NorgesEnergi blir til Fortum. 13. mai forener vi krefter med Fortum. Les mer om fusjonen her eller bestill strømavtale hos Fortum.

4 av 10 bruker like mye strøm som før strømprisen skjøt i været

Publisert: 14/02/2022
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com - Andrey Popov


43 prosent bruker like mye strøm nå som de gjorde før strømprisene skjøt i været i vinter, viser en fersk undersøkelse Ipsos har utført på vegne av NorgesEnergi. 

- Det er litt overraskende at så mange har det samme strømforbruket, vi trodde nok at flere ville ha endret strømvanene sine for å få strømregningen så lav som mulig, kommenterer Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.

Få i Nordland har endret strømforbruket

Undersøkelsen viser samtidig store geografiske forskjeller. I Nordland svarer 75 prosent av de spurte at de bruker like mye strøm som før, 55 prosent svarer det samme i Troms og Finnmark.  

I Vestfold og Telemark, derimot, er bildet på mange måter snudd på hodet. For her sier bare 24 prosent at de har samme strømforbruk som før strømsjokket. 

- Det er kanskje ikke så rart at det er folk i de nordligste fylkene som er minst opptatt av å endre strømforbruket sitt, for her er jo strømprisene betraktelig lavere enn den er i de sørligere prissonene, sier Gundersen. 

"Det er kanskje ikke så rart at det er folk i de nordligste fylkene som er minst opptatt av å endre strømforbruket sitt, for her er jo strømprisene betraktelig lavere enn den er i sør"

- Geir Arne Gundersen

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

To forklaringer

Gundersen tror strømforbruksfunnet kan forklares på to ulike måter: Enten har folk allerede tatt ut strømsparepotensialet sitt – og dermed har de ikke så mye mer å gå på, eller så er folk sløve og tenker ikke så mye på strømsparing. 

- Man skal jo også dusje, lage mat, vaske klær og ha varme på – så et sted går grensen for hvor man kan knipe. Samtidig vet vi at mange har mye å spare på å gjøre noen enkle grep som sparer strøm, sier hun og viser til tre enkle, men veldig effektive sparetips:

Tips #01 Senk temperaturen

Sjekk om du kan senke temperaturen litt inne. Ingen skal sitte inne og fryse, men klarer du å redusere med en grad eller to er det penger å spare. Innetemperaturen er det som i størst mulig grad påvirker forbruk og dermed strømregningen din

Tips #02 Sjekk strømavtalen din

Det finnes mange leverandører som lokker deg inn på avtaler som kun er gunstig i en kort periode for deretter å bli svært dyre.

Se våre strømavtaler

Tips #03 Dusj smart

Dusj med god samvittighet, men litt kortere enn du pleier. Varmtvann krever også mye strøm. Har du ikke sparedusj, vurder å installere en.

Gjorde dette for å kutte strømforbruket sitt

Svein Gunnar Karlstrøm, daglig leder av Framtiden i våre hender Nord, bor i Tromsø – og dermed en av landets billigste strømprissoner. Men det er ingen unnskyldning for å ikke forsøke å få ned strømforbruket sitt, mener han. 

- Selv har jeg tatt strømsparegrep, blant annet ved å montere solceller på taket. Det gjør at jeg nå er to tredjedeler selvforsynt med energi. Jeg er også bevisst hvor høy innetemperatur jeg har i rommene, sier han.

Det at såpass mange bruker like mye strøm som før, tror han handler om manglende kunnskap og informasjon om hvordan man blir mer energismart.

– Folk flest vet kanskje ikke hvilke konkrete tiltak de skal sette inn for at energibruken skal gå ned. De ønsker nok å bruke mindre strøm, men det skorter på handlingskompetanse, mener Karlstrøm.

Karlstrøms beste tips til dem som er i tvil er enkle: Ha fornuftig temperatur på varmtvannsberederen, sjekk dører og vinduer for trekk og at de er ordentlig lukket og få en energigjennomgang av boligen.

"Folk flest vet kanskje ikke hvilke konkrete tiltak de skal sette inn for at energibruken skal gå ned"

- Svein Gunnar Karlstrøm

En av to bruker mindre strøm

NorgesEnergis undersøkelse viser også at mange av oss har endret strømvanene våre den siste tiden.  12 prosent av de spurte svarer nemlig at de bruker “mye mindre” strøm enn før prishoppet, mens 38 prosent oppgir at de bruker “mindre” strøm. 

- Rundt halvparten av oss har altså tatt grep for å bruke mindre strøm nå som prisene er så høye, sier Gundersen i NorgesEnergi.

Også her er det noen tydelige geografiske forskjeller: For det er de som bor i Vestfold og Telemark som ser ut til å ha vært aller mest opptatt av å redusere strømforbruket sitt.  

75 prosent av de spurte i disse områdene svarer at de bruker mindre strøm nå som prisene er rekordhøyde. I motsatt ende av skalaen er Nordland, her er det bare 1 av 4 som mener de har kuttet strømforbruket sitt.

Lurer du på hva strømprisen er i ditt område?

Sjekk prisen her