Gul Elkjøpspot

- 500 kroner i rabatt

- Spotpris

- Fornøydhetsgaranti

Bestill via www.elkjop.no

Med Gul Elkjøpspot betaler du spotpris for strømmen du bruker. I tillegg til spotprisen betaler du et fast lavt månedsbeløp og lovpålagte el-sertifikater i form av et påslag. Ved bestilling følger det med en avtaleperiode på 6 måneder, og dersom du etter denne perioden ikke er fornøyd kan du få tilbakebetalt fastbeløpet gjennom vår Fornøydhetsgaranti.

Bytter du strømleverandør før avtaleperioden er omme vil du måtte tilbakebetale rabatten du mottok.

Produktvilkår Gul Elkjøpspot

26.10.2020

  1. Produktet som leveres er spotpris.
  2. Avtalen er kun beregnet for private husholdninger og gjelder ikke næringsvirksomhet.
  3. Prisen er basert på NordPools områdepris i kundens leveringsområde. Denne prisen varier fra time til time i takt med tilbud og etterspørsel. Kundens pris fastsettes derfor ut fra timesprisen hos NordPool. I tillegg til kraftprisen tilkommer et avtalt påslag for å dekke driftskostnader, fortjeneste og elsertifikater. Størrelsen på påslaget vil kunne variere avhengig av prisvilkårene som tilbys ved avtaleinngåelse. 
  4. Dersom bindingstid er avtalt ved bestilling, og kunden ikke gjennomfører et faktisk leverandørskifte med strømleveranse fra NorgesEnergi i minimum den avtalte perioden, forbeholder NorgesEnergi seg retten til å fakturere en kost tilsvarende den økonomiske fordelen kunden har fått. Forøvrig vises til Standard kraftleveringsavtale § 5-2.
  5. Dersom Fornøydhetsgaranti er avtalt ved bestilling gir garantien kunden rett til, ved utløp av avtalt bindingstid, å få refundert avtalt fastbeløp som er fakturert i perioden for strømleveransen. Det variable påslaget, nettleie, samt betalingen for selve kraften som er levert, inngår ikke i garantien og refusjonsgrunnlaget. Garantien gjelder i 3 måneder etter oppfylt bindingstid. Kunden plikter ved benyttelse av Fornøydhetsgarantien å kontakte NorgesEnergi i denne perioden.
  6. Seks måneder fra leveranseoppstart flyttes kunden til produktet Strøm til spotpris med nevnte produkts til enhver tids gjeldende satser og vilkår(Månedspåslag 47,- kr, ørespåslag 5,99 øre/kWh per 26.10.2020).
  7. Kunden betaler strømfakturaene via AvtaleGiro eller eFaktura. Oppretter ikke kunden eFaktura tilsendes tradisjonelle papirfakturaer. Ved papirfaktura tilfaller fakturagebyr til enhver tid gjeldende satser. (kr 59,- per 01.11.2018).

Med Gul Elkjøpspot betaler du spotpris for strømmen du bruker, og et fast månedsbeløp på 29 kroner. Påslaget er på 5,99 øre/kWh og inkluderer lovpålagte avgifter. Etter 6 måneder får du strømavtalen Strøm til spotpris.

Kunder i Finnmark og følgende kommuner i Troms: Karlsøy, Kvænangen, Kåfjord, Lyngen, Nordreisa, Skjervøy og Storfjord er unntatt mva og el-sert. Kunder i resten av Troms og Nordland er unntatt mva.