Til Norgesenergi.no

Vilkårshistorikk Reisestrøm

01.06.2021 (gjeldende)

Vilkår CashPoints fra Norwegian Reward/Reisestrøm

  1. Partene og avtaleinngåelse
   Denne avtalen om CashPoints fra Norwegian/Reisestrøm («Avtalen») er inngått mellom deg og NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»). Avtalen inngås ved at du [bekrefter aksept av Avtalen i forbindelse med din bestilling].
  2. Om Reisestrøm
   Reisestrøm er et konsept fra NorgesEnergi hvor du opptjener CashPoints fra Norwegian Reward (flyselskapet Norwegian sitt bonusprogram). Reisestrøm består av følgende produkter/ fordelsprodukter:
   • Strømproduktet «Sesongpris»
   • Fordelsproduktet «Strømforsikring»
   • Fordelsproduktet «100% Fornybar Energi»
   Avtalen består av:
   • Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet mellom Energi Norge og Forbrukertilsynet. Se: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-kraftleveringsavtale
   • Særvilkår NorgesEnergi
   • Produktvilkår «Sesongpris»
   • Fordelsproduktvilkår «Strømforsikring»
   • Fordelsproduktvilkår «100% Fornybar Energi»
   • Særvilkår for opptjening av CashPoints fra Norwegian Reward
   For å kunne opptjene CashPoints må du også være eller bli medlem i Norwegian Reward. Ditt medlemskap i Norwegian Reward reguleres av egen avtale mellom deg og Norwegian.
  3. Vilkår CashPoints fra Norwegian Reward
   Avtalen innebærer at kunden opptjener CashPoints fra Norwegian Reward etter til enhver tid gjeldende satser. Norwegian Reward er flyselskapet Norwegians lojalitetsprogram. Med Norwegian menes i denne Avtalen Norwegian Air Shuttle ASA eller noen av dennes relevante datterselskaper. De til enhver tid gjeldende satsene for opptjening av CashPoints fremkommer på NorgesEnergi og Norwegian Reward sine websider. Nye kunder i NorgesEnergi mottar avtalte CashPoints fra Norwegian Reward ved oppstart av
   strømleveranse. Eksisterende kunder i NorgesEnergi, med annet produkt, som bestiller Reisestrøm, mottar for tiden 100 CashPoints fra Norwegian Reward ved avtaleinngåelse. Tilbudet gjelder kun 1 gang pr kunde. Kunder med Reisestrøm mottar CashPoints pr halvår de er kunde. Avtalen om CashPoints fra Norwegian Reward gjelder så lenge NorgesEnergi har avtale med Norwegian, og betingelsene for opptjening kan endres.
  4. Opptjening
   For å kunne opptjene CashPoints må kunden være eller bli medlem i Norwegian Reward. Kunden er ansvarlig for å oppgi gyldig Norwegian Reward-nummer til NorgesEnergi for å kunne motta dine CashPoints. Kundens medlemskap i Norwegian Reward reguleres av egen avtale mellom kunden og Norwegian.
  5. Behandling av personopplysninger
   I tillegg til hva som fremgår av personvernerklæringen til NorgesEnergi, se https://www.norgesenergi.no/om-oss/personvern/personvernerklaring, gjelder følgende for behandling av kundens personopplysninger i forbindelse med opptjening av CashPoints: Bruk av personopplysninger: I den utstrekning det er nødvendig vil kundens personopplysninger bli brukt til å sikre riktig grunnlag for opptjening av CashPoints. Dette omfatter informasjon som kundeid, antall poeng, kampanjekode og rewardnummer. Opplysningene dine vil også bli brukt til å sende markedsføring knyttet til Avtalen. Utlevering til Norwegian: I den grad Norwegian ikke allerede har ovennevnte informasjon vil NorgesEnergi utlevere opplysningene til Norwegian. Norwegian er behandlingsansvarlig for de mottatte personopplysningene, og videre behandling skjer i medhold av medlemsbetingelsene og personvernerklæringen for Norwegian Reward. For nærmere informasjon om vilkårene, herunder bestemmelser knyttet til personvern og behandling og bruk av personopplysninger samt fordeler tilknyttet medlemskapet i Norwegian Reward, se https://no.norwegianreward.com/om-oss/medlemsbetingelser

 

01.01.2020 - 31.05.2021

 1. Partene og avtaleinngåelse
  Denne avtalen om CashPoints fra Norwegian/Reisestrøm («Avtalen») er inngått mellom deg og NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»). Avtalen inngås ved at du [bekrefter aksept av Avtalen i forbindelse med din bestilling].
 2. Om Reisestrøm
  Reisestrøm er et konsept fra NorgesEnergi hvor du opptjener CashPoints fra Norwegian Reward (flyselskapet Norwegian sitt bonusprogram). Reisestrøm består av følgende produkter/ fordelsprodukter:
  • Strømproduktet «Strøm til innkjøpspris»
  • Fordelsproduktet «Sparepakken»
  • Fordelsproduktet «Vintertrygghet»
  Avtalen består av:
  • Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet mellom Energi Norge og Forbrukertilsynet. Se: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-kraftleveringsavtale
  • Særvilkår NorgesEnergi
  • Produktvilkår «Strøm til innkjøpspris»
  • Fordelsproduktvilkår «Sparepakken»
  • Fordelsproduktvilkår «Vintertrygghet
  • Særvilkår for opptjening av CashPoints fra Norwegian Reward
  For å kunne opptjene CashPoints må du også være eller bli medlem i Norwegian Reward. Ditt medlemskap i Norwegian Reward reguleres av egen avtale mellom deg og Norwegian.
 3. Vilkår CashPoints fra Norwegian Reward
  Avtalen innebærer at kunden opptjener CashPoints fra Norwegian Reward etter til enhver tid gjeldende satser. Norwegian Reward er flyselskapet Norwegians lojalitetsprogram. Med Norwegian menes i denne Avtalen Norwegian Air Shuttle ASA eller noen av dennes relevante datterselskaper. De til enhver tid gjeldende satsene for opptjening av CashPoints fremkommer på NorgesEnergi og Norwegian Reward sine websider. Nye kunder i NorgesEnergi mottar avtalte CashPoints fra Norwegian Reward ved oppstart av strømleveranse. Eksisterende kunder i NorgesEnergi, med annet produkt, som bestiller Reisestrøm, mottar for tiden 100 CashPoints fra Norwegian Reward ved avtaleinngåelse. Tilbudet gjelder kun 1 gang pr kunde. Kunder med Reisestrøm mottar CashPoints pr halvår de er kunde. Avtalen om CashPoints fra Norwegian Reward gjelder så lenge NorgesEnergi har avtale med Norwegian, og betingelsene for opptjening kan endres.
 4. Opptjening
  For å kunne opptjene CashPoints må kunden være eller bli medlem i Norwegian Reward. Kunden er ansvarlig for å oppgi gyldig Norwegian Reward-nummer til NorgesEnergi for å kunne motta dine CashPoints. Kundens medlemskap i Norwegian Reward reguleres av egen avtale mellom kunden og Norwegian.
 5. Behandling av personopplysninger
  I tillegg til hva som fremgår av personvernerklæringen til NorgesEnergi, se https://www.norgesenergi.no/om-oss/personvern/personvernerklaring, gjelder følgende for behandling av kundens personopplysninger i forbindelse med opptjening av CashPoints:
  Bruk av personopplysninger: I den utstrekning det er nødvendig vil kundens personopplysninger bli brukt til å sikre riktig grunnlag for opptjening av CashPoints. Dette omfatter informasjon som kundeid, antall poeng, kampanjekode og rewardnummer. Opplysningene dine vil også bli brukt til å sende markedsføring knyttet til Avtalen. Utlevering til Norwegian: I den grad Norwegian ikke allerede har ovennevnte informasjon vil NorgesEnergi utlevere opplysningene til Norwegian. Norwegian er behandlingsansvarlig for de mottatte personopplysningene, og videre behandling skjer i medhold av medlemsbetingelsene og personvernerklæringen for Norwegian Reward. For nærmere informasjon om vilkårene, herunder bestemmelser knyttet til personvern og behandling og bruk av personopplysninger samt fordeler tilknyttet medlemskapet i Norwegian Reward, se https://no.norwegianreward.com/om-oss/medlemsbetingelser

 

25.01.2018 - 31.12.2019

 

 1. Partene og avtaleinngåelse
  Denne avtalen om CashPoints fra Norwegian/Reisestrøm («Avtalen») er inngått mellom deg og NorgesEnergi AS («NorgesEnergi»). Avtalen inngås ved at du [bekrefter aksept av Avtalen i forbindelse med din bestilling].
 2. Om Reisestrøm
  Reisestrøm er et konsept fra NorgesEnergi hvor du opptjener CashPoints fra Norwegian Reward (flyselskapet Norwegian sitt bonusprogram). Reisestrøm består av følgende produkter/fordelsprodukter:
  • Strømproduktet «Strøm til innkjøpspris»
  • Fordelsproduktet «Sparepakken»
  • Fordelsproduktet «Vintertrygghet»
  Avtalen består av:
  • Standard kraftleveringsavtale fremforhandlet mellom Energi Norge og Forbrukertilsynet. Se: https://www.forbrukertilsynet.no/lov-og-rett/standardkontrakter/standard-kraftleveringsavtale
  • Særvilkår NorgesEnergi
  • Produktvilkår «Strøm til innkjøpspris»
  • Fordelsproduktvilkår «Sparepakken»
  • Fordelsproduktvilkår «Vintertrygghet
  • Særvilkår for opptjening av CashPoints fra Norwegian Reward
  For å kunne opptjene CashPoints må du også være eller bli medlem i Norwegian Reward. Ditt medlemskap i Norwegian Reward reguleres av egen avtale mellom deg og Norwegian.
  3. Vilkår CashPoints fra Norwegian Reward
  Avtalen innebærer at kunden opptjener CashPoints fra Norwegian Reward etter til enhver tid gjeldende satser. Norwegian Reward er flyselskapet Norwegians lojalitetsprogram. Med Norwegian menes i denne Avtalen Norwegian Air Shuttle ASA eller noen av dennes relevante datterselskaper. De til enhver tid gjeldende satsene for opptjening av CashPoints fremkommer på NorgesEnergi og Norwegian Reward sine websider. Nye kunder i NorgesEnergi mottar avtalte CashPoints fra
  Norwegian Reward ved oppstart av strømleveranse. Eksisterende kunder i NorgesEnergi, med annet produkt, som bestiller Reisestrøm, mottar for tiden 100 CashPoints fra Norwegian Reward ved avtaleinngåelse. Tilbudet gjelder kun 1 gang pr kunde. Kunder med Reisestrøm mottar CashPoints pr halvår de er kunde. Avtalen om CashPoints fra Norwegian Reward gjelder så lenge NorgesEnergi har avtale med Norwegian, og betingelsene for opptjening kan endres.
  4. Opptjening
  For å kunne opptjene CashPoints må kunden være eller bli medlem i Norwegian Reward. Kunden er ansvarlig for å oppgi gyldig Norwegian Reward-nummer til NorgesEnergi for å kunne motta dine CashPoints. Kundens medlemskap i Norwegian Reward reguleres av egen avtale mellom kunden og Norwegian.
  3. Behandling av personopplysninger
  I tillegg til hva som fremgår av personvernerklæringen til NorgesEnergi, se https://www.norgesenergi.no/om-oss/personvern/personvernerklaring, gjelder følgende for behandling av kundens personopplysninger i forbindelse med opptjening av CashPoints:
  Bruk av personopplysninger: I den utstrekning det er nødvendig vil kundens personopplysninger bli brukt til å sikre riktig grunnlag for opptjening av CashPoints. Dette omfatter informasjon som kundeid, antall poeng, kampanjekode og rewardnummer. Opplysningene dine vil også bli brukt til å sende markedsføring knyttet til Avtalen. Utlevering til Norwegian: I den grad Norwegian ikke allerede har ovennevnte informasjon vil NorgesEnergi utlevere opplysningene til Norwegian. Norwegian er behandlingsansvarlig for de mottatte personopplysningene, og videre behandling skjer i medhold av medlemsbetingelsene og personvernerklæringen for Norwegian Reward. For nærmere informasjon om vilkårene, herunder bestemmelser knyttet til personvern og behandling og bruk av personopplysninger samt fordeler tilknyttet medlemskapet i Norwegian Reward, se https://no.norwegianreward.com/om-oss/medlemsbetingelser