Prøv oss og få ett år med

Introduksjonspris

 • Ingen bindingstid eller påslag på strømmen
 • Abonnementspris på kun 29 kr/mnd (vanligvis 49 kr/mnd)
 • Strøm til spotpris time for time
 • 12 måneder prisgaranti på abonnementsprisen
Bestill

Dette er en strømavtale for deg som ønsker billig strøm - til en ekstra lav abonnementspris det første året!

Bestill i dag og få Introduksjonspris i et helt år. Det innebærer at du får strømmen til den samme prisen som den koster på strømbørsen, samt en ekstra lav abonnementspris på 29 kr/md det første året. Det er ingen andre påslag enn abonnementsprisen. Etter 12 måneder får du vår populære strømavtale «Spotpris». Du vil fortsatt få strøm til spotpris uten påslag, kun en fast månedlig abonnementspris. Vi gir deg beskjed om dette via e-post 30 dager før endringen gjennomføres.

Dersom du har registrert "Ja takk til alle" (JTTA) i nettbanken din vil du automatisk få eFaktura fra oss, og unngå papirgebyret på 59 kroner. Uten eFaktura kommer den første fakturaen uten papirgebyr i posten.

NorgesEnergi er sertifisert for Trygg strømhandel.

Les avtalevilkårene

Særvilkår

02.09.2021

For denne avtalen gjelder Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet av Forbrukerombudet og Energi Norge, med de særvilkår som fremgår av denne avtalen.

 1. Leverandørskifte
  NorgesEnergi gis i denne avtalen fullmakt til å melde oppsigelse av abonnentens avtale med nåværende leverandør. NorgesEnergi kan innhente nødvendig informasjon vedrørende skiftet fra netteier og nåværende kraftleverandør.
 2. Kundeforhold
  Som en del av kundeforholdet får alle kunder tilgang på en rekke kundefordeler og mulighet til å bestille fordelsprodukter. Dersom kunden har bestilt fordelsprodukt, gjelder også vilkår for bestilt fordelsprodukt. Betaling for fordelsprodukt kommer i tillegg til betaling for strøm.

 3. Endring av rammebetingelser
  NorgesEnergi kan foreta tilpasninger i produktet som følge av endringer i offentlige avgifter, rammebetingelser og prisområder. Dersom kunden har et garantiprodukt kan slike tilpasninger medføre endringer i innholdet og omfang av referanselisten og prisgarantien. Endringer vil varsles direkte eller på Min side dersom avtalt med kunden, og trer i kraft 14 dager etter varsel er gitt.

 4. Avgifter
  Prisene som oppgis er inklusive merverdiavgift (25 % pr 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for merverdiavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

 5. Avregning og fakturering
  Fakturering skjer etterskuddsvis basert på reelt eller estimert forbruk. Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av kundens lokale nettselskap eller ved gjennomfakturering. Dersom NorgesEnergi har en avtale med kundens nettselskap om gjennomfakturering, vil NorgesEnergi fakturere kunden for nettselskapets fakturerte nettjenester. Kunden gir NorgesEnergi fullmakt til å innhente nødvendig informasjon og iverksette nødvendige tiltak for å gjennomfakturere nettjenester.

 6. Kredittvurdering
  Kunden aksepterer at NorgesEnergi kan innhente kredittvurdering og avslå kundeforhold når det foreligger saklig grunn for det. I slike tilfeller bortfaller alle NorgesEnergi sine forpliktelser etter denne avtale i sin helhet.

 7. Angrerett
  Kunden har 14 dagers angrerett når avtale er inngått utenom faste forretningslokaler. Melding om angring må sendes skriftlig til NorgesEnergi innen angrefristen utløper. Partene er enige om at levering av strøm kan påbegynne før utløp av angrefristen, og kunden må betale for strømforbruket frem til opphør er gjennomført i henhold til vilkår og angrerettloven. (Angrerettskjema)

 8. Personvern og bruk av informasjon
  Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan NorgesEnergi behandler personopplysninger. Denne kan leses på norgesenergi.no.

Produktvilkår Introduksjonspris

01.06.2021

 1. Produktet som leveres er spotpris.
 2. Avtalen er kun tilgjengelig for nye kunder.
 3. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og kan ikke brukes i næringsvirksomhet.
 4. Kraftprisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen kommer en månedlig abonnementspris. Størrelsen på den månedlige abonnementsprisen følger av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
 5. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette til å ikke endre vår abonnementspris i prisgarantiperioden.
 6. Tolv måneder fra leveranseoppstart flyttes kunden til produktet Spotpris på de vilkår som gjelder for produktet på overføringstidspunktet. (Abonnementspris 49 kr/måned per 01.06.2021)
 7. Avtalen faktureres digitalt. Dersom kunden ikke oppretter eFaktura legges det til et papirfakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Du betaler det samme for strømmen som vi gjør på strømbørsen - time for time. Utover dette er det ingen påslag, kun en ekstra lav abonnementspris på 29 kr/md det første året.

Sjekk vår priskalkulator:

Oppgi postnummer og størrelse på boligen for å beregne månedlig pris på strømavtalen
Oslo
Vi finner ikke postnummeret. Sjekk om det ble riktig.
< m2 >
Siste tilgjengelige strømpris for postnummer er:
øre/kWh

Hvordan beregnes prisene?

Estimert pris forrige måned med Introduksjonspris
-,- 
/mnd

For deg som ønsker en pris som følger strømbørsen time for time.
For deg som ønsker en pris som følger strømbørsen time for time.