Elhub - hva er det?

Elhub er en felles database for hele energibransjen som ble lansert i februar 2019. Her får du svar på hva Elhub betyr for deg. 

Den nye databasen er lagd av Statnett og kalles Elhub. Databasen har blant annet overtatt innsamlingen av målerdata og håndterer meldingsutveksling mellom strømleverandører og netteiere, slik at dette foregår mer effektivt og automatisert.  

 

Selv om Elhub har forenklet flere prosesser mellom ulike aktører i energibransjen, er det ikke sikkert du som strømkunde har merket forskjell fra tidligere.

 

Skal du flytte?

Etter at Elhub ble innført trenger du ikke lenger å melde fra til nettselskapet ditt når du skal flytte. Så lenge flyttingen skjer frem i tid, holder det å melde fra til oss – så ordner vi den videre prosessen og melder fra til nettselskapet ditt.

 

Meld flytting

Få tilgang til alle dine data i Elhub

Elhub inkluderer en løsning der du kan se, kontrollere og gi tilgang til alle dine data.

 

Dersom du har flere strømavtaler vil du få alle listet opp her. Det er også her du ser hvilken netteier du er tilknyttet. 

 

Du vil også kunne se alle detaljer om forbruket ditt. Dersom du har timemåler kan du se forbruket time for time. På fakturaen du får fra NorgesEnergi har vi oppgitt en månedlig gjennomsnittspris dersom du har spotpris. Dette for å unngå at fakturaen blir mange meter lang.

 

Dersom du bestiller en energirådgivning vil du også kunne gi tilgang til eksterne aktører gjennom Elhub. 

 

Lenken til innlogging til Elhub finner du på "Min Side". Når du logger inn ligger lenken til innlogging helt nederst på den første siden. 

Elhub er navnet på Statnetts nye datahub, som fra februar 2019 overtar blant annet innsamling av målerdata og håndtering av meldinger mellom strømleverandører og netteiere. Etter overgangen til Elhub sender nettselskapet ditt målerverdier til Elhub, som deretter videresender disse dataene til oss. Elhub effektiviserer også kommunikasjonen mellom strømleverandører og netteiere. Som strømleverandør går vi fra å kommunisere separat med hver enkelt netteier i Norge, til kun å forholde oss til og kommunisere med én part – nemlig Elhub. Du kan lese mer om Elhub her.

Selv om Elhub forenkler prosesser mellom ulike aktører i energibransjen, er det ikke sikkert du som strømkunde vil merke forskjell fra tidligere. Det som imidlertid er nytt for deg er at du ikke lenger trenger å melde fra til nettselskapet ditt når du skal flytte. Så lenge flyttingen skjer frem i tid, holder det å melde fra til oss – også melder vi fra til nettselskapet ditt. En annen nyhet er at Elhub inkluderer en løsning der du kan se, kontrollere og gi tilgang til dine data i Elhub. Etter lansering vil du finne lenke til denne løsningen på våre nettsider.