Elhub lanseres - sjekk om det påvirker deg!

I løpet av februar lanseres en ny felles datahub for hele energibransjen. Her får du svar på hvordan lanseringen kan påvirke deg.

Den nye datahuben kalles Elhub og vil blant annet overta innsamling av målerdata og håndtere meldingsutveksling mellom strømleverandører og netteiere. På grunn av overgangen til Elhub vil hele det norske strømmarkedet befinne seg i en såkalt frysperiode i store deler av februar. Frysperioden innebærer full stopp i kommunikasjonen mellom strømleverandører og netteiere, som i sin tur gjør at ingen strømleverandører kan starte eller avslutte strømleveranser i perioden.

Elhub lanseres - elektronen er undrende

For deg som allerede er kunde hos oss og ikke har planer om å flytte den nærmeste tiden, skal overgangen til Elhub i utgangspunktet ikke påvirke deg. Er du imidlertid ny kunde hos oss eller skal flytte den nærmeste tiden, kan frysperioden påvirke deg.

Er du ny kunde?

På grunn av frysperioden vil selve leverandørbyttet kunne ta lenger tid enn vanlig. Er du ikke kunde hos oss, men ønsker å bli det? Da kan du gjennom hele frysperioden legge inn bestilling på nettsidene våre, men selve byttet til oss vil skje først når frysperioden er over (rundt uke 8–9). 

Er du i ferd med å flytte?

På grunn av frysperioden vil flyttemeldingen din først bli behandlet etter Elhub er lansert. Du kan imidlertid melde flytting gjennom hele frysperioden, men du vil kunne oppleve at du fremdeles står oppført med gammel adresse (blant annet på Min side). Så fort Elhub er lansert vil flyttemeldingen din bli behandlet. Oppstart på ny adresse og avslutning på gammel adresse vil da bli registrert fra den datoen du faktisk flyttet.

Elhub er navnet på Statnetts nye datahub, som fra februar 2019 overtar blant annet innsamling av målerdata og håndtering av meldinger mellom strømleverandører og netteiere. Etter overgangen til Elhub sender nettselskapet ditt målerverdier til Elhub, som deretter videresender disse dataene til oss. Elhub effektiviserer også kommunikasjonen mellom strømleverandører og netteiere. Som strømleverandør går vi fra å kommunisere separat med hver enkelt netteier i Norge, til kun å forholde oss til og kommunisere med én part – nemlig Elhub. Du kan lese mer om Elhub her.

Selv om Elhub forenkler prosesser mellom ulike aktører i energibransjen, er det ikke sikkert du som strømkunde vil merke forskjell fra tidligere. Det som imidlertid er nytt for deg er at du ikke lenger trenger å melde fra til nettselskapet ditt når du skal flytte. Så lenge flyttingen skjer frem i tid, holder det å melde fra til oss – også melder vi fra til nettselskapet ditt. En annen nyhet er at Elhub inkluderer en løsning der du kan se, kontrollere og gi tilgang til dine data i Elhub. Etter lansering vil du finne lenke til denne løsningen på våre nettsider.