Nordmenn er veldig bekymret for strømprisene, viser ny undersøkelse

Oppdatert: 22/04/2022, først publisert 09/02/22
Illustrasjonsfoto: mostphotos.com - Stella Salander
Undersøkelsen ble utført i første halvdel av januar 2022.


6 av 10 nordmenn er bekymret for strømprisene, viser en undersøkelse fra NorgesEnergi utført av Ipsos i januar.  

- Rekordhøye strømpriser har ført til mye bekymring over en lengre periode, det er det ingen tvil om. Og det skal vi ta på alvor, sier Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.

– Kompensasjonsordningen fra staten har nok hjulpet litt, selv om flere er misfornøyde med strømstøtten, fortsetter han.

Etter at undersøkelsen ble gjennomført har krigen i Ukraina ført til ytterligere usikkerhet rundt strømprisene. Siden invasjonen har både strømpriser og prognoser for utviklingen i prisene bevegd seg oppover. 

Nivået i vannmagasinene, som er på et rekordlavt nivå, er også med på å holde strømprisene oppe. Dette vil sannsynligvis endre seg noe når snøsmeltingen kommer i gang for fullt, men selv med normal tilførsel vil det i mange områder ta flere år før vannmagasinene er fylt opp. 

6 av 10 er bekymret for strømprisen denne vinteren

Kilde: Ipsos, 01-22

Lokale forskjeller

Bekymringen ser ut til å være aller høyest i Innlandet, her svarer nesten 8 av 10 at de er engstelige for strømprisene.  37 prosent av disse oppgir i tillegg at de er “svært bekymret”, viser undersøkelsen.

Men også i Vestfold, Telemark og Rogaland er man mer bekymret enn det landssnittet viser, for godt over 70 prosent av de spurte i disse fylkene er engstelige for de høye strømprisene. 

- Heldigvis kan vi som strømkunder ta egne grep for å redusere forbruk og dermed også størrelsen på strømregningen, sier Gundersen. 

Som strømkunder kan vi heldigvis ta grep for å redusere forbruk og dermed også størrelsen på strømregningen. 

- Geir Arne Gundersen

Minst bekymring i nord

Samtidig er det også steder der man bekymret seg litt mindre enn ellers i landet. I Nordland, Troms og Finnmark svarte henholdsvis 41 prosent og 48 prosent at de var bekymret for vinterens strømpriser. 

11 prosent i Troms og Finnmark svarte de at de er “svært lite bekymret”, mens 14 prosent av dem i Nordland sa det samme. 

- Det er kanskje ikke så rart at det er litt mindre bekymring i nord, for dette er de billigste strømprissonene. Samtidig er det verdt å merke seg at det også er mange her som er bekymret, for her var også prisene mye høyere enn de normalt er i enkelte perioder, sier Gundersen i NorgesEnergi.

"Det er kanskje ikke så rart at det er litt mindre bekymring i nord, for dette er de billigste strømprissonene.

- Geir Arne Gundersen

Illustrasjonsfoto: mostphotos.com

Frykter betalingsproblemer

Foreløpig er det lite som tyder på at bekymringene er ubegrunnede. Ifølge kraftanalytiker Tor Reier Lilleholt i Volue Insight, er det bare å innstille seg på rekordhøye strømpriser og dyre strømregninger i lang tid fremover – sannsynligvis resten av året. Høye gass- og kullpriser i Europa, krigen i Ukraina og lite vann i magasinene er noen av årsakene han trekker frem.

– Det legges opp til det høyeste man har sett noen gang. Det er ventet en pris på mellom 1,5 og 2 kroner per kWh i Sør-Norge – uten avgifter – i sommer. Men forbruket vil jo stupe. Strømregningene dine vil falle, men det kommer fortsatt til å bli en del strømstøtte på dette nivået, sier Lilleholt til E24. 

Tor Reier Lilleholt, Volue

Tor Reier Lilleholt, Volue

Tor Reier Lilleholt er analysesjef i Volue

Også Norges vassdrags- og energidirektorat tror det ligger an til høyere strømpriser gjennom sommeren og inn i neste vinter, ifølge NTB.

23 prosent av befolkningen frykter at de vil få problemer med å betale strømregningen dersom disse prognosene holder seg, kommer det frem i den ferske undersøkelsen fra NorgesEnergi.

- Ipsos 01-22

Dette svarte folk da de ble spurt om de ville få problemer med å betale strømregningen på grunn av de høye strømprisene. Kilde: Ipsos, 1-22

Dette svarte folk da de ble spurt om de ville få problemer med å betale strømregningen på grunn av de høye strømprisene. Kilde: Ipsos, 1-22

Utgjør 600.000 husstander

23 prosent utgjør hele 600.000 husstander, så det er en betydelig andel av Norges befolkning som frykter problemer med å betale strømregningen sin. (Kilde: SSB, Befolkningsstatistikk)

Det er særlig de unge som sier at de vil få problemer med å betale. For aldersgruppen 18-29 år er andelen 35 prosent. 

Det er også noen lokale forskjeller som er verdt å merke seg, ifølge Thune. For mens 3 av 10 i  Innlandet, Vestfold, Telemark og Trøndelag sier at de vil få problemer med å betale for strømmen dersom prisene holder seg høye, er det bare 1 av 10 i Troms og Finnmark som sier det samme. 

- Forskjellene skyldes nok igjen at strømprisene i nord er billigere enn de sørover i landet, kommenterer Gundersen. 

 

Andelen som er bekymret for å få problemer med å betale strømregningen fordelt per landsdel:

Husk dette hvis du trenger betalingsutsettelse

Strømsjokket i høst og vinter har ført til at NorgesEnergi har fått en enorm pågang på kundesenteret. Mange har spørsmål knyttet til betaling og betalingsutsettelse.

-  Det er grunn til å tro at det er flere som behov og ønske om å dele opp eller å utsette betalingen hos oss i februar. Som et stort ansvarlig selskap er vi behjelpelig med å dele opp eller å utsette faktura i perioder, og for å avhjelpe situasjonen ytterligere har vi valgt å fjerne forsinkelsesrenten på 8,5 prosent (statlig regulert nivå) for å hjelpe kundene som har behov for en utsettelse. Men det er viktig å understreke at kunden må søke om utsettelse eller oppdeling på "Min Side", og ikke bare unnlate å betale faktura, sier Geir Arne Gundersen i NorgesEnergi.