Strøm til spotpris

  • Prismatch – får du tilbud om billigere strøm fra en annen leverandør, matcher vi prisen
  • Vi fikser alt med din tidligere strømleverandør
Bestill
Elektronen Ella med skilt, Vi elsker billig strøm

Strøm til spotpris er en av våre spotprisavtaler. Denne strømavtalen følger prissvingningene i markedet – både oppganger og nedganger. Du betaler det samme for strømmen som vi gjør, samt et lite påslag. 

Som kunde hos NorgesEnergi skal du være trygg på at du får en god strømavtale. Får du tilbud om billigere strøm fra en annen leverandør, matcher vi prisen.

Vi fikser alt med din tidligere strømleverandør, enkelt og greit

Produktvilkår Strøm til spotpris

26.10.2020

  1. Produktet som leveres er spotpris.

  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
  1. Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse og gjennom avtaleperioden. Varsel om prisendring i det individuelle påslaget, vil etter standard kraftleveringsavtale § 6, skje med 14 dagers varsel, direkte fra kraftleverandør til kunde, eller på Min side dersom avtalt med kunden.

  2. Dersom bindingstid er avtalt ved bestilling, og kunden ikke gjennomfører et faktisk leverandørskifte med strømleveranse fra NorgesEnergi i minimum den avtalte perioden, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere en kost tilsvarende den økonomiske fordelen kunden har fått. Forøvrig vises til Standard kraftleveringsavtale § 5-2.

  3. Dersom Fornøydhetsgaranti er avtalt ved bestilling gir garantien kunden rett til, ved utløp av avtalt bindingstid, å få refundert avtalt fastbeløp som er fakturert i perioden for strømleveransen. Det variable påslaget, nettleie, samt betalingen for selve kraften som er levert, inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien gjelder i 3 måneder etter oppfylt bindingstid. Kunden plikter ved benyttelse av Fornøydhetsgarantien å kontakte NorgesEnergi i denne perioden.

  4. Kunden betaler strømfakturaene via AvtaleGiro eller eFaktura. Oppretter ikke kunden eFaktura tilsendes tradisjonelle papirfakturaer. Ved papirfaktura tilfaller fakturagebyr til enhver tid gjeldende satser. (kr 59,- per 01.11.2018).

Du betaler det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen. Under kan du søke opp siste tilgjengelige strømpris. I tillegg betaler du 47 kr/mnd, og et påslag på 5,99 øre/kWh som inkluderer lovpålagte elsertifikatkostnader. 

 

 Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.