Spotpris med et avslag på 12,98 øre/kWh i 6 måneder!

Gul garantispot

  • Strøm til spotpris
  • Garantert lavt påslag
  • eFaktura og AvtaleGiro
  • Ingen bindingstid
Bestill
Elektronen Ella med skilt "Vi elsker billig strøm"

Med Gul garantispot betaler du spotpris med rabatt. Spotprisen endrer seg fra time til time basert på strømbørsens svingninger. I tillegg kommer lovpålagte el-sertifikater i form av et garantert lavt påslag

Strømavtalen forutsetter digital betaling, ved at du oppretter eFaktura og AvtaleGiro innen 60 dager fra strømleveransen starter.

Tilbudet gjelder kun nye kunder.

Produktvilkår Gul garantispot

26.10.2020

  1. Produktet som leveres er spotpris. 
  1. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
  1. Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse.
  1. Seks måneder fra leveranseoppstart flyttes kunden til produktet Strøm til spotpris med nevnte produkts til enhver tids gjeldende satser og vilkår. (Månedspåslag 47,- kr, ørespåslag 5,99 øre/kWh per 26.10.2020)
  1. Avtalen har krav om digital betaling. Oppretter ikke Kunden eFaktura og Avtalegiro innen 60 dager overføres Kunden til produktet Strøm til spotpris med nevnte produkts til enhver tids gjeldende satser og vilkår. (Månedspåslag 47,- kr, ørespåslag 5,99 øre/kWh per 26.10.2020). Gul garantispot faktureres månedlig etterskuddsvis hvis ikke annet er avtalt.

Med Gul garantispot betaler du spotpris for strømmen du bruker, og 0 kr i månedsbeløp. I tillegg får du et avslag på 12,98 øre/kWh i 6 måneder! Påslaget er på kun 0,99 øre/kWh og inkluderer lovpålagte avgifter, en pris vi garanterer at du beholder i 6 måneder - helt uten bindingstid. Etter 6 måneder får du strømavtalen Strøm til spotpris.

 Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.