Spesialavtale hos Elkjøp

Spotpris med Elkjøprabatt

 • Spotpris time for time
 • 0 kroner i påslag på strømmen
 • Fastbeløp på kun 49 kr/mnd

Bestill på elkjop.no

Bestill Spotpris med Elkjøprabatt på elkjop.no eller i en Elkjøp-butikk, og få 500 kroner i rabatt på kjøpet ditt.

 • Spotpris - time for time
 • 0 kroner i påslag på strømmen
 • Fastbeløp på kun 49 kr/mnd
  Fastbeløpet har en tolv måneders prisgaranti. Fastbeløpet kan dermed ikke justeres opp innenfor prisgarantiperioden. 
 • Ingen forskuddsfakturering

Dersom du har registrert "Ja takk til alle" (JTTA) i nettbanken din vil du automatisk få eFaktura fra oss, og unngå papirgebyret på 59 kroner. Uten eFaktura kommer den første fakturaen uten papirgebyr i posten.

Du kan sammenligne strømavtalen med andre avtaler på Forbrukerrådets strømprisportal.

Særvilkår

02.09.2021

For denne avtalen gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, med de særvilkår som fremgår av denne avtalen.

1. Leverandørskifte

NorgesEnergi gis i denne avtalen fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør. NorgesEnergi kan innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.

2. Kundeforhold

Som en del av kundeforholdet får alle kunder tilgang på en rekke kundefordeler og mulighet til å bestille fordelsprodukter. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

3. Endring av rammebetingelser

NorgesEnergi kan foreta tilpasninger i produktet som følge av endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder. Dersom kunden har et garantiprodukt kan slike tilpasninger medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

4. Avgifter

Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

5. Avregning og fakturering

Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

6. Kredittvurdering

Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

7. Angrerett

Kunden har 14 dagers angrerett når avtale er inngått utenom faste forretningslokaler. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. (Angrerettskjema)

8. Personvern og bruk av informasjon

Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Denne kan leses på norgesenergi.no.

Produktvilkår Spotpris med Elkjøprabatt

01.11.2022

 1. Produktet som leveres er spotpris.

 2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.

 3. Kraftprisen er basert på kraftbørsen NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig fastbeløp. Størrelsen på fastbeløpet oppgis ved avtaleinngåelse. Fastbeløpet kan endres med 30 dagers varsel i henhold til Standard kraftleveringsavtale §6.

 4. «Spotpris med Elkjøprabatt» forutsetter at kunden er strømkunde med strømproduktet «Spotpris» i 6 måneder. Dersom kunden benytter seg av angreretten eller sier opp kundeforholdet med NorgesEnergi i bindingstiden forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere en kost tilsvarende den økonomiske fordelen kunden har fått, det vil si verdien av gavekortet/rabattkoden som kunden har mottatt etter avtaleinngåelsen. Det vises til Standard kraftleveringsavtale § 5-2.

  Dersom kunden velger fordelsprodukter fra NorgesEnergi, er disse ikke omfattet av bindingstiden som er fastsatt her.

  Etter bindingstidens utløp fortsetter avtalen om levering av Strømproduktet «Spotpris» til den sies opp med oppsigelsesfrist i henhold til Standard kraftleveringsavtale § 5-4.

 5. Dersom Fornøydhetsgaranti er avtalt ved bestilling gir garantien kunden rett til, ved utløp av avtalt bindingstid, å få refundert avtalt fastbeløp som er fakturert i perioden for strømleveransen. Det variable påslaget, nettleie, samt betalingen for selve kraften som er levert, inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien gjelder i 3 måneder etter oppfylt bindingstid. Kunden plikter ved benyttelse av Fornøydhetsgarantien å kontakte NorgesEnergi i denne perioden.

 6. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.
 • Fastbeløp på kun 49 kr/mnd.
 • Spotpris - time for time
  • 0 kroner i påslag på strømmen
  • Du får selve strømmen til den samme prisen som den koster på strømbørsen.
 • Valgfri tilleggstjeneste - Prissikring til 49 kr/mnd
  Med Prissikring knyttet til strømavtalen din får du tilbud om fastpris i to måneder av gangen. Fastpristilbudet sender vi på epost eller sms. Du velger selv om du vil benytte deg av fastpristilbudet. Når fastprisperioden er over, tilbakeføres du automatisk til din opprinnelige strømavtale og pris. Det er ingen bindingstid på Prissikring, men hvis du takker ja til en fastpris er denne bindende.

Sjekk Spotpris i ditt prisområdet, ved å skrive inn ditt postnummer i feltet under. Vi henter prisene direkte fra Nord Pool. 
Prisene er oppgitt inkludert mva.* 

 *Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.