Disse strømbegrepene bør du lære deg

Er du en av de som blir litt flakkende i blikket når det snakkes om påslag, effekttariff og nettleie? Fortvil ikke! Vi gjør deg til en strømekspert på 1-2-3. 

Spotpris 
Det finnes mange ulike strømprodukter i markedet, men de aller fleste kunder i Norge har den avtaletypen som kalles for spotpris. Det betyr at du som kunde betaler det samme for strømmen som det strømselskapene kjøper det inn for, i tillegg til et påslag i form av fastbeløp per måned og/eller påslag per kWh du bruker.  

— I motsetning til hva en del tror så er det ikke selve spotprisen som varierer når du velger en slik avtale hos en strømleverandør. Den vil være lik uavhengig av hvilke selskap du velger, sier Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi 

Variabel avtale 
Variable avtaler prises ut fra utviklingen i markedet og konkurransen mellom leverandørene. Med en variabel avtale betaler du samme pris per kWh gjennom hele døgnet. Prisendringer varsles minst 30 dageri forkant, og kan dermed gi noe mer forutsigbarhet.  

Fastpris 
Noen kunder velger fastpris og fordelen her at det gir stor forutsigbarhet for strømutgiftene dine. Egentlig litt på samme vis som med fastrente i banken.   
 
A
MS 
AMS er en forkortelse for avanserte måle- og styringssystemer og kalles ofte smarte strømmålere. Den måler enda mer nøyaktig hvor mye strøm du bruker og sender automatisk inn forbruket ditt til nettselskapet ditt. Med smarte strømmålere blir det mulig å tilpasse forbruket ditt til tider hvor strømprisen er billigere og gir også mulighet for automatisk styring av forbruket. 

Effekttariff 
Myndighetene melder om stort behov for utbygging av strømnettet i tiden fremover. En utfordring for strømnettet er at mange av oss bruker mye strøm på en og samme tid (såkalt effekt), og dersom nettselskapene skal ta høyde for forbrukstopper når de bygger ut vil det bli veldig dyrt. For å sikre at strømforbruket jevnes ut foreslår NVE, Norges vassdrags- og energidirektorat, å «straffe» overforbruk eller høyt forbruk på de tidspunktene i døgnet vi normalt sett bruker mest strøm. 

Elsertifikat 
Elsertifikater er en lovpålagt avgift som alle strømselskaper er pålagt å kreve inn på vegne av myndighetene. Støtteordningen skal bidra til økt produksjon av fornybar strøm. 

Prisen på elsertifikater avhenger av hvor mange som investerer i ny kraftproduksjon. Er det få som vil bygge kraftverk øker elsertifikatprisen til den når et nivå som utløser investeringer. Dersom det overinvesteres i ny kraftproduksjon øker tilbudet av elsertifikater og prisen synker.  

Les mer om elsertifikater herhttps://www.norgesenergi.no/innhold/elsertifikater/ 

Nettleie 
Nettleie er avgiften du må betaletil det lokale nettselskapet og som skal dekke kostnadene for strømtilførselen inn til hjemmet ditt, samt drift og vedlikehold av strømnettet i ditt område. Nettleien er sammensatt av et fast beløp og et beløp som varierer med forbruket.   

Det er ikke mulig å bytte nettselskap på samme måte som du kan bytte strømselskap. 

Elavgift 
Det er nettselskapet som fakturerer deg for elavgiften.  Avgiften er inkludert i fakturaen du får fra nettselskapet.

Leveringsplikt 
Mange av oss bytter bolig i løpet av et år, og endel tror at strømmen følger med når vi flytter. Slik er det ikke. Nettselskapene er forpliktet til å levere strøm til deg dersom du skulle glemme å bestille strøm i din nye bolig, men de tar seg godt betalt for det. Tall fra NVE viser at om lag 60 000 husstander fikk strømmen sin levert av nettselskapet i 2017.   

 — Dersom du glemmer å inngå avtale med strømselskapet når du flytter vil du definitivt merke det på de neste fakturaene. Prisene nettselskapene tar er langt over det strømselskapene opererer med uansett hvilken avtale du måtte velge, sier Gundersen. 

Opprinnelsesgaranti 
Dersom du kjøper opprinnelsesgaranti for strømmen du kjøper garanterer strømselskapet av det produseres strøm tilsvarende ditt forbruk fra fornybare kilder. Fornybare kilder er eksempelvis vann, vind, sol eller biobrensel. Strømprodusenter selger opprinnelsesgarantier for sin fornybare produksjon til strømselgere, som igjen garanterer oss at strømmen vi kjøper er fornybar. 

Prisområde 
Norge er normalt delt inn i fem prisområder, hvor spotprisene fra NordPool er forskjellige. Det gir prisforskjeller mellom de ulike landsdelene. I de nordligste fylkene er det unntak for merverdiavgift, og spotprisen fremstår dermed med rimeligere der.   

Påslag 
Påslagene som er på enkelte strømprodukter vises alltid i øre/kWh, og hvor mye du totalt betaler i påslag avhenger av hvor mange kWh du har brukt. 

Kilowattime 
Når du mottar strømregningen din vil du se at forbruket ditt står oppført i kWh. Det betyr Kilowatt hour eller kilowattime på norsk.  

En watt er målet på hvor mye effekt som forbrukes eller produseres. Eller mer presist hvor fort energien omformes. En wattime er den energien som 1 watts effekt utvikler i løpet av en time. Det vil si at 1 kilowatts forbruk i løpet av én klokketime er det samme som 1 kilowattime. 

Fastbeløp 
For noen strømavtaler må du betale et månedlig fastbeløp uavhengig av hvor stort forbruk du har. Fastbeløpet skal være opplyst for alle strømtilbud som har det.  

Elhub  
Elhub er en løsning som skal sørge for effektiv utveksling av måleverdier og kundeinformasjon som brukes når du ønsker å bytte strømleverandør eller når faktura mottasDet er Statnett som eier Elhub, og løsningen ble lansert 18. feb 2019. 
Du kan logge deg inn å se forbruket ditt på Elhub ved å å logge deg på her