke forvente å kunne gå i t-skjorte hele året på 60 grader nord."

– Eyvind Danielsen

- Det er de ekstra gradene som er spesielt dyre ettersom varmetapet stiger med økende forskjell mellom inne- og utetemperatur, sier han og bekrefter at han er over snittet bevisst på energiforbruket deres.

I 2020 brukte familien 8772 kWh strøm, noe som er betydelig lavere enn gjennomsnittet for norske husholdninger på 20.000 kWh.

- Dag og nattsenking på de elektriske ovnene, samt vedfyring, er våre største kilder til gevinst. Vi lar være å varme opp rom som ikke er i bruk, dessuten har vi etterisolert hele huset, sier han.

Danielsen, som også er lokallagsleder i Framtiden i Våre Hender, mener gode tøfler og ullteppe hører vinteren til.

- Man bør ikke forvente å kunne gå i t-skjorte hele året på 60 grader nord. Dessuten er det ikke god helse i å ha for høy innetemperatur, sier han.

Beregninger viser at nordmenn kan spare over to milliarder kroner tilsammen dersom de hadde skrudd ned innetemperaturen med en grad hver.

Foto: Daniel Tafjord - unsplash.com

Så mye kan du spare per grad

Ifølge regnestykket fra NorgesEnergi vil en gjennomsnittshusholdning spare rundt 807 kroner i strømutgifter i perioden januar, februar og mars, bare ved å senke innetemperaturen én grad. I løpet av et år utgjør dette om lag 2200 kroner.

- For hver grad du senker temperaturen inne, sparer du omtrent fem prosent av kostnadene dine til oppvarming. Ingen skal sitte hjemme og fryse, men det å redusere temperaturen fra for eksempel 23 til 22 grader i hjemmet sitt, er noe de aller fleste av oss kunne levd godt med, sier Gundersen i strømselskapet.

Folkehelseinstituttet anbefaler at innetemperaturen ikke overstiger 22 grader. 

Senk varmen i de rommene du ikke bruker


Det kan være lurt å dele huset inn i ulike temperatursoner. Du trenger ikke ha det like varmt i rom du ikke oppholder deg i så ofte, og det er også anbefalt å ha det kaldere på soverommet.

– Men ikke senk temperaturen lavere enn 10-12 °C, da kan nemlig rørene fryse og sprekke, råder Gundersen.

Det anbefales en innetemperatur på 18-21 grader i rom du oppholder deg i.

Kilde: FHI

En annen ting som er lurt er å bruke tidsstyring på varmekildene. Da kan man spare strøm, rett og slett fordi man bare bruker varme når man trenger det.

Du kan bruke sentralstyring for temperaturkontroll over hele boligen, eller et koblingsur for å slå av og på strømmen til faste tider. 

Bytte strømleverandør?

Slik blir du kunde hos oss