Slik fikk Carina dekket strømregningen med Strømforsikring

Publisert: 07/04/2020
Sist oppdatert: 21/12/2023 (nye vilkår for Strømforsikring lagt inn)

Da Carina Hansen ble langvarig sykemeldt fikk hun tilbakebetalt strømregningen for 4 måneder av NorgesEnergi.

— Flere burde velge Stømforsikring fra NorgesEnergi, sier Carina Hansen fra Nøtterøy.​

Hun omtaler NorgesEnergi som en «reddende engel» i en ellers vanskelig periode i kommentarfeltet på Facebooksiden til NorgesEnergi.

– I og med at strømprisene var høye første del av 2019, var det tungt å få det til å gå rundt økonomisk da jeg opplevde å bli sykemeldt. Det at jeg kunne søke om tilbakebetaling av strømutgiftene i denne perioden gjorde hverdagen mange hakk enklere, forteller Carina.​

– Jeg opplevde det som svært enkelt å søke og fikk innvilget erstatning for strømregningene mine på 12.000 i løpet av fire måneder, uten problemer og uten ytterligere spørsmål, fortsetter hun.

NorgesEnergi tilbyr Strømforsikring til alle sine privatkunder og dersom du blir sykemeldt i mer enn 30 dager sammenhengende, vil du kunne få dekket strømregningen med minimum 3000 kroner per måned i inntil 4 måneder.

Gjelder også ved permittering eller ufrivillig arbeidsledighet

I løpet av et arbeidsliv er det dessverre mange som vil kunne oppleve å bli både permittert eller arbeidsledig. Dersom du har Strømforsikring fra NorgesEnergi, og har vært permittert eller ufrivillig arbeidsledig sammenhengende i mer enn 30 dager, vil du kunne få dekket strømregningen med minimum 3000 kroner i inntil fire måneder, noe som vil hjelpe godt på i en krevende økonomisk situasjon.

– Som med alle forsikringer må man ha inngått avtalen FØR man blir permittert, arbeidsledig eller sykemeldt. Forsikringen utbetaler dessverre ingen penger dersom permitteringsvarsel har blitt gitt før avtalen ble inngått, sier Geir Arne Gundersen, markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi.

"Du må ha inngått avtalen i forkant"

 – Geir Arne Gundersen

Forsikringen gjelder også ved sykehusinleggelse

Strømforsikring gjelder også ved sykehusinnleggelse eller innleggelse på institusjon. Du kan få dekket strømregningen med minimum 3000 kroner i inntil 4 måneder dersom du blir innlagt i 30 dager eller mer. 

Ved dødsfall utbetales 5000 kroner til dødsboet dersom du mottar alders- eller uførepensjon. 

Sjekk vilkår og betingelser

– Før du skal sende inn et krav om erstatning oppfordrer vi deg til å sjekke vilkår og betingelser i forkant. Det er ikke alt som dekkes av en forsikring, avslutter Gundersen.

Se vilkår for Strømforsikring

Fakta om Strømforsikring

Strømforsikring er en svært gunstig forsikring som gjelder ved sykemelding/sykehusinnleggelse, ufrivillig arbeidsledighet/permittering, dødsfall eller strømskade i boligen din.

I 2022 tilbakebetalte NorgesEnergi over 11 millioner kroner til kundene sine som benyttet seg av forsikringen. 

For kun 59 kroner i måneden kan du få dekket strømregningen din i inntil 4 måneder dersom uhellet er ute. Tjenesten er valgfri og uten bindingstid. 

Skilt Strømforsikring

Les mer om Strømforsikring

Finn ut mer