Foto: Hildegunn Skage Teinum 

Derfor bør du jevnlig avise kjøleskapet og fryseren

Det er to viktige grunner til at du jenvlig bør avise kjøleskap og fryser.

– Ta en sjekk, selv om du har automatisk avtining, råder ekspertene.

Du har kanskje kjøleskap eller fryseboks med automatisk avriming, og tenker at det ikke er noe som helst poeng i å drive med avising. Men ifølge ekspertene kan det være et poeng å ta en gjennomgang likevel.

Har du for eksempel glemt å lukke døren på fryseren skikkelig, kan det fort ha bygget seg opp is som den automatiske funksjonen ikke klarer å fjerne. Det samme kan det dersom du har satt for mange matvarer inn i kjøleskapet.

Har du ikke fått lukket døren til frysen ordentlig, kan det  bygge seg opp is som bør fjernes. Foto: Unsplash

Har du ikke fått lukket døren til frysen ordentlig, kan det bygge seg opp is som bør fjernes. Foto: Unsplash

– Uansett om du har automatisk avtining eller må gjøre det manuelt, kan det være lurt å avrime kombiskap en gang i blant. Ikke bare får du ryddet og bedre oversikt, men du sikrer også at får fjernet is eller rim som eventuelt har bygget seg opp, sier Leif Eliassen Neksum, training manager i Electrolux.

Akkurat hvor ofte du bør gjøre dette, avhenger fra produkt til produkt. Men ser du inn i skapet og oppdager is eller rim tykkere enn to millimeter, kan det være på tide.

To viktige grunner til hvorfor du bør avrime kjøleskap og fryseboks

Det er spesielt to grunner til at avriming er en god ide, ifølge Øistein Jamtveit, brukerveileder hos Miele.

Det ene er at mye is i skapet, enten det er kjøleskap eller fryseren, vil gi ujevn temperatur. Det kan gå ut over matvarene og gi dem dårligere holdbarhet.

Det andre er at et skap med mye is, vil bruke mer energi.

– Så for å unngå å sløse med strømmen, bør du passe på at verken fryseren eller kjøleskapet ditt får bygge opp islag, understreker han.

Det synes Hildegunn Skage Teinum i NorgesEnergi er et viktig poeng.

– To millimeter med is kan øke strømforbruket til fryseren med ti prosent, sier hun og viser til estimat fra Energiråd Innlandet.

"To millimeter med is i fryseren kan øke strømforbruket med ti prosent"

- Hildegunn Skage Teinum

I tillegg til å avrime kjøleskap og fryseboks regelmessig, er det også viktig å sjekke at gummilistene rundt hvitevarens dør, er hel.

– Er den skadet, vil den lekke kulde og øke energiforbruket ytterligere. Så bytt den ut dersom du ser det trengst, påpeker hun.

Slik avrimer du kjøleskapet manuelt

1. Skru av kjøleskapet, og ta ut stikkontakten.

2. Ta ut alle skuffer og hyller

3. La døren stå åpen slik at is og rim tiner, eller sett inn noen fat med varmt vann og lukk døren, da avrimer det seg litt fortere. Ha en løsning for å fange opp vannet, enten med håndkle, beholder eller avløpskanal. Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne isoppbygging, det kan skade kjøleskapet

4. Rengjør og tørk innsiden av kjøleskapet med fuktig klut

5. Sett inn skuffer og hyller

6. Lukk kjøleskapsdøren, koble til strøm og slå kjøleskapet på. Vent til det når innstilt temperatur, det tar som regel 4-6 timer.

Foto: Enrico Mantegazza, unsplash.com

Slik aviser du fryseren manuelt:

1. Skru av fryseren

2. Fjern eventuelle matvarer i fryseren, pakk dem i flere lag papir og oppbevar dem på et kaldt sted

3. La døren stå åpen, fjern pluggen fra avløpet og samle vannet i et brett. Fjern isen med en egnet skraper.

4. Når du er ferdig, tørker du innsiden av fryseren grundig og setter inn dreneringspluggen

5. Slå på fryseren

6. Still temperaturreguleringsbryteren til laveste temperatur, og la produktet stå i denne innstillingen i to til tre timer.

7. Legg maten tilbake i fryseren.

Kilde: Electrolux, Miele