Ny rapport: NorgesEnergi best i test

Publisert: 24/09/2021


Itera og Thema Consulting har nylig presentert sin nye halvårsrapport for strømmarkedet. Her kommer NorgesEnergi ut som den billigste strømleverandøren med sitt produkt “Spotpris”*. 

*Topplasseringen gjelder for spotprisavtaler med et årlig snittforbruk på 20.000 kWh blant 18 utvalgte spotprisavtaler. For snittforbruk på 10.000 kWh per år kommer NorgesEnergis spotprisavtale på en delt tredjeplass.

Oversikten viser påslag på de vanligste spotprisavtalene til de største strømleverandørene i Norge. Kilde: Markedsrapport Strøm 9/2021, Itera/Thema.

Oversikten viser påslag på de vanligste spotprisavtalene til de største strømleverandørene i Norge. Kilde: Markedsrapport Strøm 9/2021, Itera/Thema.

Store prisforskjeller på spotprisavtaler

I rapporten presenteres en oversikt over hva de ulike strømleverandørene tar i påslag for strømavtalene sine*. I snitt er påslaget 9,3 øre/kWh for strømkunder med et forbruk på 10.000 kWh i året og 6,8 øre/kWh for strømkunder med et forbruk på 20.000 kWh i året.

Den dyreste avtalen hadde over tre ganger så høyt påslag som NorgesEnergi sin avtale.

*Strømavtalene i listen er lett tilgjengelige avtaler på strømleverandørens hjemmeside, ikke kampanjeavtaler med kort varighet. 

Et snittforbruk på 10.000 kWh tilsvarer en tomannsbolig.
20.000 kWh er normalt dersom du bor i enebolig på ca. 150 m².
Gjennomsnittlig strømforbruk i Norge ligger på 16.000 kWh


Kilde: SSB/Forbrukerguiden

– Vi er glade for denne bekreftelsen på at vi er en av de billigste strømleverandørene, sier Geir Arne Gundersen, markeds-og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi.

"Vi synes det er fint med denne bekreftelsen på at vi er blant de billigste strømleverandørene"

- Geir Arne Gundersen

Enklere å sammenlikne

Strøm er ikke alltid lett å sammenlikne, da det finnes mange ulike leverandører, prismodeller og tilbud i strømmarkedet.

I og med at spotprisen er den samme uansett hvilken strømleverandør man har, er det påslaget og de faste avgiftene som teller når man skal sammenlikne avtaler.

Noen strømselskap oppgir abonnementspris per måned, mens noen har et fast ørepåslag per kWh som brukes, i tillegg til et fast månedsbeløp. Påslaget skal blant annet dekke lovpålagte elsertifikater og innkjøpskostnader, og kommer i tillegg til det strømmen koster hos strømbørsen Nord Pool.

"I NorgesEnergi er vi opptatt av å levere billig strøm til kundene våre. Det har vi gjort siden 1999 og det har vi tenkt til å fortsette med. Det er ikke alltid vi er billigst til enhver tid, men vårt mål er å være blant de billigste – over tid."

- Geir Arne Gundersen, markeds- og kommunikasjonssjef i NorgesEnergi

Linn Skaret-Thoresen jobber som konsulent i Thema Consulting, et av selskapene som har utarbeidet rapporten. Hun forteller at de regnet om påslagene til øre/kWh for å kunne sammeligne de ulike avtalene enklere.

– For å gjøre det enklere å sammenlikne har vi regnet om de ulike påslagene (årlige, månedlige og per kWh) til øre/kWh for to eksempelforbruk på 10 000 og 20 000 kWh, sier Skaret-Thoresen.

– Først da blir det enkelt å sammenlikne avtalene opp mot hverandre, ved at man synliggjør hvor mye avtalene faktisk koster for et konkret strømforbruk, fortsetter hun. 

– For klargjøring så har vi her vurdert de vanligste spotproduktene hos utvalget av selskaper, dvs. ikke produkter som er knyttet til kampanjer eller produkter som er vanskelig for kunden å finne. Altså det vi vurderer som det vanligste spotproduktet på hjemmesiden til selskapene.

Spotprisavtaler er den avtaleformen som har vist seg å være billigst over tid, ifølge SSB. Det er også denne avtaleformen Forbrukerrådet anbefaler på sin strømportal.

Kuttet ørepåslaget

For NorgesEnergi sin del er det spotprisavtalen «Spotpris» som er tatt med i rapporten. Dette er en helt ny avtale som ble introdusert før sommeren 2021, der lavprisaktøren har kuttet ørepåslaget pr kWh.

– Vi ønsker å gjøre vårt for å bidra til et mer oversiktlig og mindre forvirrende strømmarked, sier Gundersen.

Med avtalen Spotpris betaler kundene kun en fast abonnementspris på 49 kroner i måneden, i tillegg til strømprisen. De lovpålagte elsertifikatene er også bakt inn i månedsprisen.

– Svært mange av kundene våre velger spotprisavtaler når de bestiller strøm hos oss, forteller Gundersen.

– Avtalen Spotpris er spesielt gunstig for kunder med strømforbruk litt over gjennomsnittet, men kommer på en delt 3. plass for de med forbruk på 10.000 kWh. Vi har også avtaler som passer bedre hvis du ønsker større forutsigbarhet, fortsetter han. 

Nyhet - vi kutter ørepåslaget!

Nå får du spotprisavtale til kun 49 kroner i måneden, helt uten påslag på strømmen. Inkludert i prisen er også lovpålagte elsertifikater. 

 

Sjekk tilbudet her

Forbruket påvirker strømregningen

Linn Skaret-Thoresen forteller grunnen til at de har laget to eksempelforbruk i rapporten:

– Strømkundene bør være oppmerksomme på at det finnes ulike typer påslag som slår ulikt ut avhengig av om man har et høyt eller lavt strømforbruk. Generelt burde kundene følge med på at det ikke ligger flere typer «skjulte» påslag på avtalene, skrevet med liten tekst. Vi mener kundene ville fått større forståelse for markedet, og sjeldnere føle seg lurt dersom strømselskapene tilbyr færre produkter, med enklere prisstrukturer. Et fint mål burde være at kundene skal forstå prisingen av produktet på under 10 sekunder.

Det er Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi helt enig i:

– Vi jobber kontinuerlig med å forenkle både prising og produkter hos oss, og derfor har vi nylig kuttet fra 17 til 5 avtaler i salg.

Les hele rapporten om det norske strømmarkedet her.

NorgesEnergi har også gjort det enklere for kunder som ønsker å bytte strømavtale.

Nå kan du enkelt bytte strømabonnement

De billigste blir billigere og de dyreste dyrere

I markedsrapporten sin har også Itera og Thema sammenliknet utviklingen i spotprisen med de to foregående markedsrapportene.

De skriver blant annet «det er et stort sprik mellom lavpris-produktene og de øvrige produktene. Dette skillet har blitt mer markant siden forrige rapport.»

 

Utviklingen i spotprisen til noen av de største strømleverandørene i landet, sammenliknet med tall fra Markedsrapport Strøm høst 2020 og vår 2021. Kun de strømleverandørene som har endret prisen er tatt med i sammenlikningen.

Utviklingen i spotprisen til noen av de største strømleverandørene i landet, sammenliknet med tall fra Markedsrapport Strøm høst 2020 og vår 2021. Kun de strømleverandørene som har endret prisen er tatt med i sammenlikningen.

De dyreste avtalene har stått på stedet hvil, mens de rimeligste avtalene har blitt enda billigere.

Kilde: Markedsrapport Strøm 9/2021, Itera/Thema

Om rapporten: Sammenligning av spotprodukter i markedsrapport strøm høst 2021 fra Itera & Thema Consulting

Kilder: Aktørenes hjemmesider 24.08.2021. Vurdering av de mest synlige eller opplevd anbefalte spotproduktene som vises på hjemmesidene. Omregnet til øre/kWh basert på et årlig forbruk på henholdsvis 10.000 kWh og 20.000 kWh inkludert påslag og fastpris. Det er sett bort fra avtaler der lovpålagte elsertifikater eller andre priselementer som ikke er oppgitt, samt avtaler med særbetingelser. I tillegg er det sett bort fra online-avtaler, med unntak av tilfellene der det er den eneste avtalen leverandøren tilbyr. For Tibber og Vibb er det lagt til grunn et påslag på 1 øre/kWh basert på informasjon på hjemmesiden om maks påslag.