Topp 5-garanti

  • Garantert konkurransedyktig variabel strømpris
  • Mer stabil strømpris
  • Ingen forskuddsbetaling
Bestill

Strømavtalen Topp 5-garanti sikrer deg en variabel strømpris som på årlig basis alltid er blant de 5 beste, målt mot en representativ liste over konkurrentene våre. Avtalen tilbys kun til utvalgte kunder.

Prisgarantien regnes fra nyttår til nyttår, og sikrer deg en god strømpris over tid. Med Topp 5-garanti har du alltid en konkurransedyktig strømavtale, selv i perioder hvor strømprisene påvirkes av årstid og værforhold.

Produktvilkår Topp 5-garanti

01.01.2020 

  1. Produktet som leveres er variabel kraftpris.
  2. Kundens pris skal på årlig basis være en av de 5 rimeligste målt mot en representativ liste over landets variabelstrømpriser hentet fra strompris.no eller leverandørenes egne hjemmesider. Gjeldende referanseliste fremkommer på NorgesEnergi sine nettsider. Garantiperioden regnes fra nyttår til nyttår. I garantien tas det hensyn til ukenes ulike forbruk ved at hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for NorgesEnergi sine husholdningskunder. Dette innebærer at prisene på vinteren, når forbruket normalt er høyt, teller mer enn prisene på sommeren, når forbruket normalt er lavere. Kunden får fullt utbytte av garantien ved å være kunde et helt kalenderår. Kundens pris fremkommer løpende på fakturaene.
  3. Som følge av garantiproduktets karakter aksepterer kunden ved inngåelse av denne avtale at prisendringer gjennomføres med umiddelbar virkning, og at direkte varsling ikke blir praktisert. Dette punktet erstatter § 6 i standard kraftleveringsavtale.
  4. Kunden betaler strømfakturaene via AvtaleGiro eller eFaktura. Oppretter ikke kunden eFaktura tilsendes tradisjonelle papirfakturaer. Ved papirfaktura tilfaller fakturagebyr til enhver tid gjeldende satser. (kr 59,- per 01.11.2018).

Du har Topp 5-garanti og er alltid garantert en konkurransedyktig variabel strømpris. Prisgarantien sikrer deg en av de 5 rimeligste variable strømavtalene i markedet, målt mot en representativ liste over konkurrentene våre. Bruk postnummersøket under for å få opp siste tilgjengelig strømpris der du bor. 

Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.

Referanselisten består av 20 av de største leverandørene som leverer variabel kraftpris ved årets begynnelse og gjelder for ett kalenderår. Garantien regnes fra nyttår til nyttår, og prisene hentes løpende fra leverandørenes egne hjemmesider.

I garantien tas det hensyn til ukenes ulike forbruk ved at hver ukespris vektes etter gjennomsnittlig forbruksprofil for NorgesEnergis husholdningskunder. Dette innebærer at prisene på vinteren når forbruket normalt er høyt, teller mer enn prisene på sommeren, når forbruket normalt er lavere.

Dersom garantien ikke overholdes, vil differansen bli tilbakebetalt. For å sikre deg en riktig pris, settes din strømpris løpende i forhold til markedet.

Referanselisten for 2020 er:

Askøy energi

Bodø energi kraftsalg

Eidsiva energi

Fjordkraft

Glitre energi

Gudbrandsdal energi

Hafslund strøm

Hallingkraft

Haugaland kraft

Helgeland kraft

Hålogaland kraft

LOS

Midt-Telemark energi

NEAS

Polar kraft

SFE kraft

Tafjord kraftsalg

Trøndelagskraft

Tussa kraft

Ustekveikja energi

Listen over de største leverandørene er utarbeidet basert på tilgjengelig informasjon ved årets begynnelse. Det vil kunne finnes leverandører utenom referanselisten som har rimeligere priser.