Gul garantispot

  • Strøm til spotpris
  • Garantert lavt påslag
  • Ingen bindingstid
Bestill

Med Gul garantispot betaler du spotpris med rabatt. Spotprisen endrer seg fra time til time basert på strømbørsens svingninger. I tillegg kommer lovpålagte el-sertifikater i form av et garantert lavt påslag

Avtalen har ingen bindingstid og 12 måneders prisgaranti.

Tilbudet gjelder kun nye kunder.

Produktvilkår Gul garantispot

12.04.2021

  1. Produktet som leveres er spotpris.
  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
  3. Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
  4. Avtalen har tolv måneders prisgaranti. NorgesEnergi forplikter seg med dette å ikke endre våre påslag i avtalens prisgarantiperiode.
  5. Tolv måneder fra leveranseoppstart flyttes kunden til produktet Strøm til spotpris med nevnte produkts til enhver tids gjeldende satser og vilkår. (Månedspåslag 47,- kr, ørespåslag 5,99 øre/kWh per 01.06.2020). Kunde varsles 30 dager før flytting samt på dato for flytting.
  6. Avtalen faktureres digitalt, dersom kunde ønsker papirfaktura tilkommer et fakturagebyr på 59 kr per faktura. Avtalen faktureres månedlig etterskuddsvis.

Med Gul garantispot betaler du spotpris for strømmen du bruker, og 0 kr i månedsbeløp. Påslaget er på kun 0,99 øre/kWh og inkluderer lovpålagte avgifter, en pris vi garanterer at du beholder i 12 måneder - helt uten bindingstid. Etter 12 måneder får du strømavtalen Strøm til spotpris.

 Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.